7. des. 2011

Bedre vannforsyning koster


BA skriver i dag at vi dobler VA-gebyrene i Bergen. Det er ikke riktig, det vil i tilfelle være mange år til. For 2012 øker vi gebyrene med 7.4%, noe som er litt mer enn ordinær lønns- og prisvekst. Årsaken er enkelt og greit at vi trenger betydelige investeringer for å ha et trygt godt VA-system i Bergen. Å ikke investere nå vil gi betydelige etterslep, noe som blir enda dyrere for oss bergensere i årene som kommer.

Sammenlignet med de andre kommunene ligger vi lavt nå og det vil vi også gjøre i fremtiden, se tabell:
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: