4. feb. 2013

Nei, det er ikke derfor boligene er dyre


"Derfor er nye boliger dyre" På bt.no får vi igjen servert påstander om at det offentlige gir krav som øker boligprisene. Til en viss grad er selvsagt dette også riktig, krav om feks universell utforming gir økte størrelser på enkelte rom og det fører høyere kostnad per enhet. Men å påstå at kommunale krav til infrastruktur fører til en vesentlig økning er svært unyansert, og stort sett uriktig.

Byggekostnadene i Norge er firedoblet fra 1980 til i dag. I en artikkel i Dagens Næringsliv 26. november i fjor kunne vi blant annet lese "Byggeledere som kan tøyle arkitekter og byggherrer er viktigere for nyboligprisene enn dyre offentlige pålegg." Artikkelen beskriver et nytt prosjekt hvor man skal utvikle best praksis for bygg- og anleggsbransjen. Artikkelen kom som en reaksjon på de mange oppslagene om TEK10(krav til energi, universell utforming mm). Det er altså andre forhold som er viktigere når byggekostnadene skal forklares. Men her er det mange flere forhold som også må nevnes: tomtepriser, lønnskostnader, forventet komfort og standard, forsikring/garantier mm.

Når en sentral tomt i Bergen skal utvikles må man i de fleste tilfeller regne med infrastrukturkostnader, ofte omtalt som utbyggingsavtale. I flere områder kan utbyggingsavtalene samlet sett være verdt flere hundre millioner. Det kan handle om nye veier, lekeplasser, gangareal, torg, åpning av elever, opprustning av kulturminner og en del andre tiltak. Grovt sett bør dette anses som en del av tomtekostnadene. Tomter som har en ferdig utbygget infrastruktur rundt seg bør således ha en annen verdi enn tomter som krever mange tiltak.

Noen få har en forestilling om at dette egentlig er kommunens ansvar. Det er jeg svært uenig i. Når et område endrer seg på grunna av utbygging, veier får økt press og nye områder åpnes opp må hovedregelen være at den som skaper endringen også finansierer avbøtende og nødvendige tiltak. Det betyr ikke at kommunen skal være urimelige, men når påstandene kommer om at kravene gir en prisøkning for boligkjøperen, blir bildet alt for enkelt. I all hovedsak er svaret da at tomten kostet for lite i utgangspunktet. Dette er heller ikke noe nytt, det er har da alltid vært sånn at utbygger må bidra. Men ja kommunene er mer proffe nå og forventningene er høyere i takt med en økende urbanisering og transformering av arealene i storbyene.

Som jeg litt tabloid sa i artikkelen til BT: Vi prioriterer ikke infrastruktur til BOBs eller noen andres byggefelt fremfor sykehjem og skole.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

Viktige poeng.