7. mar. 2012

Er det håp for jernbanen?


- Hva med elektrifisering av trønderbanen? - IC triangelet er viktigst. - Nå har vi ventet i 20 år, Ringeriksbanen må komme nå! - Ikke glem Lillehammer - Lytt til utrederne, nå må det bli lyntog fra Oslo til Kristiansand og Stavanger. - Har dere glemt godstrafikken i Østfold? - Vi må ha ny terminal på Alna. - Hva med Bergen og Stavanger?

Jeg er på jernbaneforum i Oslo, foredragsholderne snakker til menigheten. Her er det bare togentusiaster. Fra salen blir innleggene supplert, ingen krok i Norge har fått for mange investeringer og alle steder trenger tydeligvis økt vedlikehold/fornyelse. Statistisk sett er også dette rett, av 4200 km med jernbane, er hele 2700 km minst 100 år gammel. Dessuten er det dyrt å bygge bane i 2012, det som på budsjettet kan se ut som en større økning er i realiteten langt mindre pga prisvekst og økte standardkrav.

Transportetatene og Avinor la i forrige uke frem sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan(NTP). Jernbaneverket har lagt frem flere forslag i tråd med bestillingen( - 20 %, dagens nivå,+ 20 %, + 45 % og fri tenkning). I scenariene opp til + 20 % har Jernbaneverket lagt inn en nedgang investeringene pga sterkt økende vedlikeholdsbehov. Med + 45 % vil det kun være en liten økning i investeringsbudsjettet. Mao: det vil skje svært lite hvis ikke det gjøres noe radikalt.

Knut Arild Hareide, leder i KrF og leder i Stortingets transportkomité holdt et glimrende innlegg hvor han pekte på behovet for ny organisering, helhetlig finansiering og friere tøyler for Jernbaneverket. NHO sjef, John Bernander anmodet salen om å prioritere utbygging der stiene er alstå der grunnlaget er størst. Jeg er sikker på at vi må evne å gjøre både det Hareide og Bernander ber om. Vi kan ikke beholde dagens finansierings-og planleggingsregime, og vi kan ikke prioritere alt. Dessverre.

Følger man høyhastighetsutredningen er det særlig to prosjekter i tillegg til Inter city triangelet på østlandet som må prioriteres: traseen mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger og Ringeriksbanen. Sistnevnte prosjekt er en del av flere andre(langt mindre) prosjekter som skal kutte reisetiden på Bergensbanen med mer enn 2 timer. Det vil bety en reisetid mellom Oslo og Bergen på litt over 4 timer. Det er fremtiden.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

iver sa...

Politikerne lover og lover! Skjerp dere