10. aug. 2015

Kirken trenger ikke fiender når den har seg selv


Opprivende teologiske diskusjoner om samlivsspørsmål har ført til medlemsflukt og nye trossamfunn. Nå fører medlemsrot til enda dårlige omdømme. Kirken trenger hjelp. ASAP.

I flere måneder fikk den Katolske kirke kjørt seg, etter siktelser og mye negativ pr, ble det hele kronet med et gigantisk erstatningskrav, hvor Fylkesmannen krever tilbakebetalt 40! millioner NOK. Noen få måneder senere, skal Den Norske Kirke(heretter kalt "kirken") ha kirkevalg. Nå viser det seg at kirken har store problemer med sine registre, og i Vårt Land kommer det frem at den Katolske kirke trolig har mistet økonomisk støtte pga rotet til kirken.

Kritikken mot kirken og medlemsregistrene er ikke ny, den har pågått i flere år, men det er først nå at den virkelig blir alvorlig. Sammen med det den store debatten om teologi og liturgi for vielse av likekjønnede, sørger kirken nå for å skyve bort de man vil nå, og mange av sine egne.

Som kommunikasjonsråd vil jeg først og fremst foreslå at kirken tydelig beklager medlemsrotet og lover å ordne opp med en gang. Du kan ikke gå ut og be om penger for at man skal slutte å "snyte" staten for store summer. Oppryddingen har man råd til. Man tar seg selvsagt råd til å ha orden i sysakene, for dette handler ikke bare om kommunikasjon, men også om etikk, om hva som er rett og galt.

Den teologiske debatten er vanskeligere, her er det steile fronter med mennesker som er oppriktig uenige. For mange er slike teologiske skillelinjer dypt personlige og avgjørende for sitt forhold til kirken som fellesskap og/eller arbeidsgiver. Derfor kan man ikke ta lett på slike konklusjoner og man kan også spørre seg om et demokratisk vedtak på et kirkemøte er en tilstrekkelig løsning. Kanskje må man leve med to syn, side om side? Kanskje må man se en oppdeling mellom bispedømmer? Jeg vet ikke.

Jeg er ikke medlem av kirken, siden jeg var liten har medlemsskapet stått i ulike frimenigheter. Men det er likevel med kjærlighet til kirken at denne teksten skrives. Jeg heier på kirken og håper de får ro til å drive med det kirken skal drive med: trosutøvelse. Norge trenger en kirke som formidler sitt budskap og som tar en aktiv rolle i samfunnet.

Dessverre er vi ikke helt der nå, til tross for at det selvsagt skjer mye bra hver eneste dag. På grunn av alt bråket kirken klarer selv å lage, kan vi regne med at det drypper medlemmer og penger på andre. Humanetisk Forbund og Norges frimenigheter kan trolig le hele veien til banken.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: