27. nov. 2008

1,- til forebygging sparer deg for 2,-


Historien om musikeren St. Thomas(bildet) og fotballspilleren Martin Bengtsson gjør inntrykk på de fleste av oss. Det er lett å se når et menneske har en fysisk skade, men psykiske helseproblemer kan ofte være vanskelig å oppdage og i mange sammenhenger svært tabu-belagt.

TV2s debattsatsing, Landstinget ble direkte-sendt fra Svinesund i går. Der deltok blant annet helseminister Bjarne Håkon Hansen og KrFs partileder Dagfinn Høybråten. Psykisk helse var et av temaene. For til tross for at satsingen de siste årene har vært enorm, mer enn 10.000 nye mennesker har blitt ansatt innenfor psykisk helse og en rekke nye tilbud er åpnet, er likevel antall som ikke får hjelp rekordhøyt. I tillegg har Riksrevisjonen nå slaktet det som gjøres på dette feltet. Til nettopp dette, sa Høybråten det ganske godt:

" I likhet med at nye veier som regel fører til økt trafikk, har også nytt og bedre tilbud innenfor psykisk helse ført til økt oppmerksomhet og bevissthet"

Jeg tror det er mye sannhet i dette, selv om det ikke er noen som helst grunn til å slå seg til ro. Men her, som på en rekke andre felt innenfor helse, vil forebygging være best og billigst. I Norge har vi i alt for stor grad vært opptatt av å reparere når man i stedet burde forebygge og vedlikeholde.

På rusfeltet blir det sagt at dersom man bruker en krone på forebygging vil man spare to kroner på andre områder. Paradokset er ofte at de som forebygger ikke er de som tjener på det. Mens kommunene skal satse på fritidstilbud, god skolehelsetjeneste, fysisk aktivitet i skolen, gode PPT-team mm, så er det staten som driver rettvesenet, politiet, sykehusene, barnevernsinstitusjonene osv.

Men dette er svært lite interessant for de menneskene som sliter. For familien til St. Thomas spiller det ingen rolle hvem som sparer penger pga forebygging eller hvem som betaler for behandlingstilbudene. Selvsagt ikke. Derfor må vi som politikere rydde opp, og vi må satse. Det nytter ikke å si at vi har satset mye, og deretter slå seg til ro med det. Det haster for svært mange mennesker. Vi har ingen tid å miste.

Les også:
Likevel kutter vi i psykriatrien(kjellingolf.no)
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Kristin Fauskanger Ekberg sa...

Veldig bra innlegg, og veldig sant!

Lina Tislevold sa...

Begynn med forebygging der hvor all barna er samlet på ett sted. Skolehelsetjenesten er kjempe viktig! Alt for mange førsteklassinger sliter med ensomhet noen må ta disse på alvor!