11. sep. 2011

Valgkampens mest interessante regnestykke


Hva hvis vi nå innenfor dagens økonomiske rammer kan klare å skape mer valgfrihet for barnefamiliene og samtidig gjennomføre en storsatsing på integrering. Skal SV da fortsatt kjempe mot en kommunal kontantstøtte? På NRKs kveldsnytt i kveld viste vi frem valgkampens kanskje mest interessante regnestykke:

Bergen har 451 toåringer som mottar kontantstøtten. Disse barna får vi trekk for i rammen. Rammetilskuddet, også kalt "frie inntekter" har mange faktorer i seg, en av dem er at en toåring uten statlig kontantstøtte utløser 130.000 i årlig rammetilskudd, dette er ikke øremerkede penger og tilsvarer heller ikke det en barnehageplass koster(det koster mye mer!). Poenget er: Når statlig kontantstøtte for toåringer bortfaller, så vil det utløse 130.000 i frie inntekter per barn. En kommunal kontantstøtte vil utgjøre ca 60.000 per år(5.000 per mnd) og vi vil da sitte igjen med 70.000 i frie inntekter. Ganger du dette med 451 barn har vi mer enn 31 mill til disposisjon.

Tenk hva vi kan gjøre for 31 millioner. Gratis barnehage for minoritetsspråklige, språkkurs, åpen barnehage, arbeidstrening, jobbsøkerkurs, språkpedagoger i barnehagene ++++! Bergen KrF foreslår altså at vi både gir økt valgfrihet til byens småbarnsforeldre og at vi samtidig gjennomfører en storsatsing på integrering.

Et annet vesentlig poeng med kommunal kontantstøtte er dette med antall barnehageplasser. KrF vil nemlig sikre at absolutt alle som ønsker barnehage får en god barnehageplass. Med bortfall av kontantstøtte risikerer vi at vi må fremskaffe plasser foreldre ikke ønsker på bekostning av foreldre som trenger en plass til sitt barn. Kontantstøtte sikrer valgfrihet og dermed også en riktig fordeling av barnehageplasser. For ordens skyld vil jeg nevne at vi de siste årene har bygget 3300 nye plasser og at vi nå skal  bygge minst 2000 til. I Bergen skal det ikke stå på viljen til å bygge, men det må handle om foreldrenes egen vilje. De vet best.

Finnes det noen god grunn til å ikke prioritere valgfrihet for småbarnsfamiliene og massiv satsing på integrering?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

webapp sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
morsmal sa...

Hva er vitsen å fjerne kontantstøtten når:

1. man vet at barnehagene ikke er faglig forberedt på å gi trygghet til minoritetsspråklige barn
2. sparte pengene er misbrukt/ikke brukt for inkluderingsformålet uansett

Det er skremmende historier (se lenke til offentlig rapport om dette) fra barnehager om minoritetsspråklige barn som sitter hele dagen alende uten å verken si ett eneste ord eller leke med andre barn. De første ord de kommer til å lære er PPT og PTS (post traumatisk stresslidelse).

The same procedure as last year James:
1. Fjern kontantstøtten
2. tving og isoler fremmedspråklige barn i barnehagen
3. søk på anda flere økonomiske ressurser til å "hjelpe" de...

Denne ondesirkelen må STOPPES!

Les brevet fra Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til morsmal.org om vår artikkel:
"Minoritetsspråklige barn stigmatiseres og sykeliggjøres på barnehagene" her: http://www.morsmal.org/norwegian/news/no-1404.html

Hilsen
On

Anonym sa...

Ja!!!!!!!!!!!! Endelig noen som sier det jeg lenge har tenkt på. Håper dere får med dere Fr.p. og Høyre i Bergen

Anonym sa...

Spennende forslag

Anonym sa...

Veldig, veldig bra!