12. apr. 2013

Her er konsekvensene av NTP for Bergen


Bybanen: Er nå forespeilet en statlig medfinansiering gjennom bypakkene, men det forutsettes et spleiselag. Slik vi tolker det betyr dette at vi har håp om å få finansiert bybanen til Åsane, men det trengs mer midler for å gå vestover.

Sotrasambandet: Det er lagt inn totalt 2 mrd, men kun 200 mill i første periode(2017). Dvs ganske uforpliktende og tregt. Prosjektet koster totalt 7 milliarder, det betyr at det blir en svært høy bompengeandel. Det er likevel bra at man kommer i gang.

Nyborgtunnelen: Får kun 400 mill i siste periode(2018-2023). Det er skuffende og betyr at vi må fighte en kamp på Stortinget.

Bergensbanen: Kanskje det mest overraskende i en plan som har historisk mye penger. Av et investeringsbehov på 50 milliarder har man kun klart å finne plass til 5.2 mrd. Dvs at det med regjeringens tempo vil ta 100 år å fornye toglinjen mellom landets to største byer.

Les mer om NTP på departementets sider.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Jan Åge Langeland sa...

Jeg er litt lei av at det velges ekstremt kompliserte løsninger på relativt enkle behov innenfor offentlig transport.

Bybanen er ett eksempel, kunne vært løst mye enklere og raskere med trolleybuss: http://www.tbus.org.uk/leeds.htm

Da kunne også fjernbussene brukt traseen.

Hyppigere avganger på Arnatoget, kunne vært løst med et par korte møtespor for lokaltoget, for eksempel i Fløen og midtveis i tunnelen.

Det eneste argumentet for dobbeltspor utover dette er brannsikkerhet. Hvis det var så viktig, hvorfor har man ikke et brannsikret evakueringstog stående i hver ende av tunnelen?

Jan-Åge Langeland