8. okt. 2012

Masse penger, men ikke til bybane


Det er mange ord, men enda flere penger i statsbudsjettet til de rødgrønne. Som skrevet tidligere i dag, at budsjettet er rekordstort er ikke annet enn selvsagt, for de folkevalgte er spørsmålet hva man prioriterer. Etter å ha brukt en del tid har jeg kommet meg igjennom forslaget til budsjett for Samferdselsdepartementet, det er mye bra beskrivelse av status for storbyene der, men det er ikke penger.

Regjeringen har en imponerende regi på informasjonen om statbudsjettet. Egne fakta ark for fylkene, statsbudsjettet på 1-2-3, statsbudsjettet fra A-Å, en hau med lekkasjer, fakta ark for departementene og selvsagt de tradisjonelle pressemeldingene. Regien på kommunikasjonen synes mer gjennomtenkt enn budsjettet i seg selv. Jeg kunne skrevet om studiestøtten som fortsatt ikke utvides eller løftebruddet overfor de eldre. Men i denne omgangen er det bybanen som må kommenteres:

1. Hvor er sammenhengen mellom valgkampløfter og budsjettet?
2. Hvor er sammenhengen mellom kunnskap om miljø og budsjettet?

Få ting har blitt lovet bergenserne oftere enn at staten skal bidra til å bygge bybanen i Bergen. Her har du ni ulike utspill hvor man har lovet statlig bybanefinansiering:


Hvorfor er bybanefinansiering så viktig? Bergen har nå snart finansiert tre byggetrinn med bompenger. Mange milliarder finansiert lokalt uten at staten nevneverdig bidrar. Hvorfor kunne ikke regjeringen legge inn en økt finansiering i forbindelse med utbyggingen mot Flesland? Prosjektet nevnes i statsbudsjettet, men vi får altså bare ord. 

Bybaneutbyggingen er et paradigmeskifte for trafikk og byutvikling i Bergen. Det betyr at trafikkveksten tas kollektivt og at vi bygger der det er gode kollektive tilbud. Bergen har allerede vedtatt 80% fortetting, men hvor er statens bidrag til at vi får en miljøvennlig byutvikling? Fra 2016 skal vi bygge mot Åsane, uten statlige bidrag står hele prosjektet i fare. Bergenserne kan ikke ta hele regningen. Ikke er det rettferdig med tanke på statlige bidrag på østlandet, men det er heller ikke mulig da bergenserne allerede bærer de tre første byggetrinnene. 
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: