8. okt. 2012

Det beste fra statsbudsjettet"I Bergen ble verken time- eller årsgrenseverdien for NO2 overskredet i 2011, i motsetning til i 2010 da problemet var stort. I 2011 var det klare overskridelser av årsgrenseverdien for NO2 i Stavanger, Oslo, Drammen og Trondheim. Lillehammer målte en marginal overskridelse av årsgrenseverdien. Timegrenseverdien ble bare overskredet i Oslo." 
Side 43 og 44 i dokumentet for Samferdselsdepartementet. Bergen hadde altså best byluft blant storbyene i fjor.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Lise Jørgensen sa...

:)