29. mai 2013

Grafene som skjuler sviket


Til tross for at mange permanent holdes utenfor arbeidslivet, har vi de siste årene nesten bare snakket om at antallet sysselsatte er rekordhøyt og at alle tall viser at Norge, eller om du vil; at «den norske modellen» gir lav arbeidsledighet. Til tross for at arbeid er fundamentalt og viktig for alle mennesker, virker det norske samfunnet som ganske selvtilfreds. Det synes å være en lei tendens hvor man alltid svarer kritikk med at noen er verre, noen land gjør det dårligere. Men hva slags trøst er det? Bak grafer og tall står det ofte mange skjebner.
 
For enkeltskjebner har aldri den norske modellen vært noen trøst, til tross for selvskrytet. Men nå har vi også fått tall som viser at de flotte tallene ikke lenger går i rett retning. Sysselsettingen har gått ned, og i følge flere ledende økonomer står Norge i fare for økt arbeidsledighet. I dag er 100.000 nordmenn arbeidsledige, dvs ca 3.7 %, og i følge økonomene kan tallet stige til 5 %.
 
Hva har skjedd de siste årene? Næringslivet har hatt en enorm etterspørsel etter arbeidskraft, gjennom arbeidsinnvandring fra særlig Sverige og Øst-Europa har jobbene blitt bemannet. Dvs at til tross for gode tider og økt etterspørsel etter arbeidskraft har ikke flere av de som holdes utenfor arbeidslivet fått jobb. Andelen av befolkningen som er i arbeid er nemlig omtrent den samme i dag som da regjeringen overtok i 2005, til tross for den store veksten i antall arbeidsplasser.
 
Videre viser tallene fra SSB at vi har fått flere førtidspensjonister og vi har fått flere uføre. Yrkesdeltakelsen blant unge med nedsatt arbeidsevne har gått ned fra 44 prosent til 40 prosent på bare ett år!
 
Hva viser tallene oss? Jo, du kan finne tall som gir inntrykk av at det meste går veldig bra. Men de fleste tall viser noe annet. Det går ikke veldig bra når flere unge faller utenfor. Det går ikke veldig bra når arbeidsledigheten stiger. Det går ikke veldig bra når andelen i arbeid ikke øker til tross for stor økning i etterspørsel hos næringslivet.
 
Å ikke sikre arbeid til alle er et svik. Det bør være et tankekors at man er mer ivrig på å jage nybakte foreldre ut i arbeidslivet, enn unge med nedsatt arbeidsevne som lengter etter jobb.
 
Kilder: LO, SSB, Hegnar.no
 
PS! Er på Stortinget denne uken og møter blant annet i Arbeids- og sosialkomiteen :)
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: