27. mar. 2015

Gratulerer, Jan Sverre!


20 måneder av livet til Jan Sverre Stray ble satt på vent. Selv var jeg inne til flere avhør. Det er ufattelig at man kan bruke så lang tid på en sak som ender med å bli henlagt.


I går kom konklusjonen Jan Sverre Stray og mange andre har ventet på. Saken mot bystyrepolitikeren er henlagt, statsadvokaten vil ikke gå videre med saken hvor Stray var mistenkt for grov korrupsjon. I forbindelse med et kulturarrangement skal Stray ha skaffet sponsormidler, samtidig bidro han til at det ble arrangert møter med flere på rådhuset, der i blant meg.

Siden jeg var en av dem som møtte forretningsmennene fra Åsane, måtte jeg inn til politiavhør flere ganger. I møtet med forretningsmennene avviste jeg deres forslag, politiet var derfor lite interessert i min oppfølging av saken, men veldig interessert i kommunikasjonen før og under møtet. Ofte prøvde politiet usanne påstander, de la frem dokumenter jeg aldri hadde sett før og kom med opplysninger som ikke stemte med datoene. Når jeg avviste, sa de at de bare skulle sjekke.

Jeg opplevde dette svært ubehagelig, for Jan Sverre Stray må det ha vært et mareritt. Politiet har nok oppriktig trodd at de har hatt en alvorlig og godt dokumentert sak. Nå som statsadvokaten avviser saken, kan man konkludere med at politiet har brukt fryktelig lang tid på en sak som ikke var god nok. For samfunnet kan ikke det være godt nok. Et liv ble satt på vent i fryktelig lang tid.

Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø kommenterer også denne saken, han peker på konsekvensene slikt kan få for politikere generelt. Jeg deler hans bekymringer. For min egen del er det nettopp slike saker som gjør at politikken blir attraktiv. Selvsagt skal alvorlige beskyldninger etterforskes, men man kan ikke holde på i 20 måneder for å så konkludere med at saken henlegges.

Gratulerer, Jan Sverre!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: