23. apr. 2013

KrF blir bedre på dyrevelferd


Til helgen er det landsmøte og vi skal votere over minst 1100 saker til det nye partiprogrammet. I år er det ekstra spennende siden programmet vil være førende i de kommende regjeringsforhandlingene. Et punkt som særlig gleder meg er den nye linjen partiet synes å få på pelsdyrhold, hvor det nå ligger forslag om å avvikle subsidiene.

Man hører mange myter om pelsdyrsnæringens betydning for distriktene, arbeidsplasser og godt dyrehold. Da kan litt fakta være greit å ha. Pelsdyrnæringen mottar ca 44 norske kroner millioner årlig i ulike tilskudd. I et statsbudsjett er ikke det en stor sum, men så er ikke dette heller en stor bransje. Hver farm mottar ca. 150.000 norske kroner i offentlige tillskudd. Med dagens lønnsomhet har oppdrettere uttalt at nyetablerte etter 3-4 år har tjent inn investeringene.

Tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) (2012), viser at landets pelsdyrfarmer gir 300–350 årsverk på de omkring 290 farmene i Norge. Man skjønner fort at pelsdyrnæringen på ingen måte representer en bærebjelke i distriktsnorge. Flytt et statlig tilsyn og du har da gjort mer for distriktet enn de 44 millionene staten bruker på pelsdyrhold.

Jeg er ikke en generell motstander av subsidier, KrF kommer til å være landbrukets beste venn i en ny ikke sosialistisk regjering. Poenget er at offentlige støtteordninger må gå til noe som er viktig for samfunnet, som feks matproduksjon. Det jeg ikke forstår er at vi gjennom statsbudsjettet skal være med og betale for pelskåper, hvor en stor andel eksporteres.

Men, viktigere enn det økonomiske; dette er også et spørsmål om dyrevelferd. Les feks hva Veterinærforeningen sier: "Dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige adferdsbehov. (…) På tross av gode intensjoner i næringa, viser det seg at det fortsatt er store dyrevelferdsmessige problemer i pelsdyrholdet. DNV mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge." (Den Norske Veterinærforening, 2009)

Er det virkelig riktig å bruke penger på slikt? Jeg er glad KrF nå tar nye skritt mot en ble dyrevelferd, gleder meg til landsmøtet!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: