12. sep. 2007

Fin oppgang og en spennende vippe-posisjon


Så var valgkampen og valget over. KrFs hundrevis av engasjerte medlemmer og tillitsvalgte har stått på døgnet rundt for å gjøre Bergen mest mulig gul. Vi fikk 688 flere stemmer enn sist, noe som betyr en oppgang på 0.2%. Det ga oss ikke flere mandater, men det ga KrF en spennende vippe-posisjon.

Litt historiefortelling om de siste dagene:
I går ble det klart at Frp ikke vil komme til å støtte det sittende byrådet bestående av H, V og KrF. De tre byrådspartiene gikk da vær til sitt og møttes igjen i dag tidlig. Etter at Venstre på prinsipielt grunnlag avviste tanken om en storkoallisjon(ikke byrådssamarbeid) på borgerlig side, møtte vi idag Høyre og Frp til sonderinger. De sonderingene fortsetter i morgen. Jeg vil sterkt understreke at dette ikke er forhandlinger, men sonderinger som innebærer at man utveksler informasjon om de enkelte partiers ståsted.

Hva vil KrF?
For KrF vil et eventuelt samarbeid handle om politikk. Bergen trenger KrF i denne vippeposisjonen slik at det politiske tyngdepunktet dras mot sentrum. Det handler om saker som miljø, innholdet i skolen, en verdig eldreomsorg og god økonomisk styring.

Mer om dette vil publiseres på denne bloggen. Kommenter også med innspill hvis du har det!

Info til pressen:
For kommentarer om det som nå skjer kan man kontakte undertegnede eller evt leder i Bergen KrF, Tomas Moltu.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: