8. sep. 2011

Til mine venner i den rødgrønne leiren


I dag kom beskjeden mine rødgrønne venner i Bergen lenge har ventet på. Den rødgrønne regjeringen mener at budsjettet til Bergen kommune er ulovlig, og det uten å la lovavdelingen se på saken. For noen timer siden(bare dager før valget) kom det en faks fra kontoret til statsråd Liv Signe Navarsete, hvor departementet mener at det mye omtalte BKK utbyttet må føres på en annen måte. Til mine venner i Ap, SV og Sp her i Bergen må jeg nå bare beklage: Det kommer ingen kuttliste. Dette er regnskapsteknisk og vil derfor løses regnskapsteknisk.

I diverse nyhetssaker har dere i opposisjonen i Bergen hevdet at det må komme store kutt i Bergen, selvsagt skal det ikke det. Byrådet har kontroll på økonomien i Bergen, det har vi hatt i åtte år og det skal vi også ha de neste fire årene. At opposisjonens egen regjering mener regnskapet skal føres annerledes får ingen annen konsekvens enn at postene byttes om.

Bypolitikk må handle om byens innbyggere. Jeg er sjokkert over at den rødgrønne leiren synes å være mer opptatt av å lage regnskapsmessig kaos enn å finne gode løsninger for bergenserne. Byrådet har støtte hos flere uavhengige fagmiljø, men må nå pga politiske prosesser endre regnskapet. Ok, vi gjør det, men hva i alle dager er opposisjonens budskap? At de vil ha kutt? At det er om å gjøre å få eget regnskap kjent ulovlig?


Ok, dette var det eneste jeg gidder å si om denne saken. Siste del av valgkampen skal i likhet med resten av KrFs valgkamp handle om viktige saker for byens innbyggere. Mer til de yngste og de eldste, bybanenett, ansvarlig ruspolitikk, valgfrihet for familiene og hjelp til de som faller utenfor.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

s-i sa...

Filip -- må en være medlem av den rødgrønne leiren for å kommentere denne?

"Det kommer ingen kuttliste" -- sier du. Vel, jeg merket meg kutt allerede samme dag som budsjettet ble erkjent ulovlig.

Is-idrettene fikk allerede på torsdag (samme dag som ...) muntlig beskjed fra idrettsetaten at det nå skal spares mer penger i Bergenshallen. Ishockey og kunstløps fri-helger (en til hver før jul, og ditto etter) er ikke så frie lengre -- og en får heller ikke mulighet til å kjøpe seg ekstra is-tid. Dette har for ishockey vært nødvendig for å kunne gi de yngre årgangene et minimalt tilbud om hjemmekamper. Ja, vi har frem til nå måttet betale for barneidrett i Bergen.

Nå er det plutselig blitt stopp i dette for at Bergen kommune skal spare penger. Spillere fra U15 og opp, dame- og herrelag innen både bandy og ishockey får spille sine hjemmekamper i nasjonale serier i Bergenshallen -- mens de yngre helt ned til 7-8 års alderen nå blir tvunget til ... i langt større grad enn tidligere ... og måtte kjøres til Stavanger, Jæren og Østlandet for å få spilt sine kamper.

Dette representerer klare brudd i forhold til NIFs barneidrettsbestemmelser som en følge av de økonomiske rammer i Idrettsbyen Bergen.

Jeg presiserer at disse kuttene i hovedsak rammer barna (de yngste -- skriver du), og jeg håper at du som barnas byråd kan ta deg en prat med idrettsbyråden (hvis dere begge får fortsette) -- for dette er et reelt kutt, og ikke bare en regnskapsteknisk sak.

Et annet kutt som er gjort kjent denne uken er besparelser i vaktmestertjenestene ved de kommunale idrettshallene. Nå går det mot ambulerende vaktmestertjenester. Vi får altså ubemannede idrettshaller med alle de problemer som dette fører med seg.

Nå skal det spares penger!