25. mar. 2015

Hvilken verdi har et asylbarn?


Ifølge dagens Dagsavisen skal justisminister Anundsen ha forsøkt å forhandle seg vekk fra mistillit. Asylbarn-saken er full av spill og lureri.

Alle foreldre vet hvor sårbare barn er. De første årene av livet vil prege hvordan man får det senere. Derfor bruker vi mye penger på barnevern, oppfølging i barnehagen, tidlig innsats i skolen, familierådgivning og trygge oppvekstmiljø. Norge er et godt land for de fleste barn. Ihvertfall for dem som får bli boende her. For de barna som ikke må frykte for at det kan komme politifolk midt på natten for å sende deg til et land du aldri har bodd i."Du må være politisk yrkesskadet for klare å forstå norsk asylpolitikk"


Du må være politisk yrkesskadet for klare å forstå norsk asylpolitikk. Selv de som ønsker en restriktiv asylpolitikk går i tog for asylbarna fra eget nærmiljø. Flertallet av Norges befolkning er positive til innvandring, mens flertallet på Stortinget står for en politikk som rammer våre minste. Noen sier at asylpolitikken fremstår ulogisk og lite human. Vel, det er fordi den er nettopp ulogisk og lite human.

I Norge kan man risikere å bli hentet av politi midt på natten, du kan ha halve oppveksten din her før du sendes ut og du risikerer å bli sendt til utrygge land hvor du ikke en gang kan dra til ditt eget hjemsted, men ender opp som intern flyktning

KrF skal ha fremmet et ultimatum overfor regjeringen, hvor man krever at de utsendte asylbarna som hadde bodd lenge i Norge, skal få en ny vurdering av sin sak. Enkelte i regjeringen synes kravet er upassende fordi man da gir dette asylbarn-forskriften tilbakevirkende kraft. Det er litt rart, spesielt med tanke på dagens avsløringer i Dagsavisen.


Bakteppet for denne dansen er jo justisministerens svært svake håndtering av asylbarnsaken, både overfor Stortinget og overfor egne etater. Ifølge Dagsavsien så har altså Anders Anundsen foresøkt å forhandle vekk både kritikk og mistillit. For i bytte mot å ikke stille et mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen, skulle KrF og Venstre få gjennomslag for å gjennomgå sakene til de lengeværende asylbarna, som ble sendt ut fra juli til desember 2014 etter den nye asylforskriften. 


For regjeringen, og i særdeleshet justisministeren, er det tydeligvis ingenting som er hellig dersom man kunne unngå kritikk og mistillit. Men det er likevel ikke det mest sjokkerende i denne saken. For meg er det en gåte at man danser frem og tilbake, uten å reflektere over at det man krangler om, handler om død og liv for sårbare barn, oppvokst i Norge. Mens spillet pågår, bor våre barn i Kabul, uten sikkerhet og fremtidshåp. 


Det blir da naturlig å spørre: Hvilken verdi har asylbarna? 

For regjeringen bør asylbarna i det minste ha en politisk verdi. Uten en løsning, står hele prosjektet svært ustødig i møte med valgkampen og i møte med neste stortingsvalg. Dessuten er dette 100 % selvforskyldt. Hadde avtalene vært overholdt, ville kritikken vært enkel å tilbakevise. For å komme seg ut av saken bør regjeringen derfor godta en ny vurdering av sakene til de utsendte asylbarna. For regjeringen er vil de ha stor politisk verdi, for de det gjelder vil det bety alt.  
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: