6. sep. 2013

En fresh 80 åring klar for å forandre


Det blir stadig flere 80 åringer i Norge. I år er KrF en av dem. Som andre 80 åringer har KrF mye kompetanse og erfaring, samtidig som helsen blir stadig bedre. De siste meningsmålingene viser også at stadig flere lar seg sjarmere av verdipartiet. Fra å slite med sperregrensen er ukens målinger på 7.1 og 6.8 % svært deilig. I dag fikk vi 6.3 % som også er en god måling for oss.


Heldigvis er det ikke slik at vi pensjonerer partier som er blitt 80 år. Tvert i mot skal vi forhåpentligvis i regjering sammen med Norges eldste parti, Venstre. Kanskje også Høyre og Frp, sistnevnte er for øvrig bare ungdommen i norsk politikk.

Er KrF like gammel som gjennomsnitts-velgeren vår? Det er nok morsom vits, men stemmer dårlig med virkeligheten. Gjennomsnitts-velgeren er langt yngre, og blant nyetablerere, gjerne i alderen 25-35 år, gjør vi det ofte godt. Men vi er glad for alle velgere, og gjerne også sistegangsvelgere. Det er trygt, visjonært og viktig å stemme KrF.

Noen spør seg om det er mulig med et politisk skifte. Vi vet at vi matematisk vil få et nytt Storting. Målingene har vist et borgerlig flertall lenge. Men hvem skal sitte i regjering og hva blir den nye politikken? Får vi en ny politikk? Eller bare nye ansikter? KrF vil bidra til reell forandring slik at vi kan få et varmere samfunn, og da tenker jeg ikke på klimaendringene.

Allerede før forhandlingene starter har Høyre og Frp kommet med flere viktige tilnærminger:
1. Lofoten kan vernes.
2. Pappapermen består. (utspill fra Høyre)
3. Det blir ikke lukkede asylmottak. (utspill fra Frp)

Og i dag kom forsiden på Aftenposten med samme liste.

Videre vet vi at Venstre og KrF har flere ønsker for endret skattepolitikk, begge vil ha grønnere skatter og KrF ivrer for å gi familiene 5000,- i skattelette per barn. Dette sammen med Høyre og Frps ønske om lavere skatter gir grunn til å tro at man også her fort kan bli enige.

Hva gjenstår da av problemområder? Jeg vil særlig peke på tre områder:
1. Rus
2. Landbruk
3. Asyl

De to første vil være avgjørende saker for KrF, mens asyl er en felles kamp vi må ta med Venstre. Jeg tror ikke vi skal forvente store endringer i ruspolitikken. KrF kommer til å måtte få gjennomslag for status quo. Høyres forhandlere vil nok være mer tilbakeholdne enn hva landsmøtet vil, og for Frp vil det være viktigst å stoppe forslag om innskjerping. Dessuten vet vi at sentrale folk som Ketil Solvik Olsen har et langt mer nyansert syn på alkoholpolitikk enn sine partikolleger. Frp har sagt de ønsker vin i butikk, Høyre er litt mer forsiktig og vil ha vin i butikk i kommuner uten vinmonopol. For de fire borgerlige partiene kan det bli lett å enes om en løsning som sikrer alle kommuner et vinmonopol.

Hva skjer så med landbruket? KrF håper og tror at mange bønder som før har stemt Senterpartiet, nå vil vurdere KrF. KrF er bondens beste venn i en ny ikke sosialistisk regjering. Kanskje vil Høyre foreslå Arne Hjeltnes som matminister, men utover det vil det ikke bli store endringer dersom KrF er med. Noen symbolske endringer kan nok komme, som feks ostetollen. Men det er ikke der slaget for landbruket står.

Asylpolitikken er det området jeg tror det blir lettest å enes. Mange tror at vi står så langt fra hverandre. Men hvis lytter forbi retoriske vendinger og Frps noe desperate valgkampnotater, er man enig om mye. Feks at hensynet til barna skal veie tyngre, at sakene skal behandles raskere, at kriminelle skal raskere ut og at konvertitter skal beskyttes sterkere. Forsiden på Aftenposten bekrefter også dette.

På andre områder er partiene allerede veldig samkjørt. Som feks ønsket om å gi familien større makt over egen hverdag, bruker mer midler på baneinvesteringer, styrke de private ideelle rus institusjonene, selge seg ned i enkelte statlige selskap, bevilge mer til kollektivinvesteringer i storbyene og gi lærerne et videreutdanningsløft.

Uten KrF, er derimot mange av disse sakene truet. Uten KrF som en del av et nytt flertall vil vi få en mer liberal ruspolitikk, et dårlige landbruk, mindre bistand til verdens fattige og mindre til familiene. Jeg håper mange gjør KrF solen sterkest mulig på mandag, da blir himmelen også langt mindre mørkeblå. Godt valg!

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: