4. sep. 2011

Du bør vite hvor du er


Grisen blir ikke feitere av at du veier den. Ei heller hvis du veier den ofte. Ingen er uenig i det. I debatten om nasjonale prøver og kommunenes egne kartleggingsprøver er det mye rart som blir påstått. Motstanderne hevder at man tror prøvene i seg selv gir en bedre skole. Jeg tror ikke det finnes en eneste som mener det. Men vi er ganske mange som mener at man bør vite hvor man er når man skal bevege seg mot neste mål.

Bergensskolen har hatt en stor satsing på leseferdighetene, hvor vi som resten av landet har hatt urovekkende høyt antall elever på kritisk nivå. Støtet setter vi selvsagt inn tidlig og bare tre år etter ser vi nå resultatet. Kartleggingsprøvene viser nå at vi har halvert antall barn i kritisk sone. Med god kartlegging har vi brukt leseprogrammer og satset på kompetanseheving som på kort tid har gitt fantastiske resultater.

Jeg besøkte Loddefjord skole sammen med Bergens Avisen, som resten av Bergensskolen har Loddefjord vist en imponerende innsats. BA spurte en av lærerne om kartleggingsprøvene, hvor svaret kom kjapt: - Jo, men vi  må jo vite hvor vi er!


I Aftenposten i dag sier Kristin Halvorsen at det er for mange prøver i skolen. Men hun vil ikke fjerne noen av de nasjonale prøvene. Utrolig. Er det altså de kommunale kartleggingsprøvene hun vil ha bort? Prøvene som hjelper lærerne til å heve basisferdighetene? Mens de nasjonale sammenligningsprøvene vil hun ha? Hva har skjedd med SV?

Jeg er ikke i mot nasjonale prøver, men jeg er ikke i tvil om at jeg ville prioritert kommunale kartleggingsprøver foran både pisa og mye annet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Marit Elisebet Totland sa...

Helt enig, Filip! Alle prøver skal gi forbedringsgrunnlag. Kartleggingsprøver er best egne til det. Nasjoanle prøver kan også være korrektiv, men det som bekymrer meg er at det synes som om de nasjonale prøvene synes å være så annerledes enn de prøvene elevene ellers har, både i form og innhold at de fører til prøving på prøving. Jeg skriver om det her: http://marittotland.blogspot.com/2011/09/nasjonale-prvar-eit-verkty-ikkje-eit.html

s-i sa...

Filip, det bør være mulig å bruke de nasjonale prøvene for kommunale kartlegginger også. Dersom noen mener prøvene er uegnet for slik funksjon, bør de berørte parter kunne sette seg ned med et mål om forbedringer til beste for alle parter. Har du forsøkt å diskutere dette med Kristin Halvorsen?

Filip Rygg sa...

Marit: Jeg tror du har rett i det. Spennende bloggpost!

s-i: Ja du er inne på noe, jeg har vel for å være helt ærlig, ikke vært helt oppmerksom på denne problemstillingen før nå og jeg tror nok at det er på tide med en nasjonal debatt slik at man ikke måler for å måle, men prøver for å komme videre. Jeg utfordrer Halvorsen i dagens Aftenposten.