6. mar. 2014

Når mytene sprekker


Etter å ha presentert ti myter og ti motsvar i form av offentlig statistikk, har jeg blitt oversvømt med reaksjoner. Først la jeg ut et blogginnlegg hvor debatten raste og deretter som kronikk i VG den 27.februar. I aftenposten 3.mars skriver Nina Hjerpset-Østlie fra Document.no at jeg skaper myter, ikke knuser dem. Hun gjør som Hege Storhaug fra HRS, store deler av kommentarfeltet på VG og innvandringskritiker Ole Jørgen Arnfindsen, svarer med andre tall for andre forhold. Man nekter å forholde seg til innholdet i kronikken. Samtidig skal jeg gi kritikerne rett på ett punkt, se litt lenger nede i dette tilsvaret.


Først: Reaksjonene forundrer meg. Er det virkelig så ubehagelig å få SSBs tall samlet? Som en skrev «SSB har en politisk agenda». Er det virkelig mulig? Tror innvandrings-skeptikerne at det er en politisk konspirasjon? Jeg også kan se tall og undersøkelser med resultater jeg ikke liker. Siden 2001 har meningsmålingene for partiet jeg er en del av, ikke vært veldig oppløftende. Men vi går da ikke rundt og beskylder MMI og Sentio for juks eller politisk fargede resultater.

Mitt innlegg var myntet på den generelle innvandringsdebatten fordi jeg ønsker en rettferdig debatt og en rettferdig innvandringspolitikk. Som mange kritikere, vil heller ikke jeg underslå utfordringene vi ser. Selvsagt må vi som samfunn være «streng» mot den marginale gruppen av innvandrere som ødelegger for majoriteten av innvandrere – jf. PST sin økte trusselvurdering av Norge, de som reiser til Syria for å krige, radikaliseringsgrupper. Men dette er altså ikke et flertall, på samme måten som nordmenn flest ikke er bankranere, selv om Ola og Kari Nordmann ranet sine lokale sparebank. Og det her mytene må avvises.

Etter 22.juli var det flere som lovet å dempe retorikken sin, en av dem var bloggeren Ole Jørgen Arfindsen. Selv om han verken ville ta avstand fra Fjordman eller avvise Breiviks samfunnsyn, gjorde Arnfindsen en viktig erkjennelse. Med retorikken kan man inspirere potensielle høyrevridde terrorister, det er jeg enig i, men det er enda mer problematisk at så mye bare er myter og skremmebilder. Arnfindsen ble også så rasende etter å ha lest om de ti mytene i VG, at han skriver på Verdidebatt at innlegget var «Ukristelig, uredelig, motbydelig, uærlig, lurendreieri og en forhånelse av Gud». Du verden. Jeg hadde aldri trodd at statistikk kunne vekke slike følelser.

Men så er det nettopp hans mange innlegg og kronikker som trenger myteknusing. Han skrev for eksempel i Vårt Land: «Det er grunn til å forvente at fortsatt masseinnvandring fra muslimske land etter hvert vil få Europa til å ligne stadig mer på områdene i Nord-Afrika og Midtøsten, hvilket utgjør en høyst reell trussel mot Norges og alle andre europeiske lands kultur»

Men dette er altså ikke sant. Det er ikke en masseinnvandring fra muslimske land. For Europa er tallet 6 prosent(2010) og beregningene fra Pew Research Center sier at man kan komme opp i 8 prosent i 2030. Videre kan jo forrige kronikk gjentas: Offentlig kjent statistikk viser at kun 13 % av de som kommer til Norge, kommer fra muslimske land. Hvis man ikke tror på SSB kan man for eksempel ta seg en tur til den katolske kirke en vanlig søndag. Så ja det er blitt litt flere muslimer i Norge og i Europa, det skulle da bare mangle. Vi lever i en konstant globalisering.

Flest av reaksjonene på kronikken kommer på punktet om hva innvandring koster. Jeg tror et par av kritikerne der har rett i et forhold: Her var jeg veldig generell og lite spesifikk. Jeg viser til Ny Analyse som har beregnet at Norge tjener penger på innvandringen, mens Perspektivmelding for 2013 viser at en gjennomsnittsnordmann koster samfunnet penger. Dette skyldes kort fortalt at mange kommer som arbeidsinnvandrere og dermed ikke belaster skolesystemet. Men begrepet i kronikken er «innvandring», mens mange er over i debatt på folkegrupper, type flyktninger og etnisitet. Det var for så vidt bevisst å komme med generelle tall, fordi du kan ikke ta en stor debatt om innvandring kun basert på erfaring fra for eksempel Somalia som mange synes å ønske. Men dette kunne jeg definitivt ha presisert, selv om jeg tviler på at reaksjonene hadde vært bedre. Innvandring er som mye annet svært sammensatt. Ulike grupper, ulike utfordringer. Det gjelder også for overfallsvoldtekter hvor Hjerpset-Østlie og flere mener presisjonsnivået er for dårlig. Jeg er igjen ikke uenig i at det er en overrepresentasjon, men det står også i kronikken!


Mange sier at en ikke bør lese kommentarfeltet, jeg har likevel gjort det. Her finner jeg mange gullkorn. Alt fra om at jeg vil bli rammet først i en religionskrig, til at jeg må være en femåring eller helt blåst. Det gjør ingenting. Jeg blir mer bekymret over de som presenterer tall og «fakta» som fasit for en hel gruppe, selv om disse tallene og påstandene kun gjelder for noen få. 
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

11 kommentarer:

Arild Nordby sa...

Og, du unnlater, for eksempel, å nevne at Nina Hj-Ø viste at det slettes IKKE er "bare" på registrerte overfallsvoldtekter det er en overrepresentasjon, men på SAMTLIGE kategorier politiet stiller opp.

På tide å slutte med den insinuerende myten om at på andre voldtektstyper så er det etniske nordmenn som er overrepresentert?

Arild Nordby sa...

Videre, så sammenblander du vokabular med verdier.
Er det for eksempel din type likestilling å anse kvinner som ikke går med hijab som horer?

Er det din type ytringsfrihet å mene at sålenge man ikke krenker menneskers religiøse følelser, ja da skal man kunne si "hva man vil"?


Kort og godt:
Du har forelsket deg i balubafjas og overflatisk retorikk, og går rundt og tror at fordi noen ønsker "rettferdighet" så er innholdet i det begrepet likt mellom deg og han.

PS:
Romerske rettslærde mente at rettsvitenskapen nettopp dreide seg rettferdighet. Romersk rettferdighet, altså (noe ganske annet enn din egen, forhåpentlig!)

nusse1945 sa...

Hva i all verden er "en rettferdig debatt" ?

Arild Nordby sa...

Videre, Filip, forholder du deg slettes ikke til en av de andre usannhetene du presenterte; du ble grundig avkledt av Rita Karlsen om nordmenns holdninger til fortsatt innvandring:
"Et overbevisende flertall på 75 prosent sier ja til mest mulig begrensning av den ikke-vestlige innvandringen til Norge og heller hjelpe flere i deres nærområder, mens kun 17 prosent sier nei. 8 prosent vet ikke.

Og hvis KrF og Rygg undrer: Av Kristelig Folkepartis velgere er det et flertall på 64 prosent som ønsker en omlegging av politikken i samsvar med Fremskrittspartiets forslag (gjengitt i spørsmålet), mens 22 prosent sier nei og 13 prosent svarer vet ikke. (Alle svarene til de ulike politiske partiers velgere er presentert i rapporten)."

Dette VET du, Filip, men du velger å bedrive fortiende ljugefanteri om velberettiget kriotikk du har mottatt.

Istedet kunne du sagt UNNSKYLD.

Filip Rygg sa...

Arild: Myten er ikke at nordmenn er overrepresentert, men at nordmenn ikke voldtar. Igjen og igjen gjentar man feks at alle overfallsvoldtekter skjer av ikke-vestlige. Det er altså ikke sant. Videre sier man at asylsøkere står bak mange, tallene viser at det heller ikke stemmer. Videre sier man at dette først og fremst er kulturelt problem, men det stemmer heller ikke siden tallene er så sammensatt.

Det kommer klart frem i første innlegg at jeg peker på en overrepresentasjon, jeg godtar bare ikke generaliseringen som er feil.

Når en av ti norske kvinner opplever voldtekt iløpet av livet så sier det seg selv at å legge skylden på innvandrergruppen blir helt feil.

Filip Rygg sa...

Nusse: En rettferdig debatt er en sann debatt hvor man ikke overdriver for å få frem poengene sine.

nusse1945 sa...

Det er desverre du selv som ikke fører en "rettferdig debatt."
Undersøk politi-inspektør Hanne Kristin Rohdes uttalelser til mediene om overfallsvoldtekter i Oslo.Og hvem som utfører dem.
Ingen er tjent med politikere som deg som lyver og skjønnmaler og underslår statistiske fakta.
Du skader partiet ditt. Men det forstår du visst ikke.
Du er ikke "barmhjertig" mot noen ved å underslå virkeligheten.

Arild Nordby sa...

" Myten er ikke at nordmenn er overrepresentert, men at nordmenn ikke voldtar."
At du nå FINNER PÅ "myter" du aldri noensinne har sett fremført sier mest om deg selv.

Det forteller om din standhaftige vilje til DEMONISERING av andre mennesker, gjennom løgnaktig påstand om hva de visstnok sier.

Arild Nordby sa...

"Det kommer klart frem i første innlegg at jeg peker på en overrepresentasjon, jeg godtar bare ikke generaliseringen som er feil. "

FEIL igjen. Det er en helt KORREKT generalisering å si at ikke-vestlige er OVERREPRESENTERT på samtlige voldtektskategorier, jfr. for eksempel, Oslo-politiets rapport "Voldtekt i den Globale byen"
-----------------------------------
Videre, i 3 sammenhengende år så VAR samtlige overfallsvoldtekter i Oslo utført av ikke vestlige (det var Hanne Rohde som kom med det en gang), og at det forekommer en treghet i folks bevissthet ved nyere oppdatering er ikke til å forundres over.
---------
"Når en av ti norske kvinner opplever voldtekt iløpet av livet så sier det seg selv at å legge skylden på innvandrergruppen blir helt feil. "

Mens du går og fabler om at tallet for voldtatte INNVANDRERKVINNER er noe mindre??

Du vet utmerket godt, for eksempel, at godt over 60% av kvinner på krisesentere er innvandrerkvinner
___

DET er hva som burde engasjert politikere som deg, IKKE iveren etter å lage frekke løgner om at det er en utbredt myte blant folk å hevde at nordmenn ikke voldtar.

Arild Nordby sa...

"En rettferdig debatt er en sann debatt hvor man ikke overdriver for å få frem poengene sine."

Og det bidrar til "rettferdig debatt" å PÅSTÅ som du gjør (du har 0 dekning for det), at det er en utbredt myte at nordmenn ikke voldtar???

Jeg har nok frekventert oftere mer innvandringskritiske steder enn det du har gjort, og jeg har ALDRI, noensinne, sett den "myten" bli fremført.

Den er et påfunn og fantasifoster fra Hr. Filip Rygg.

Arild Nordby sa...

Videre:
Det er politisk dogmatiserthet som gjør at man automatisk AVVISER kulturelle forklaringsmodeller, man har INGEN empiri for en slik generaliserende avvisning.

Går du tilbake til en tid da litt vettug kulturforskning foregikk, eksempelvis i akademiske feministiske miljøer på 1970-tallet, så fant man MASSIV EVIDENS for at "grad av patriarkat" i et samfunn korrelerte dessverre meget bra med grad av vold, og voldtekt, av kvinner.