10. feb. 2015

Hent barna hjem


I følge VG er justisministeren villig til å diskutere en retur for noen av de utsendte asylbarna. Hvis han er sitert riktig er dette fantastisk.

Øverste foto: Privat foto av Ramtin(10) og Negin (14) sovende i en moské på flyplassen i Iran like etter utsendelsen.

Søndag skrev jeg en kommentar om kravene som enkelte fylkesledere og fylkesparti i Venstre og KrF har stilt overfor regjeringen. Flere har bedt om ny statsråd og de aller fleste mener at de utsendte asylbarna må få komme hjem. I dag fikk jeg en venneforespørsel på facebook fra faren til det ene barnet(ni år gamle Ramtin) som jeg spesifikt nevnte i bloggen. Han forteller i en melding at søsteren nå står uten skole og at situasjonen er svært krevende for dem.

Selv har jeg vært svært kritisk til Anders Anundsen og flere av de sakene han har håndtert. For de berørte barna vil det selvsagt være fantastisk hvis man kan få til en løsning hvor noen hentes hjem, men vi må ikke glemme at mange av dem har hatt svært krevende måneder. At politiet ikke har fått klar melding om hva de fire partiene har vært enige om og hva Justisministeren har hevdet han har ment, er svært kritikkverdig. Og da tenker jeg ikke på den parlamentariske situasjonen. Vi snakker først og fremst om barna, barn som er vokst opp i Norge, sendt til fattigdom, uro og mulig fare.

Privat foto av Ramtin(9) på flyplassen i Istanbul.
Politiet står rundt han.
Ramtin og familien er nå i Tyrkia. Som konvertitter er det ikke lett å være i Iran hvor norske myndigheter sendte dem. Derfor forlot de igjen Iran. Les mer om den dramatiske flukten her: -Vi lå på magen under lastebilen

Jeg kan selvsagt ikke være dommer overfor enkeltpersoner som hevder de tror og UNE som hevder at de ikke tror eller at de ikke er i fare. Konvertittsaker er vanskelige. Men jeg lar meg sjokkere av hvordan vi møter barna i 2015. Hva hvis de var vi som trengte beskyttelse i et annet land? Jeg kan i hvert fall ikke forklare mine barn hvorfor Norge ikke vil hjelpe andre barn vokst opp i Norge som nå er i nød.

Når jeg skulle legge min egen seksåring i kveld så spør han treffende: Hvorfor er det ingen som sender ut meg? Jeg svarte først at det er fordi han er født i Norge. Men så kom jeg på at det er jo flere utsendte asylbarn som også er født i Norge. Deretter sa jeg bare at "det bare er sånn".  Hvorfor er det bare sånn?

Men nå kan det kanskje bli en retur for noen av barna. Etter dagens oppslag med en rekke trusler fra ulike FrPere, skjønner man at dette ikke blir en lett sak for Anundsen. Men han har to gode grunner til å gjøre det: det er fare for hans politiske liv og det gjelder noen få barn som inderlig trenger en politisk løsning. Barn som trenger beskyttelse. Barn med foreldre som mer enn noe annet ønsker å bo i Norge. Familier som er savnet av sine lokalsamfunn. Anundsen kan med dette forandre sitt ettermæle. Tenk å være den justisministeren som hev bort politisk prestisje og hjalp de som trenger det aller mest.

Hent barna hjem.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Odd Frantzen sa...

På generelt grunnlag er det jo slik at disse familiene har fått sine saker vurdert, og man har kommet fram til at de ikke har et beskyttelsesbehov. Da kan du ikke skrive at dette er mennensker som har behov for beskyttelse.

Filip Rygg sa...

UDI advarte mot Afghanistan, men likevel sendte man barn dit, til nød og uro: http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/innenriks_ntb/UDI-advarte-Anundsen-om-retur-til-Afghanistan-2751893.html