5. mar. 2015

Kjipt når mytene avsløres


Hrs og flere andre likte dårlig da jeg angrep innvandringsmytene i tirsdagsspalten i Bergens Avisen. Men det kommer mer.


Noe arrogant innleder Hrs med å spørre hvorvidt jeg vet hva en myte er. Vi kan jo kanskje ta turen ordboken som enkelt beskriver myter som "en allmenn oppfatning som ikke er sann". Og det er her vi er uenige. Er påstandene sanne eller usanne? Alle tall i BA-spalten kommer fra SSB, NRKs myteprosjekt, UDI og Ny Analyse. Det er kanskje kjipt når virkeligheten ikke stemmer med det kartet man liker å tegne.

Jeg skal likevel gi Hrs rett i en ting: tallet for antall innvandrere i dag, kunne vært oppdatert med to år. Jeg brukte nemlig tall fra 2012 fordi vi da fikk den store fremskrivningen til SSB for hva som vil skje i 2050. For det var fremskrivningen som var poenget, ikke tallet for i dag. Spørsmålet var hvordan det ser ut i fremtiden. Siste framskrivninger av Norges befolkning, foretatt i 2012, viser at det blir rundt 1.3 millioner innvandrere i Norge i 2050.

På Twitter har flere innvandringsskeptikere angrepet tallene jeg bruker fra Ny Analyse. Man mener f.eks. at de sosiale utgiftene ikke er regnet med. Jeg har bedt Ny Analyse svare på dette, mens jeg venter på dem har jeg lest andre rapporter, som f.eks. den fra OECD, som i 2013 konkluderte med det samme, nemlig at innvandring lønnsomt for Norge. Eller beregningene til professor Kjetil Storesletten. Men jeg tviler oppriktig talt på om det gjør inntrykk på de som har bestemt seg for at innvandring er en katastrofe for landet vårt.

Et annet tema i spalten var antallet asylsøkere som jeg mener er ganske lavt og håndterbart. Hrs og flere tvitrere mener at langstrakte og rike Norge skal måles på prosent og ikke faktisk antall, for da kan man lettere hevde at det er "mange" asylsøkere. Så når jeg skriver at litt over 11.000 asylsøkere er lite for rike Norge med sine 5 millioner innbyggere, går motparten til de oversiktene som viser at vi i prosent opp mot våre 5 millioner innbyggere, får en relativt sett større andel asylsøkere enn flere andre land. Jeg synes ikke det er veldig interessant, dessuten har jeg aldri sagt noe annet heller. Jeg har hele tiden brukt faktisk antall, og ikke andel.

Jeg ønsker meg ikke en naiv innvandringspolitikk der utfordringer skyves under teppet. Jeg er for strengere krav knyttet til språkopplæring. Jeg vil ha kriminelle asylsøkere raskt ut av landet og jeg ønsker overhodet ikke å underslå at innvandring bringer mange utfordringer med seg. Problemet er bare at Hrs, Pegida, høyre-ekstreme miljøer og enkelte Stortingsrepresentanter elsker å dyrke mytene. Når mange nok gjentar usannheter, eller "glemmer" å ta med helheten, ødelegger vi for våre medmennesker.

Derfor vil jeg komme med flere tilsvarende innlegg fremover. Aldri før har flere mennesker reagert positivt på en BA-spalte enn denne gangen. Det har kommet enormt med meldinger. Jeg tror vi er mange som ønsker mer fakta i innvandringsdebatten.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: