31. mai 2008

Eksisterer foreldreretten?


Staten bruker ca 130.000,- per barnehageplass hvert år. I tillegg kommer en kommunal andel på ca 30.000,-. Kontantstøtten utgjør på sitt meste ca 40.000,-. Dvs at vi som samfunn bruker 120.000,- mer på en barn i barnehage, enn et barn hjemme hos far eller mor. Er det rettferdig? Og skaper det valgfrihet?

Man kan faktisk spørre seg om det eksisterer en reell foreldrerett i Norge. Foreldreretten handler om at du som mor eller far har ansvar for dine barn når det gjelder oppdragelse, bosted, valg av skole og omsorgsform(barnehage, dagmamma, kontantstøtte mm) i alderen 1-5 år. Det er forskjell på å ha et prinsipp om valgfrihet og det å faktisk ha reell valgfrihet.

Det er vanskelig økonomisk å forsvare å være hjemme med egne barn når man kun mottar 3300,- i offentlig støtte. Sammenlignet med en jobb er derfor det å være hjemme et svært lite aktuelt valg for foreldre i Norge. Skal vi gjøre noe med dette er eneste svar å øke kontantstøtten. Først og fremst burde staten kommet på banen. De bruker tross alt langt over 100.000,- på barn som går i barnehage. Men også kommunen bør se på en ordning med kommunal kontantstøtte.

Hvorfor bygge barnehager til absolutt alle når ikke absolutt alle egentlig ønsker seg en barnehageplass? Burde ikke Norge som et moderne samfunn akseptere at foreldre er forskjellig og at man har ulike ønsker for egen hverdag?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

kalle sa...

kjempebra! Dette med kommunal kontantstøtte er veldig bra!

regner med at dere har støtte hos deres byrådsvenner?

Filip Rygg sa...

hei kalle!

Foreløpig kan vi lese i BT at Frp støtter forslaget, mens Høyre er skeptiske. Men vi vil jobbe videre med saken og vil etterhvert ha så mye dokumentasjon at det vil være vanskelig å ikke være for en innføring av kommunal kontantstøtte.

Henrik Akselsen sa...

"Hvorfor bygge barnehager til absolutt alle når ikke absolutt alle egentlig ønsker seg en barnehageplass? Burde ikke Norge som et moderne samfunn akseptere at foreldre er forskjellig og at man har ulike ønsker for egen hverdag?"

Nei, Staten vet alltid best, iallefall når Ap har gjort et godt valg.