27. apr. 2015

Når kommunene skal få skylden for at Norge ikke kan hjelpe


I en rekke debatter får vi høre at kommunene ikke klarer å bosette 5000 flyktninger som i dag bor i mottak. Siden kommunene er så dårlige kan vi derfor ikke hjelpe flere fra Syria nå. Men er det virkelig så enkelt?


I år vil kommunene bosette totalt 8000 flyktninger(jeg bruker runde tall da vi foreløpig ikke har fasit), til tross for at det totale bosettings-behovet er på cirka 13.000 flyktninger i løpet av 2015. Man skulle kanskje trodd at dette betyr at kommunene gjør en dårlig jobb, men det stemmer ikke. Så hva skyldes denne differansen? Restanse. Kommunene bosetter like mange flyktninger som det kommer nye inn i statistikken, men fordi man har et etterslep fra tidligere år, hjelper det ikke at man bosetter like mange som det kommer nye.

Jo, men da må det vel være slik at kommunene gjør en dugnad og får bosatt de ekstra fem tusen? Problemet er bare det at kommunene allerede bidrar i en stor dugnad. For til tross for at integreringstilskuddet fra staten har økt de siste årene, er det fortsatt slik at staten ikke fullfinansierer kostnadene knyttet til bosetting.

I følge Hovedrapporten til beregningsutvalget er det en differanse på cirka 120.000 NOK per flyktning. Gang det med 8000 hvert år. Eller legg på de ekstra 5000. For når statsråd Solveig Horne ber kommunene skjerpe seg, er det ikke i tråd med de økonomiske signalene hun samtidig sender ut.

Jeg er ikke i tvil om at man skal hjelpe, uavhengig hvem som betaler regningen. Kommunene i Norge er rike og har selvsagt anledning til å hjelpe flere. Det jeg reagerer på er hvordan nasjonale politikere stadig legger skylden på kommunene, spesielt nå som de ikke vil hjelpe 10.000 syriske flyktninger i ekstrem nød.

Verst var brevet Solveig Horne nylig sendte alle landets kommuner for å høre om de er beredt til å bosette dagens flyktninger, pluss fem tusen pga restansen og deretter ti tusen fra Syria. Det er lett å forstå regjeringens strategi. Her vil man skyve kommunene foran seg.

I stedet for å skyve kommunene foran seg, bør Horne i stedet spørre seg hva staten kan gjøre for å gjøre bosettingen enklere. Jeg har et tips: Betal hele regningen. Det vil nok få fart på bosettingen.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: