9. apr. 2013

"Togsatsingen" forklart


I dag møtte SV-leder Audun Lysbakken, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og mange andre fra regjeringspartiene pressen på Bergen stasjon for å presentere innholdet i NTP for Bergensbanen. I pressen står det "5.2 mrd til Bergensbanen" og "Byggestart for Ringeriksbanen i 2018", det må forklares!

Bare Ringeriksbanen koster ca 20 milliarder å bygge. Alle skjønner fort at 5.2 mrd da er alt, alt for lite. Av de 5.2 milliardene skal kun halvparten komme de neste fem årene, resten er i siste NTP periode, altså det som skal revideres og vurderes på nytt neste gang NTP legges frem. Så hva ligger egentlig i dette?

Ulrikstunnelen
I opplegget fra regjeringen har man selvsagt lagt inn prosjektet som allerede er påbegynt, det er bare veldig forsinket. Det er likevel litt underlig at man ikke legger inn hele summen de neste fem årene. Allerede kan vi nemlig stille spørsmål ved fullfinansiering av prosjektet. Av 3 mrd er det nå kun satt av 2.4 de neste fem årene.

Vossebanen
Det er utvilsomt positivt at Vossebanen kommer inn, men også dette er langt ute. I området 2018-2023. Usikkert og fjernt, dessuten er det kun snakk om 500 mill til krysningsspor. Behovet er trolig på 10 mrd hvis man vil halvere reisetiden mellom Voss og Bergen.

Ringeriksbanen
I følge foreløpige beregninger skal den koste ca 20 milliarder, og rundt ti prosent vil gå til planlegging/prosjektering. Dvs 2 milliarder. I regjeringens opplegg er det satt av 1.5 milliarder i siste periode. Det gir ikke byggestart i 2018. Dette påpekte jeg på pressekonferansen, da ble det over bordet påstått at det ville være egne midler til planlegging. Det stemmer dårlig med uttalelser fra Jernbaneverket. Men la gå, hvis det stemmer at det finnes en "hemmelig" post med 2 milliarder til planlegging så trenger man fortsatt 18 milliarder i NTP, ikke 1.5 milliarder for å få byggestart i 2018.

Oppsummert kan vi si at det i realiteten ikke ligger nye midler i NTP de neste fem årene for Bergensbanen. I de siste fem årene ligger det svært lite til prosjekter som koster minst ti ganger mer.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: