12. des. 2011

Forbud mot nye eneboliger?


Er det mulig å løse klima-, transport-, fremkommelighets- og energiutfordringer uten å endre måten vi lever og bor på? I morgen skal jeg møte i klimaforum for å legge frem byrådets plattform for byutvikling, klima og miljø. Jeg gleder meg aller mest til samtalen etterpå. Det er mange som mener veldig sterkt, men hva mener de egentlig?

Vi ønsker alle en by uten lokal luftforurensing, en by som bidrar til reduserte klimagassutslipp, en by som er attraktiv for næringslivet og en by som evner å ha et effektivt transportssystem. Hadde dette vært et budsjettspørsmål så hadde det i grunn vært en enkel sak, men dette er mer komplisert. Vi liker jo ikke å endre vaner, enda dårligere liker vi at andre sier hvordan vi skal reise, bo og leve. Vi vil helst finne ut av dette selv.

Som samfunn må vi spørre oss hva slags fremtidsbilde vi skaper. Hvilken fremtid ønsker vi? Hva skal våre barnebarn arve fra aktørene i 2011?

Jeg hørte forleden en planlegger som sa at det eneste som nyttet innenfor byutvikling og miljø var å forby byggingen av nye eneboliger. Disse tar mye areal og bidrar ikke til fortetting. Selv bor jeg i enebolig og sitter således i glasshus. Debatten er interessant, men neppe krystallklar. Det vil fortsatt være deler av Bergen som egner seg for eneboliger og mer spredt bebyggelse, likevel er det all grunn til å signalisere at det blir stadig færre slike områder. Byen skal og må fortettes.

Det kommer mange store saker innenfor dette fagfeltet de neste årene i Bergen. Første sak er bompenger og miljødifferensierte satser. Som leser av denne bloggen håper jeg du kaster deg inn med innspill til dette. Hvordan skal vi skape et godt fremtidsbilde når bompengenes innretning diskuteres og aller mest; når bompengenes bruk diskuteres.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Håkon sa...

Vær så snill og tenk litt på oppvekstmiljøer også.
Ikke alle miljøer som utarter seg i blokker er heldige.
Kanskje for klima, men det skal jo være mennesker også.

Jeg bor i leilighet. Vi må ha variasjon og ikke stirre oss blinde på sånne forslag som dette.

Når det gjelder Oslo så kan du ha mer rett. Det er ikke mulig å endre Marka Grensa. Og det har ikke vært mulig å bygge særlig i høyden.
De villaene som hadde store hager er stort sett borte og gjort om til terrasse eller rekkeleiligheter.
Det som må til er nå høyden.
Og - der kan man ikke bygge villaer ;)

Filip Rygg sa...

Håkon du har utvilsomt et viktig poeng, vi må tenke bomiljø. Men det er neppe noen motsetning mellom fortetting og godt bomiljø. Jeg har sett mange dårlige bomiljø i eneboligstrøk og det motsatte i tettere bebygde strøk. Som planmyndighet må kommunen stille strenge krav til bokvaliteter, da vil vi kunne ivareta dette. Det handler om luft, lys, grønne områder, lekeareal, gangveier, siktlinjer og offentlig infrastruktur.

Dette er selvsagt krevende, men ikke umulig.

Torstein sa...

Jeg har skjønt at bompenger er en litt bentent sak, og rushtidsavgift er upopulært hos FrP og Høyre. Jeg håper da likevel at det kan være mulig å innføre, siden det har noen gode klima- og trivselseffekter. Og når selv økonomene er begeistret, går det kanskje an å overtale Høyre til å bli med?

http://e24.no/makro-og-politikk/hyller-rushtidsavgift/1641408

Filip Rygg sa...

Det kommer endringer i bompengene, vi må øke satsene. I tillegg skal vi levere en sak om miljødifferensierte bompengesatser, da straffer man dem som forurenser og ikke først og fremst dem som må bruke bil i rushtiden. Jeg er personlig for begge løsningene, men styrer nå etter en plattform som handler om miljødiff, denne vil jeg følge og jeg har selvsagt tro på effekten av dem.