19. feb. 2014

"Byrådet gjør ingenting!"


Går alt feil vei? Er Bergen preget av handlingslammelse? Er vi verst i klassen? Når du følger den politiske debatten i Bergen om byutvikling, klima og miljø kan man bli ganske i stuss om hva som faktisk er status. Mens jeg gleder meg over bil-trafikknedgang, kollektivvekst, elbil rekord, 100 millioner til sykkel, bybanen og landstrømprosjektet, er andre svært lite tilfredse.

Opposisjonspartiene skal være utålmodige, de skal pirke og de skal utfordre. Jeg er også utålmodig, vi har mye som er uløst. Samtidig kan jeg ikke la vær å peke på det jeg mener går rett vei. Vi opplever ukentlig at miljøer utenfor Bergen vil ha foredrag, innlegg og svar om det grønne skiftet.

Fra å ha vært en by som legger store veiprosjekter midt i byen, er vi fremst på kollektivvekst i Norge med vår bybaneutbygging. Fra å være en by som har bygget spredt og smått, er det store flertallet av saker nå fortetting. Fra å være en by med konstant vekst i biltrafikken, er vi nå en by som kan vise nedgang for 2013. Fra å ha en konvensjonell bilpark, har Bergen kommune som eneste kommune i landet, vedtatt at alle nye biler skal være nullutslippbiler(bilde). 

Det grønne skiftet har ikke kommet av seg selv. Det er først og fremst bergenserne som har æren. Dessuten er samtlige store saker et resultat av bred politisk enighet. Opposisjonen kan derfor med god grunn også være stolt av det grønne som nå skjer. 

I kveld har vi bystyremøte. Av varslede spørsmål skal vi blant annet svare på hva vi gjør langsiktig for å hindre lokal luftforurensning i bydelene og om vi vil gjøre grep i havnen. Jeg gleder meg til å svare. Ære være partiene som løfter disse spørsmålene opp. 


Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: