6. mar. 2014

Elleville elbil-måneder


Mens Elkjøp og "nye" Expert stadig sprenger min fantasi for bruk av ord i sine kampanjer, strever jeg nå med å finne ord som beskriver veksten i elbilsalget. Jeg kan kanskje bruke ellevilt, vanvittig, ekstremt, ikke vet jeg. Hver måned kommer nye fantastiske tall. I februar var alle de fire mest populære bilene i Hordaland, elbiler!


I 2010 var BA kritisk til Bergen kommunes satsing på ladepunkt for elbiler. På lederplass skrev de følgende: "De nye ladestasjonene har kostet mange millioner kroner. Spørsmålet er om denne investeringen er fornuftig, i og med at så få kjører elektrisk bil." Ja Bergen gikk foran, min forgjenger Lisbeth Iversen så tidlig hva som kunne skje hvis man la til rette for elbiler. I Hordaland selges nå hver femte nye elbil i Norge.

Mange er kritiske til fordelene elbiler får. Selvsagt vil dette endre seg fremover. Parkeringsfordelene kommer til å forsvinne og det er bare et spørsmål om tid før lading blir en kostnad. Samtidig MÅ det alltid lønne seg å forurense minst. Ja man tar areal og det er alltid bedre med sykkel enn med en nullutslippsbil. Men for hver eneste bensin- eller dieselbil vi kan erstatte med en elbil er det grunn til å juble. Det betyr renere luft og mindre klimagassutslipp.

Bergen kommune er så vidt jeg vet, fortsatt eneste kommune i Norge som har vedtak om å kun kjøpe inn elbiler til sine etater. Gradvis blir derfor den kommunale bilparken helt grønn. I år arbeider vi med å lage Norges største hurtigladepunkt på Danmarksplass. Med "ellevilt" elbilsalg og fortsatt tilrettelegging skal Bergens totale bilpark etterhvert bli helt grønn. 

Vil du lese statistikk om elbilsalget? Sjekk ut gronnbil.no 
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Håkon sa...

Hei Filip Rygg.
Det er artig å følge denne elbildebatten. Jeg syns dette minner mer om religiøst hysteri uten noen som helst rot i noe som helst klimaperspektiv.
Jeg skal forklare hvorfor jeg har endt opp med dette standpunktet.
For å se på debatten må vi se på all CO2 som slippes ut naturlig og av mennesker. Klima skiller ikke på hva som forårsaker utslippet.
Havet slipper ut ca 330 milliarder tonn CO2. Dette av råtnende krill og fisk osv.
Jordsmonn er levende og jord og foråtnelse på land står for ca 220 milliarder tonn CO2.
Så kommer vi til det levende. "Kua som promper" argumentet. Men, alle dyr i hele verden og deres forråtnelse også. Det er også 220 milliarder tonn.
Vulkaner og slike ting kan man ta med, men det er bare 7 milliarder tonn, så det er så lite at det spiller liten rolle.
Vi får altså naturlige utslipp på ca 770 milliarder tonn CO2.

I 2012 slapp menneskeheten ut 9,7 milliarder tonn.
(http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/global-carbon-emissions.html)
Altså : Menneskeheten står for ca 1.25% av all CO2 som er i klimaet vårt.

SSB forteller oss at Norge slipper ut 52.7 millioner tonn CO2.
(http://www.ssb.no/klimagassn/)
Norge står for 0.54% av alle menneskeskapte CO2 utslipp.
Av det globale utslippet står Norsk menneskeskapt CO2 for noe under 0.007%.

Det er forskjellige målinger jeg har funnet, men bilens andel av norsk menneskeskapt CO2 utslipp er 19-23% (Jeg bruker 20%, men du vil se at tallene ikke endrer seg mye om du bruker 19 eller 23)
Altså : 0.007 / 100 * 20 = 0.0014% av verdens klimas CO2 stammer fra norske privatbiler.

SSB forteller oss videre om antall biler i Norge og det er 2.400.000
(http://www.ssb.no/bilreg/)
En norsk bil står i snitt da for 0.0014 / 2.400.000 = 0.00000000058% av verdens klima sitt CO2 innhold.
Bellona Hauge og Spetalen krangler om prisen og godene på 50.000 elbiler.
Nå er ikke elbiler CO2 frie, men kan kanskje i produksjon være ca lik i utslipp.
Og siden snittalderen i Norge på biler er 10.5 år er det altså en 21 år gammel bil på veien for hver nye som blir solt - i snitt.
En Tesla lover garanti på batterier på 8 år (andre produsenter mindre). Altså, ved 10.5 år må man regne med at batteriene er borte eller svært på hell.
Batterier koster 400.000 og bilen 700.000. Ingen bruker så mye penger på en 10-11 år gammel bil. Så bilen lever i 10.5 år, ikke snitt på 10.5 år.
Dette betyr at om man skal ha lik snittalder må det produseres dobbelt så mange elbiler som bensin/diesel biler.
Selv om da CO2 i produksjon kan regnes som ca dobbelt så høy skal jeg IKKE ta med det som faktor her.

Derimot over til de siste tall :
0.00000000058 * 50.000 biler = 0.000029.

Dette er hva vi er opptatt av i Norge. 0.000029% av klodens globale utslipp.
For å gjøre dette tallet litt mer forståelig : Om du har en million kroner på kontoen din så krangler vi så busta fyker om 29 kr.
Man har altså 999.971 kr igjen om du bruker 29 kr eller ikke. Det er ikke en gang en kinotur for en millionær!
Og dette hyler og skriker vi om. Og du blogger om som en varm forsvarer.

Her har man blitt blendet av ideologi og har sluttet å tenke!

Håkon sa...

En ting til.
100 - 0,0014 = 99,9986

Dvs at vi alle i Norge slutter å kjøre bensin og dieselbiler så beholder verdens klima 99,9986% av sin CO2.....

Filip Rygg sa...

Interessante refleksjoner Håkon. Men hva tenker du om lokale utslipp som er Bergens hovedbegrunnelse for å tilrettelegge for elbiler?

PS! Som du ser av innlegget mitt er jeg ikke i tvil om at det har stor betydning for lokale utslipp.