19. des. 2011

Stadig bedre byluft i Bergen


Hvor mange overskridelser har Bergen hatt når det gjelder luftkvalitet i 2011? Svar: Ingen, hverken time eller år! Jeg skal være rask med å erkjenne at dette i hovedsak skyldes været. Det gjelder enten vi har god eller dårlig luftkvalitet, endringer i været vil være utslagsgivende. Samtidig gjennomføres mange tiltak, langt flere enn du skulle tro når klagesangen fra opposisjonen jomer i bystyresalen.

Bergen hadde i 2010 en luftkvalitet som overskrider forskriftskravene til luftkvalitet på flere målinger. Det var 191 timer med for høye nivå av nitrogendioksid (>200 μg/m3) på Danmarks plass, og 52 timer ved Rådhuset, noe som er vesentlig høyere enn forskriftens krav. Forskriftens krav er maksimum 18 timer, noe som fører til krav om å iverksette tiltak.
Vi har nå både strakstiltak og tiltak med en lengre tidshorisont. Av strakstiltak er datokjøring det mest omtalte, et tiltak som har stor symbolverdi, men som på ingen måte gir de langsiktige virkningen vi ønsker. Vi ønsker at folk skal kunne bevege seg effektivt og trygt i hele kommunen, da kan ikke hovedgrepet være å forby halve bilparken, men å få folk flest over på mer miljøvennlige løsnigner. Først og fremst handler dette om gode alternativer som buss, bybane og sykkel, men vi må også arbeide for en mer miljøvennlig bilpark.

Det er mange skinndebatter knyttet til miljø og klima i Bergen. I det siste har jeg svart på spørsmål om sykkelkontor, barnehage som ikke får passivhusstandard og hvorvidt oppfølging av miljøsaker skal bystyrebehandles. Noen kommentarer følger:

Sykkelkontor: Byrådet har i sin plattform tatt til orde for et sykkelprosjekt, dette vil vi prioritere uten å ta av investeringsmidlene i Bergensprogrammet. Når jeg til BT avviser forslaget til Byluftlisten om å ansette 11 byråkrater handler det om prioriteringer, ikke om hva vi skal arbeide med. Vi skal ha et sykkelprosjekt, men vi skal ikke svekke investeringsrammene!

Barnehage i Sollien: Dette er et prosjekt jeg ikke har ansvar for, men som jeg har svart på siden vi har en uttalt målsetning om å bygge mer miljøvennlig. Det gjør vi også, se feks skolen på Søreide eller de nye boligene til BBB KF(Kommunens boligselskap). Men det er ikke slik at vi uansett kostnader går inn for prosjekter fordi de har en viktig målsetning. Kommunens ressurser må forvaltes på best mulig måte slik at vi når både de viktige målsetningene og ikke minst klarer å etablere de tjenester innbyggerne trenger.

Behandlingen av belønningsavtalen: Bystyret inngikk sammen med Hordaland Fylkesting en avtale med regjeringen om tiltak for å fremme kollektivtrafikken i Bergen. Avtalen beskriver både restriktive tiltak og såkalte "positive" tiltak. Oppfølgingen av denne avtalen sorterer under byrådet, på samme måte som fylkestinget heller ikke har ansvar for oppfølgingen. I fylket er det fylkestutvalget som har den årlige oppfølgingen, i Bergen er det byrådet. Å gjøre fullmaktene til en miljødebatt blir ganske håpløst.

Hvis disse tre sakene er miljøkampene i Bergen så er det lite å diskutere, jeg håper det blir mer. Og da håper jeg på en faktabasert debatt, en debatt som evner å erkjenne at Bergen på mange måter er i front, mens vi selvsagt også har mange uløste utfordringer.

Bilde: luftkvalitet.info - statusrapport fra i dag
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

7 kommentarer:

Anonym sa...

kjenner at dette med byluftlisten ble litt pinlig nå

Endre Tvinnereim sa...

Ikke riktig. Så langt har det vært to overskridelser av grenseverdien i forurensningsforskriftens kap. 7 på 200 NO2 mikrogram(yg)/kubikkmeter(m3): 16. nov kl. 17 og 17. nov kl. 10, ifølge data fra Helsevernetaten.
Hvis vi ser på nasjonale mål, har det vært 24 timer med overskridelser av grenseverdien på 150 yg NO2/m3 (grensen er 8 timer per år).
Og dette i et år da vi har vært "heldige" med masse vind og regn. Ekte bergensvær forblir dette byrådets eneste virksomme kort i kampen mot helseskadelig luft.

Anonym sa...

Bør ikke bygge energieffektive bygg uansett pris. Litt oppklarende bloggpost.

A. Fjereide sa...

FUSK
Jeg må dessverre medgi at jeg ikke har datoen, - men jeg er 100% sikker på at Luftkvalitet.no har vist "Rødt" for byluften i Bergen i hvertfall en gang denne høsten. Jeg har link til dette nettstedet liggende på skrivebordet på min PC, - og klikker meg inn der ukentlig.
Så hvis Filip kan jukse med dette, kan han vel også jukse med de øvrige tall/påstander han fremfører.

Filip Rygg sa...

Forksriften har 18timer overskridelse pr år som grenseverdi – og vi ligger langt under.

Det ser ellers ut til at årsgjennomsnitt for NO» blir lavere i 2011 enn 40 mikrogram, og det laveste vi har målt d siste 9 år – men det er jo noen dager igjen av året.

At man har tidspunkt med "rød" betyr ikke at man overskrider.

Endre Tvinnereim sa...

Bloggposten åpner slik: "Hvor mange overskridelser har Bergen hatt når det gjelder luftkvalitet i 2011?"
Svaret som blir gitt er "Ingen."
Riktig svar er "2", så langt i år.
Og jo, "rød" betyr overskridelse. I Forurensningsforskriften kap. 7 står det "Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår." (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0931.html#map018)
Rygg har derimot rett i at loven ikke har vært brutt i Bergen i 2011, siden vi har hatt færre overskridelser (2) enn det maksimalt tillatte (18). Det er også riktig at loven ikke er brutt på "Årsgrenseverdi for beskyttelse av menneskets helse" som er satt på 40 mikrogram NO2/m3. Jeg estimerer 38,6 mikrogram, altså under grensen på 40, på Danmarks plass.

Dette ble noe teknisk. Men jeg har en overordnet kommentar og ett spørsmål.
- Vi burde ha høyere ambisjoner på luftkvalitet enn det å unngå å bryte forurensningsforskriften. Regjeringens nasjonale mål for luftkvalitet, f.eks., setter timegrense på 150 mikrogram (8 timer) og årsgrense på 30 mikrogram. Utvilsomt bedre for bergensernes helse - både de syke og de friske, både barn, voksne og eldre - om vi kunne oppnå dette målet.
- Spørsmål: Det refereres til at det "gjennomføres mange tiltak, langt flere enn du skulle tro." Hvilke av disse tiltakene har bidratt mest til å bedre luftkvaliteten denne vinteren?

Anonym sa...

Kanskje det mest upresise og skyggeleggende jeg har lest på lenge Filip! Enten har du ikke innsikt i det hele tatt, eller så er du bevisst fremme med kullstiften for å tone ned saken. Uansett er du helt på viddene! Salget av dieselbiler har fremdeles økt, antallet passeringer i bompengeringen har økt og antallet biler på danmarksplass har økt. At luftkvaliteten er mindre elendig i år enn i fjor, har ingen verdens ting med politikk å gjøre. NADA! Bergen by er mett av mennesker og bier.