8. nov. 2012

Alt skyldes (ikke) bybanenBT 7.11.12
Enorme investeringer, fulle vogner og 99% tilfredshet fra de reisende. De siste ukene har jeg holdt hauevis med halleluja innlegg for bybanen. Jeg har vært så positiv og så begeistret at jeg  føler jeg må bringe noen nyanser inn i debatten. Ikke fordi noe av dette ikke er sant, men for at folk virkelig skal kjøpe historien om bybanen i Bergen så må hele bildet presenteres.


Bilde: Noen av heisekranene langs bybanetraseen.
I gårsdagens BT kunne vi lese at "Bybanen er som fluepapir for investorene". Våre egne tall viser at du kan gange bybaneinvesteringene med ti når vi teller opp andre investeringer nært knyttet til bybanetraseen. For strekningen sentrum-Nesttun handler det om det nye tinghuset, Ørnen hotell, Solheimsviken messesenter, sykehuset på Danmarksplass, Kronstadparken, Høyskolen +++. Altså en blanding av formål og oppdragsgivere. Mange prosjekt ville uansett kommet i Bergen. Med det mener jeg at det selvsagt ikke er slik at bybanen i seg selv generer alle prosjekt, men bybanen fører til to ting: Den gjør flere prosjekter lønnsomme/attraktive slik at de blir realisert og den samler opp en del prosjekter langs traseen. Altså: Vi åpner både flere prosjekter og vi får de inn i vår overordnede areal- og transportstrategi.

Alt skyldes således ikke bybanen direkte, men det henger sammen. Når vi nå kjemper for videreføring mot Åsane, Bergen største bydel handler dette om de samme to tingene: følge transportstrategien med å legge byutvikling langs aksen og stimulere til nye prosjekter. Potensialet er flere titusen arbeidsplasser, tusenvis av boliger og ikke minst en enorm transformasjon av arealer.

I begynnelsen handlet bybanen om å frakte mennesker fra A til Å. Nå handler bybanen om al som skjer i mellom. Egentlig kan vi nå si at byutviklingen er mer dominerende og avgjørende enn transportetappen i seg selv. Når 99% av bergenserne er fornøyde med bybanen til tross for at reisetiden ikke er veldig rask og at den stadig er ganske full skyldes det selvsagt bybanens overlegenhet når det gjelder frekvens, pålitelighet og komfort. Med bybanen har man gitt folk et kollektivalternativ som overgår bilen. Det gjør bussen sjelden.

Flere byområder diskuterer i disse dager bybane. Jeg hadde gleden av å reise til Stavanger for å snakke om våre erfaringer. Stemningen var god, men fylkespolitikerne er skeptiske. De mener dette kan komme i fremtiden. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Det eneste som er dumt med Bergens bybane er at den kom så sent. Nå ser vi hva den gjør med byen og det unner jeg alle andre byer å få oppleve. Det er en skinneeffekt som ikke kan måles i trafikkmodeller, en effekt som bidrar til det gode liv hvor miljøet vinner. Det er deilig å ha noen slike prosjekter.

PS! På bybanen kan du også nytte deg av wifi.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Jan Åge Langeland sa...

Det er bra du ser selv at denne forherligelsen av bybanene har gått forlangt. For folk som ikke bor langs traseene så er den faktisk et stort tilbakeskritt både når det gjelder komfort og reisetid

Kollektivtrafikken må frem uten å bli hindret av privatbiler, det er
greit, men vi er ikke tjent med med
disse skinnene for slike små og saktegående kjøretøy. Ihvertfall bør
man slippe bussene inn på traseene. Utviklingen går raskt på
buss-siden, og man kan nå bl.a. få kombinert trolley/batteri/gass drift
og automatisk styring.

Jeg tror du må innse at det vil gå med bybaneskinnene som det gikk med Osbanen,
Vossabanen om Nesttun og Mindetrikken. Busstraseer, slik man nå vurderer
i Stavanger, vil nok ganske raskt vise seg å gi en helt annen komfort,
reisetid, trafikksikkerhet og driftssikkerhet. Traséene vil kunne tas
raskt i bruk på delstrekninger, og vil kunne brukes av
langdistansebusser, ekspressbusser og annen prioritert trafikk.

Jeg har reist kollektivt både fra Fanaområdet, Arna og Åsane i det
siste. Slik er opplevelsen:

- Fra Liakroken (14km fra sentrum): Gå på ekspressbussen, finn et bra
sete og slapp av. Etter 20 minutter er man i Bergen sentrum. Eneste
problem er at bussen må stå litt i kø med privatbilene (med en egen
busstrasé - 15 minutter, med bybane - 45 minutter).

- Fra Garnes (13 km fra sentrum): Gå på bussen, etter 10 minutter ankom
Arna Stasjon. Vent 10 minutt på toget. Ta toget til sentrum, ankom etter
30 minutter (Pris enkeltbillett 62 kr).

- Fra Øvsttun(12km fra sentrum): Gå på en buss som snirkler seg mot
Nesttun. Etter 20minutter, overgang til en overfylt bybane. Heng i en
stropp i 25 minutter. Ankom Bergen Sentrum etter 45 minutter.

Jan-Åge Langeland