23. mar. 2009

Finanskrisen blir personlig


At bankene manglet kapital og at boligprisene sank i USA berørte få av oss i 2008. Finanskrisen var en finanskrise, altså noe som aller mest berørte finanssektoren. Nå ser vi at det begynner å bli en økonomisk krise for svært mange enkeltmennesker. Men selv om vi allerede har fått mange konkurser i Norge, er vi fortsatt ganske lite berørt sammenlignet med andre europeiske land.

Det rapporteres stadig oftere fra EUs medlemsland om større økonomiske problemer. Arbeidsledigheten øker hver eneste dag og de vedtatte krisepakkene ser ut til å få liten effekt. USAs president Barack Obama sier rett ut at det er risiko for at finanssystemet kan bryte sammen, dette til tross for at amerikanske myndigheter har gått inn med enorme summer. Nå vurderes nye tiltak.

Har man en sikker jobb, et stort huslån og kontroll på egen økonomi er disse tider gulltider. Vi får trolig rekordlav rente og pengene våre blir stadig mer verdt. Nettopp denne kontrasten mot de mange som mister jobben og som kanskje også ikke har en økonomisk buffer for vanskelige tider, gjør denne debatten noe vanskelig. Hvordan kan man skape kriseforståelse i en tid der opplevelsene er så forskjellige? Hvordan kan man få politikerne til å ta dette på alvor?

Vi bør alle bli bekymret av meldingene fra EU-landene og USA. Det bør også bekymre oss at større bedrifter i Norge går til skifteretten. Arbeid til alle må være en hovedprioritering fra sittende regjering. Det er således synd at man har brukt krisepakkene som rene valgkampbudsjett, uten å gjøre noe med det som virkelig trengs. At man nå får gjort noe med NAV er veldig bra, men det kommer dessverre veldig sent.

Norge trenger et nytt "arbeider-parti", et parti som bidrar til trygge arbeidsplasser og som vet å handle får en liten krise blir til en stor krise. I Bergen hører vi nå om familier som vil trekke barna ut av SFO for å redde privatøkonomien. Stadig flere barnehagebetalinger blir inkassosaker. Finanskrisen er blitt personlig. En personlig krise som krever handling.
Alle bilder: sxc.hu
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

jeg driter i finanskrisen!!!!!!!!!!!!!