25. feb. 2014

10 myter om innvandring/asylsøkere


1. Norge oversvømmes av asylsøkere
I 2012 kom 9800 mennesker til Norge for å søke asyl. Sammenlignet med 2009 er det en halvering. 2013-tallene viser en økning, men ikke i nærheten av toppen fra 2009. I et land med 5 millioner innbyggere er pluss/minus 10.000 asylsøker langt fra noen "oversvømmelse".
Konklusjon: Norge oversvømmes ikke av asylsøkere


2. Det vil være flertall av innvandrere i fremtidenHva sier tallene? I følge Statistisk sentralbyrå(SSB) har vi i underkant av 600 000 mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge, av disse kommer ca halvparten  fra såkalte "ikke-vestlige" land. Antall personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge var 171 600 1. januar 2013 (eller 3,4 prosent av den totale folkemengden). I 2050 mener SSB tallet for mennesker med innvandrerbakgrunn kan være 1.3 millioner, mot dagens ca 600.000.


Bildet er fra NRKs side om innvandring og myter. Anbefales!
Konklusjon: Det vil ikke være flertall av innvandrere i fremtiden

3. Muslimene vil komme i flertall
I følge Statistisk Sentralbyrå vil det i 2060 være mellom 4 og 13 prosent muslimer og etterkommere av muslimer i Norge. Men kanskje blir tallet lavere, de siste årene har vi sett et fall i andelen muslimer

 blant de som kommer til Norge. Bare 13 prosent av innvandrerne som kommer til Norge er fra muslimske land. Se f.eks. hvilke to land som topper statistikkene for de som flytter til Norge:

Nettoinnvandring fra utlandet. Utenlandske statsborgere i 2012. KILDE: IMDI
Konklusjon: Muslimene vil ikke komme i flertall

4. Norge taper penger på å ta i mot innvandrere
I flere kommunestyrer har det vært fremmet krav om innvandrings-regnskap  Svarene har vært forskjellige, men hva med et nordmannregnskap? Vent litt, det har vi allerede; Perspektivmeldingen 2013 viser at med dagens ordninger vil en gjennomsnittinnbygger, uansett bakgrunn/etnisitet, motta mer i offentlige tjenester og overføringer enn han eller hun betaler i skatter og avgifter. Vår skolegang er f.eks. en svært stor utgift, det er også noe av grunnen til flere fagmiljø som f.eks. Ny Analyse konkluderer med at vi tjener penger på å ta i mot innvandrere, da mange av dem er arbeidsinnvandrere som bare skatter og ikke bruker offentlige tjenester som skole. Det samsvarer også med tall fra SSB.
Konklusjon: Norge taper ikke penger på å ta i mot innvandrere


5. De fleste asylsøknader er grunnløse
Tall fra IMDI viser at flertallet av søknadene innvilges, i 2012 var det 58 prosent. Med tanke på alle de kontroversielle utsendelsene som har vært de siste årene er det nok også mange som vil mene at 58 prosent er alt for lavt. 

Konklusjon: De fleste asylsøknader er ikke grunnløse

6. Nordmenn flest vil ha en mer restriktiv innvandringspolitikk
Andelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge har gått ned fra 53 prosent i 2002 til 43 prosent i 2012. Siden 2004 har gruppen hele tiden utgjort under 50 prosent. 
Konklusjon: Nordmenn flest vil ikke ha en mer restriktiv innvandringspolitikk

7. Innvandrere har et helt annet verdisyn
Undersøkelser viser at innvandrere stort sett har samme grunnleggende verdisyn som resten av befolkningen. For eksempel sier 90 prosent at de mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. 97 prosent sier at man skal ha frihet til å velge ektefelle selv. 
Konklusjon: Innvandrere har ikke et helt annet verdisyn


8. Mange asylsøkere er kriminelle
Asylsøkere flest er ikke kriminelle. Vi har svært mange tall å gå til, i det store og hele ser vi at innvandrere kan være noe høyere representert på krimstatistikken enn nordmenn, men det er ikke grunnlag for å si at vi snakker om en stor andel eller at det skulle være et flertall som drev med kriminelle handlinger.

Noen tall viser at at asylsøkere står bak mindre enn 1 prosent av alle oppklarte lovbrudd i Norge. Noe av utfordringen med tallene er blanding av begreper.
Feks ble det 2009 slått opp at av de 41 overfallsvoldtektene de siste tre årene, var alle begått av ikke-vestlige personer, men kun en av disse igjen var begått av en asylsøker(se mer på neste punkt). Dessuten. la oss se på lovlydighet blant ungdom: "Flertallet av innvandrerungdommen klarer seg veldig bra til tross for alle utfordringene de må takle på veien til voksenlivet. Undersøkelser viser at barn av innvandrere er overrepresentert blant ungdom som aldri gjør noe galt. De er både mer lovlydige og de bruker mindre rusmidler enn norsk ungdom."(Sitat: Norsk Folkehjelp).

Politiet uttalte dessuten forleden at det er utledninger, ikke innvandrere som står for ransbølgene. Dvs mennesker med utenlandsk tilhørighet som kun oppholder seg i Norge i kortere perioder.
Konklusjon: Det er ikke mange asylsøkere som er kriminelle

9. Flertallet av voldtektsmennene er ikke-vestlige innvandrere
Takket være mediedekeningen av overfallsvoldtektene er det mange som hevder at innvandrere står for det store flertallet av voldtekter. I en del år kan vi nok si at for overfallsvoldtekter så er ikke vestlige innvandrere overrepresentert. Men som Gunnar Tjomlid skriver i en bloggpost, de tallene har mange nyanser. Når vi fikk tallene fra 2012 ble dessuten bildet langt mer nyansert. Det uansett slik at de fleste voldtekter har en nord-europeisk gjerningsmann, for overfallsvoldtektene er det nesten helt likt. Se tall under:

Screenshot lånt av tjomlid.com, som skriver en god artikkel om temaet.
Konklusjon: Flertallet av voldtektsmennene har nord-europeisk bakgrunn

10. Innvandrerne er ikke interessert i å lære seg norsk
Tall som NRK har funnet frem viser at 87 av de som har rett på norsk undervisning, fullfører dette iløpet av tre år. Det betyr at det store flertall derfor behersker norsk etter få år. 

Hentet fra NRKs artikkelserie om myter om innvandring. 
Konklusjon: Innvandrere er interessert i å lære seg norskNoen vil sikkert ha flere tall og statistikker som kan supplere bildet, jeg har valgt å bruke flest mulig offisielle tall. Alt som tas ut av sammenheng kan selvsagt gi andre bilder, og det er også slik mange av mytene er skapt. 

Kilder: NRK - Myter om innvandring, IMDI, SSB, Ny Analyse, Justisdepartementet.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

30 kommentarer:

Jan Åge Langeland sa...

Du og dine kilder gjør en feil i beregningene her ved at dere ikke tar med barnebarn, oldebarn osv. av innvandrere. Faktum er at uten innvandring ville befolkningen lagt konstant på ca. 4 millioner, mens hele økningen skyldes innvandring. Se artikkel under:

http://www.aftenposten.no/nyheter/Det-er-blitt-farre-etniske-nordmenn-i-Norge-7401488.html

Unknown sa...

Uredelig argumentasjon. På 40-tallet var det knapt noen i Norge som hadde sett en "neger" - det er klart det var ferre med utenlandsk opprinnelse i Norge før enn nå. Det sier seg selv, i.o.m. at verden tross alt har blitt noget mindre de siste tiårene, og at det å flytte på seg er mye enklere enn før.

Magne D. Antonsen sa...

Bra, Filip! Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

Roger Haugen sa...

Jeg biter meg merke i dette med "verdisyn".....

Når man kaller alle etnisk norske jenter/kvinner for horer finner jeg at påstanden om at verdisynet er likt" en smule påfallende..

Det befinner seg noen tusen utlendinger fra den 3verden som ingen har noe som helst kontroll over Dette er folk som har fått avslag, rømt fra mottak eller bare kommet seg inn i landet...

Er disse regnet med i "verdiskapningen" også ??

Terje Lavik sa...

Hei

Du kommer i din blogg med en masse påstander om myter, som du kaller dem. Men argumentasjonen din er jo direkte feil.

Spent på om du retter opp påstandende dine når feilene nå påpekes.

Tar to lette først:

Punkt 4 er godt bevist av alt fra SSB til finansavisen og andre.

Vi tjener beskjedent på hardt arbeidene svensker og noen få andre grupper. En somalier f.eks koster oss over 9. mill (pr. stk).

Pakistaner over 5 mill. Og en Inder rundt 1,5 mill.

Og slik fortsetter det. Så her tok du beviselig feil.

Punkt 0 kan vi jo og ta, det blir jo litt morsomt når du setter inn en flott figur for å bevise din påstand, og figuren klart og tydelig beviser det motsatte.

Ikke Nord-europeisk gruppen din er veldig liten gruppe, så at det i det hele tatt synes på denne statestikken betyr at det står for ekstremt mye mer voldtekter en Nord Europeisk gruppen din.

Retter du opp oversikten din nå, eller kaster du bare innlegget mitt siden de beviste at du tok feil.

TerjeV

Terje Lavik sa...

Må bytte briller, punkt 0 er selfølgelig punkt 9.

TerjeV

Filip Rygg sa...

Jan Åge: Uten å ta debatten om tallene, er det virkelig slik at du aldri blir norsk? Hvor mange generasjoner bak må til før du kan defineres som norsk?

Unknown: spesifiser gjerne, vet ikke helt om jeg tar poenget ditt

Magne: så kjekt, takk!

Roger: at noen kan ha brukt slike ord tviler jeg ikke på, men å hevde det som en generell sannhet i denne debatten er like fjernt som å si at alle nordmenn er bankranere fordi Ola og Kari ranet Sogn Sparebank. Poenget er jo at vi må heve oss over enkeltepisoder og se på hva det store bildet viser oss.

Terje: Jeg vil gjerne rette det som beviselig er feil, men registrer at både Ny Analyse og SSB hevder vi tjener penger. Uansett er det likevel ikke hovedpoenget, for hvis vi taper penger på nordmenn, handler ikke et evt tap på noen innvandrere om at de er innvandrere, men at vi som mennesker i oljerike Norge får mer enn vi yter.

Når det gjelder kriminalitet så skriver jeg at vi finner en overrepresentasjon, men det er ikke slik at vi kan si at det gjelder et flertall eller at det er veldig mange. Det ville vært uredelig av meg å ikke ta med grafen, jeg vil bare få frem nyansene, ikke underslå at vi har noen spesifikke utfordringer.

Jan Lie sa...

Poenget om overrepresentasjon i siste kotegori der er ikke helt klart fra argumentasjonen. Det vil si at i overfalls voldtekter er det et tydelig flertall av ikke-nordiske, men mistanken er vel at ikke-nordiske er overrepresentert i alle kategorier siden de er i et mindretall i folkemengden.
Voldtekt statistikker er veldig vanskelige og med tanke paa hvor mange som kanskje ikke blir opplyst.
Kriminaliteten burde vaere rundt den samme av nordiske og ikke-nordiske per innbygger. Jeg har ingen anelse hva den statistikken egentlig er, men det burde vaere vesentlig.

Innvandring generelt sett tar et par generasjoner for aa bli kulturelt et medlem av det nye landet, saerlig hvis landet du kommer fra er veldig annerledes og du ikke kan spraaket. Jeg har bodd i USA de siste 15 aar, og det var relativt enkelt for meg aa integrere i USA fordi kulturen er lik nok som norsk, men jeg kan godt skjoenne at immigranter til Norge vil at barna laerer spraaket og kulturen til foreldrene, men samtidig har de et ansvar til Norge, som hensynsvis er bedre enn der de kom fra, til aa integrere seg. Min menig, saann som den er.

Filip Rygg sa...

Jan Lie: Gode refleksjoner!

Anna sa...

Jeg faktisk har aldri forstått hele invandringsyn av nordmenn. I tusenvis av år er det en regel folk flykter fra steder med sult og drar til områder som var bedre på alle mulige måter og det er gunnlag for at flere raser bor sammen i land som India og Pakistan. Etterhvert klarer man å bo sammen og finner felles verdier. Det er heller ikke et spørsmål hvilket rase som er i høyere antall. Så hvis det samme skjer i Norge hvorfor reagerer mennesker. Ønsker man å ha en rase en religion bakgrunn og aldri noen andre som kommer inn. Jeg tror alle finner frem med tid hva som er best for alle og passer alle. Det kommer aldri til å bli et problem om hvilket verdier man skal ha alle kommer til å velge det samme til slutt.

Jan Åge Langeland sa...

Det jeg sa har ingenting med hvem som er norsk og ikke. Jeg sa var at uten innvandring ville folketallet i Norge vært konstant rundt 4 millioner.

Det spiller svært liten rolle for meg hvor folk stammer fra og hvem de velger å få barn med, men jeg er opptatt av at vi har en bærekraftig befolkningsstørrelse både i Norge og resten av verden. I den sammenheng gir en person som bor i Norge mye større utslag enn gjennomsnittet, fordi vi forbruker mye mer.

Viktigere enn hvordan folk flytter seg mellom land er antagelig hvordan de oppfordres til å få færre barn.

I Norge er det jo en kraftig subsidiering av barnefødsler. Dette sammen med stor innvandring er ikke bærekraftig.

Filip Rygg sa...

Anna: Liker innstillingen din. Vi er alle mennesker, og grunnleggende er jeg enig med deg. Det jeg likevel prøver er å møte de mange myter som presenteres. Dessuten tror jeg ikke det er praktisk mulig med helt åpne grenser, med så store forskjeller i verden må det være noe regulering, samtidig som jeg mener vi som sitter godt i det, plikter å hjelpe flest mulig.

Thunder sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Thunder sa...


Tilbakevisning av Ryggs påstander fra Human Rights Service

http://www.rights.no/2014/02/myteskaping-fra-krf/

Filip Rygg sa...

Thunder: Ja bra med grundig tilsvar, selv om det ikke er veldig overbevisende.

Utfordringen er jo først og fremst at man ikke vil svare på det man skriver, bare kom med nye utplukkede tall innenfor samme tema.

Frode Drevland sa...

Når det gjelder språkkunnskaper så er vi nordmenn utrolig kravstore i forhold til hva anser for å snakke godt norsk. Min erfaring er folk da forventer at man snakker og skriver 100% grammatikalsk feilfritt. Noen som er på nivå 3 er ikke så gode. Selv ikke noen på nivå 5, som er kravet for å ta høyere utdanning, er så gode. Jeg tror mye av myten av innvandreres villighet til å lære seg språket stammer derifra.

En annen ting er at det kan være svært utfordrende å bli god i norsk i Norge. Når man har kommet opp på nivå 3 så finnes det lite opplæringstilbud tilgjengelig for å komme seg videre.

Coach Scott Abel sa...

Dette er noe ordentlig tull må jo skjønne at folk ikke kjøper det der.

spilleringenrolle sa...

Jeg vet ikke hvilken bakgrunn du har, men kildekritikk er en nyttig og nødvendig evne. Det står at i følge SSB så kommer det til å være 5.4 millioner nordmenn i 2050. Noe som åpenbart er en umulighet. Fødselstallene til nordmenn har ikke vært positiv siden 1974, ergo den etniske norske delen av befolkningen kan ikke øke. Den synker faktisk. Men i følge SSB så kommer altså andelen av nordmenn til og magisk vokse til 5.4 millioner. Og jeg håper at forfatteren ser forskjellen mellom statsborgerskap og etnisitet og dermed hvorfor den kilden du henviser til er fullstendig unyttig for å understrekke poenget ditt. Og med tanke på kommentarene dine i kommentar feltet så vet jeg ikke om du er helt stødig i det høyst akademiske konseptet etnisitet.

Og videre du vitner om en enestående mangel på kompetanse innen statistisk, når 10 000 asylsøkere kommer til et land med 5 millioner mennesker plasserer det oss faktisk på verdenstoppen når man ser på asylsøkere i forhold til folketall. Man bedømmer vanligvis asylsøkere per 1,000 inhabitants eller capita og Norge ligger på topp 10 på begge listene, i 2009 var vi faktisk på første plass per 1,000 inhabitants. Å si noe annet er direkte uærlig.

At Norge taper penger av innvandring er påvist flere ganger, jeg vil anbefale deg å lese Brockman rapporten. Du må gjerne komme med noe troverdig kilder som viser med god bruk av statistisk og økonomi at dette ikke er tilfellet.

http://www.hegnar.no/okonomi/article725638.ece

Resten av argumentene dine er syltynne, de fleste som hadde lest statistikken fra kripos hadde nok konkludert at innvandrere er sterkt overrepresentert når det gjelder voldtekt. Og at det eksisterte et veldig alvorlig problem relatert til visse innvandrings miljø og voldtekt.

Jeg håper virkelig at du ser hvor svake noen av argumentene dine virkelig er her. For du kan gjerne argumentere for innvandring basert på ditt kristne verdisyn, for du greide virkelig ikke å sette sammen et overbevisende argument her.

TubeAlf1 sa...

Innvandrer-regnskapet går i knallrødt av følgende grunn: Oljefondet er på ca 5000 milliarder. Ca halparten av ressursene på norsk sokkel er produsert så fondet vil kunne fylles opp med (minst) 5000 milliarder til. Dvs hver nordmann sin "andel" i oljeformuen (produsert og ikke-produsert) er på ca to millioner. Vi har nå er befolkningsvekst på ca 1,5% pr år i Norge. Det betyr av hver nordmanns andel i oljeformuen hvert år reduseres med 1,5% dvs 30000 kroner. I løpet av en tiårs-periode vil en famile på fire miste over 1,2 millioner kroner fordi befolkningsveksten vanner ut oljeformuen fordelt på den enkelte. Å stimulere til (Europas høyeste) befolkningsvekst er en svært dårlig måte å forvalte oljeformuen på.
Nå kan man argumentere med at arbeidsinnvandrerne som står for ca 2/3 av befolkningsveksten skaper verdier. Problemet er at de hovedsaklig skaper verdier for seg selv og til dels arbeidsgiverne. For eksempel har Ryggs egen kommune Bergen tredoblet gjelden under Monica Meland. Meland begrunner det med at Bergen er en vekstkommune. Kan noen forklare hvordan 10% flere innbyggere skal være bedre i stand til å håndtere 300% høyere gjeld? Befolkningsvekst krever bygging av infrastruktur som igjen krever mer arbeidsinnvandring som igjen krever bygging av mer og enda dyrere infrastruktur. Denne utviklingen er opplagt ikke bærekraftig. I Oslo er estimatene på nødvendig utbygging av kollektivtrafikk pga befolkningsvekst på opptil 180 milliarder kroner (http://www.na24.no/article3529.... Igjen: Kostnadene med arbeidsinnvandring / befolkningsvekst er enorme og man ser denne effekten tydligst på at vekstkommunene pådrar seg en gjeld som er mange ganger større enn det skatteinngangen fra veksten vil kunne bidra med.

Den Sorte Orm sa...

ble dette skrevet av en 5-åring?

når nordmenn er et minusprosjekt for norge (med en levestandard opprettholdt av lån og oljepenger), og innvandrere et enda større minusprosjekt, hvordan kan du da konkludere med at "vi ikke taper penger på innvandrere"?

nusse1945 sa...

Hvor har Rygg vært de siste 20 årene ? Du uttaler deg her mot bedre vitende. Eventuelt så lyver du. Beklager.

nusse1945 sa...

Jeg forstår det slik at Filip Rygg er idealist. I politikken trenger vi derimot realister.

ken nilsen sa...

Dette er jo bare til aa le av hele innlegget som presenteres. REN SVADA! IOslo er 30 prosent av befolkningen innvandrere, fra ikke vestlige land, flertallet er muslimer. Og det er faktisk alvorlig nok det at hovedstaden etterhvert blir en innvandrerby! Dernest er norske fengsler fyllt opp av utlendinger, og ikke fra nord europa som forfatter mener. SSB har helt andre tall enn det som legges frem her, i Oslo vil muslimene komme i flertall om ikke mange aar,OG DET SER EN JO KONTURENE AV ALLEREDE DA DE FODER FLERE BARN ENN DE ETNISKE NORSKE!

Hezih sa...

Hei

Det du skriver f.eks når det gjelder voldtekter så kan det kanskje se ut som om de ikke vestlige er underrepresentert. Men om du ser på dine egne tall lengre oppe så ser du at innvandrere er i et enormt mindretall i Norge i forhold til nordmenn. Så dersom du ser på antall nordmenn som har voldtatt i forhold til hvor mange de er, og deretter gjør det samme med innvandrere så vil du se at de er i overkant mange forbrytere i forhold til hvor mange de er.

Hilsen MEGET innvandrings-kritisk jente, 22.

Duck Manson sa...

Nei dette var morsomt. Her var det ufattelig mye faktafeil, synsing og tull. Tror du bør prøve igjen.

1. Hvem er det som har sagt det? Poenget til de fleste er at vi tar imot mer enn nødvendig. Vi tar inn 10 ganger mer per 100k innbyggere enn andre land. De kommer hit fordi AP og KrF gir de alt de vil ha uten å forlange noe tilbake. Det er det som gjør folk forbanna.

2. Her beviser du jo selv at innvandrere vil være i flertall i fremtiden. Mens den 'norske' befolkningen stiger med ca 23% stiger 'innvandrer' andelen med over 50%. At du ikke har kapasitet til og forstå at innvandrer delen vil ta over her ikke overraskende med tanke på hele innlegget ditt.

3. Med dagens politikk er det ingen tvil om at Muslimer vil komme i flertall. Det er bare snakk om tid.

4. Her har du virkelig mistet hodet. Det er bevist igjen og igjen og igjen at ikke vestlig innvandring er en ufattelig stor utgiftspost for Norge og vil med all sannsynlighet ruinere landet innen noen få tiår.

5. Over 80% av mannlige asylsøkere får ikke innvilget søknaden sin. Så her tar du feil igjen.

6. Hvor har du disse tallene ifra?

7. Du hopper mellom 'asylsøkere' og 'innvandrere' etter hva som best passer din sak. Tullete og useriøst.

8. Mange asylsøkere er kriminelle. Det er hevet over en hver tvil. Men her blander du ord og begreper for å støtte din sak med å si "Asylsøkere FLEST er ikke kriminelle". Nei det vet vi. Det er to vidt forskjellige påstander.

9. Ingen bryr seg om voldtektsmenn er fra Somalia eller Ukraina. Poenget er at de er ikke norske og de bør ikke få være her hvis de ikke kan gå ut uten å voldta. Det er 73 ganger større sjangs å bli voldtatt av en ikke vestlig innvandrer enn en person som er etnisk norsk.

10. Ingen har påstått at innvandrere ikke vil lære seg norsk. Ingen. Ikke en person i hele verden har noen gang ment det.

Anonym sa...

Faktavridning fra ende til annen. Hvis du bytter fra "innvandrere" til "ikke-vestlige innvandrere", blir det lite igjen av listen din.

Marte sa...

Jeg liker deg. Takk for god lesning!

Glenn sa...

Duck Manson skriver: "Vi tar inn 10 ganger mer per 100k innbyggere enn andre land." - dette er feil.

Sverige tar inn 50% fler asylsøkere enn Norge, og da er tallet justert for at Sverige er et dobbelt så stort land befolkningsmessig.

Hvis du tar feil på dette punktet, kan du kanskje ta feil på flere punkter også.

Petter Gjerstad sa...

Nå er mye allerede kommentert, både her og andre steder, men la meg legge til en viktig detalj til pkt 4:

Argumentet er en variant av myten om at Norge trenger arbeidskraft.

Dette er en henvisning til den store nybyggingen som har foregått spesielt siden 90-tallet.

Det er bare det at behovet i seg selv stammer fra den innvandringen. Litt omformulert: De polske og ellers europeiske håndtverkerne er her i utgangspunktet for å bygge byggningsmasser til den øvrige gruppen, altså den gruppen SSB kaller "ikke vestlig".

Hadde det ikke vært for innvandringen fra den underutviklede del av verden, hadde behovet for arbeidskraft, da primært håndtverkere, vært normalt.

Argumentet Rygg tror er til hans påstands fordel, er ironisk nok et argument MOT hans påstand.

Appropos pkt 1: dette er en stråmann, man later som man er enig i hva som klassifiseres som mye, dette er det som er kjernen av debatten. Det eller så bedriver Rygg en slags begreps kverulering på uttrykk som "oversvømmelse". Uansett er dette et eksempel på adferd som gjør det stikk motsatte av å opplyse, faktisk skitne til debatten.

Til slutt pkt 2: Vi danser nå rundt grøten, det er ikke innvandringen(og som utvidelse av det innvandrere) i seg selv folk ikke liker, men heller det faktum at det norske folk sakte men sikkert blir erstattet. Dette plager Ola Donk. Om "Abdi Farrah" er født i Norge eller Somalia, er ikke så veldig interessant.

Du får ha dine meninger, men spar oss den ovenfra og ned holdningen, den er ihvertfall ikke opplysende.

elinhege sa...

Tusen takk for at du bidrar til å avlive disse seiglivede mytene! Dessverre sitter hverdagsrasismen så dypt inne hos mange at de aldri vil la seg overbevise av fakta. Men ved at du, jeg og alle andre med begrep om at innvandrere ikke er så skumle fortsetter å opplyse, informere og argumentere så vil stadig fler få opp øynene for virkeligheten.
Vi står et stykke fra hverandre politisk - men her får du trampeklapp fra meg :-) Stå på!