30. mai 2013

Vi er ikke produskjonmidler


Nyvalgt LO-leder, Gerd Kristiansen, går i flere medier til angrep på de som jobber deltid, og da i hovedsak småbarnsmødre. Ikke bare er det feil at småbarnsmødre arbeider lite, dette avslører et utdatert menneskesyn. Jeg trodde tanken om at mennesker er produksjonsmidler for samfunnet, for lengst var kastet på historiens ideologiske skraphaug.

Av 2,5 millioner som jobber i Norge, arbeider 689.000 deltid. Av de deltidsansatte er 67.000 undersysselsatte, eller om du vil, de kommer under kategorien "ufrivillig deltid". 48.000 av disse er kvinner. Det er altså 10 % av de som jobber deltid som ikke ønsker det. Hvorfor går man da til angrep på de 90 % som faktisk vil det? Les flere tall om arbeidslivet her.

Hvis utspillet skulle hatt noen som helst troverdighet, burde Gerd Kristiansen rettet seg mot sin egen aldersgruppe. Småbarnsmødre er nemlig de som arbeider mest. Men det er de hardtarbeidende småbarnsmødrene LO-lederen tar. De som allerede opplever sterkt arbeidspress og hvor mange har dårlig samvittighet. Du trenger nemlig ikke et meningsløst og uverdig utspill fra LO for å få dårlig samvittighet som småbarnsforeldre. Det kan jeg personlig skrive under på.

Ingen av regjeringspartiene har kommentert kraftsalven fra dere nærmeste allierte, LO. Jeg hadde forventet at Stoltenberg raskt kom på banen og uttrykte en annen holdning. Samtidig er det bare to måneder siden at Inga Marte Thorkildsen skapte store overskrifter da hun uttalte at det ikke var like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe.

Hva slags kvinnesyn er dette? Hva slags syn på familien har man? Hva slags ide har man om samfunnet? Det er jo litt ekstra underlig at både LO og SV tidligere har tatt til orde for seks timers dag, men nå skal altså de som arbeider seks timer om dagen, oppleve dårlig samvittighet for at de ikke yter maksimalt for samfunnets skatteregnskap. Mennesker må ikke reduseres til et middel for samfunnet, mennesket er jo selve målet.

Familier er forskjellige. Folk flest er forskjellige. Det kan da ikke være sånn at vi mener alle skal ha et likt liv med det samme arbeidspresset på den samme tiden? Det er heller ikke sånn at Gerd Kristiansen vet hva som er best for nabofamilien min, det vet de best. Sjelden har det vært viktigere å minne om sitatet:
 
"Viktige beslutninger i familiene må tas rundt stuebordet, ikke rundt Kongens bord".
Vi bør alle være interesserte i å bli kvitt den ufrivillige deltiden, det er dessuten et tankekors at det fortsatt er få menn som velger deltid og det er få menn som velger kontantstøtte. Sam
funnet er i endring og mye av dette vil de kulturelle endringene ta seg av. Men vi bør aktivt gjøre noe med den ufrivillige deltiden. Staten burde begynt med sine sykehus, der er det mange deltidsstilllinger.

Les om KrFs pappastrategi.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: