8. mai 2014

Vet UNE hva trosfrihet er?


Hvorfor er det slik at Utlendingsnemda(UNE) mener det er uproblematisk å leve som konvertitt når de også sier at det er viktig å holde troen privat i Iran? Har de ikke lest hva FNs menneskerettserklæring sier om trosfrihet? I Vårt Land kunne vi forleden lese om kirkeasyl-saken fra Kristiansand, hvor Nahid ble hentet ut fra Filadelfia  Jeg er ikke særlig begeistret for det heller, men jeg synes egentlig det er enda mer sjokkerende å få innsyn i hvordan UNE ser på grunnleggende menneskerettigheter.

Trosfriheten er godt definert i FNs menneskerettserklæring - i artikkel 18, første ledd.
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

Altså: Trosfrihet handler også om rett til å utøve sin tro, ikke bare hva du tenker for deg selv i ditt eget hjem. Å innskrenke trosfriheten slik UNE gjør, er både kunnskapsløst og respektløst. Asylpolitikk er selvfølgelig vanskelig og jeg tror ikke det er noen blant oss som ønsker helt åpne grenser, i hvert fall ikke noe som skal vedtas over natten. Selv om jeg stadig lar meg forundre over hvor selvsagt vi nordmenn mener det er at vi skal få reise og bo hvor som helst i verden, mens vi stadig sender ut mennesker som vil bo hos oss.


Når vi ikke kan(eller vil) ta i mot alle, ja da må man gjøre en vurdering av hvem som trenger beskyttelsen og fremtiden Norge kan gi, aller mest. Hvis man da ikke legger til grunn menneskerettighetene, kan det hele bli både tilfeldig og urettferdig. UNE har valgt sin egen tolkning av menneskerettigheten, eller dvs, de har valgt ta bort noen av menneskerettighetene. 

La meg til slutt si at det selvfølgelig er vanskelig å gjøre gode vurderinger i konvertittsaker. Hvorvidt tro og beskyttelsesbehov er ekte, er selvsagt vanskelig å være dommer for og UNE har både rett og plikt til å gjøre sine vurderinger. MEN: Da må man vite hva trosfrihet er.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: