24. apr. 2013

En lite miljøvennlig miljøminister?


Hva får en miljøvernminister til å pålegge bergenserne mer lokal luftforurensing og mer byråkrati? Valget? Uvitenhet? Jeg vet ikke. I dag fikk vi resultatet av Miljøverndepartementets behandling av kommuneplanen til Bergen. Det kom mange underlige konklusjoner.

Bergen kommune får gjennomslag på et punkt: 5-800 plussboliger(boliger som produserer mer energi enn de bruker) i Ådland(Ytrebygda). Fylkesmannen sa nei, heldigvis kom miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til en annen konklusjon. Det er bra for miljøet og for tilgangen på boliger i en bydel med mange arbeidsplasser og god kolleltivdekning(bybane fra 2016).

Mitt aller største problem med konklusjonene til Bård Vegar er aksepten for å tredoble godsterminalen på Nygårdstangen - midt i Bergen sentrum! Det betyr tre ganger så mange tunge kjøretøy inn i et område som nettopp må ha færre utslippsverstinger pga tidvise problemer med lokal luftforurensing. Vi har ikke sagt at terminalen skal avvikles i morgen, men vi vil gradvis byutvikle området og samtidig flytte terminalen ut av sentrum.

Et annet underlig punkt er håndteringen av våre 80 naustområder. Vi har vært enig i at man utenfor eksisterende naustområder skal stille svært strenge krav. Men at man i et eksisterende naustmiljø skal kreve full reguleringsplan for et byggverk på 45 kvm er parodisk! Her kunne vi trengt mer sunn fornuft.

Siste konfliktpunkt er parkeringsnormene. Vi har allerede gått inn for stenge normer, konsekvensene vil ikke bli veldig store for folk flest, men for enkeltaktører kan de bli umulig å legge arbeidsplasser til sentrum. Feks en mediebedrift som trenger plass til reportasjebiler.

Konklusjonen til departementet er lite miljøvennlige, overkjører lokaldemokratiet og strider mot sunn fornuft. Godt det snart er valg.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: