23. jul. 2008

Folk flest liker valgfrihet


Reell valgfrihet. Verken sosialistiske eller markedsliberalistiske løsninger gir deg det. Valgfrihet sikres ikke gjennom system-tankegang, men om en grunnleggende tanke om at vi må la mennesker selv velge. Det betyr at vi må sikre alternativer, også når det ikke er marked for det. Derfor er KrF et ivrig distriktsparti, derfor ønsker vi fortsatt pressestøtte og derfor vil vi ha støtteordninger for såkalt smale kulturgrener.

Og det er bevist, gjentatte ganger at folk flest liker valgfrihet. I dagens BA kan vi lese at privatskolene i byen er i ferd med å fylles opp. Det er ikke rart. Se bare til barnehagesektoren, 70% av byens barnehager er private. Det ser ut til å gå meget bra. Sykehjemmene i Bergen er også en god blanding av private, frivillige organisasjoner og offentlig drift. Odins vei og Søreide sykehjem, drives privat, og de drives godt, svært godt.

Det er altså ikke skummelt med private aktører innen sykehjem, skole og barnehage. Politisk mener venstresiden(inklusive Sp og V) at man må begrense privates adgang til å drive skoler, sykehjem og barnehager. Ikke bare er dette mistillit til de private aktørene, men også til innbyggerne som selv ønsker å velge en privat tilbyder.

Men valgfrihet gjelder langt flere områder. Distriktspolitikk blir av noen sett på som unødvendig sponsing av aktivitet uten levedyktighet. Jeg kunne ikke vært mer uenig! For det første er det nødvendig at vi tar hele landet i bruk. Det handler blant annet om livskvalitet, turisme, kulturlandskap og primærnæringene. For det andre må vi spørre oss om hva som avgjør om noe har levedyktighet. Eller for å snu på det: Har byene i Norge med all sin ensomhet, fattigdom, rusproblemer, prostitusjon og forurensede luft, levedyktighet? Ja jeg tror det, men jeg tror også at resten av landet har det. Vi har som mennesker ulike behov og ulike ønsker. At folk kan velge hvor de skal bo bør være en selvfølge. Det er valgfrihet, selv om det ikke passer så godt med alle markedsliberalistiske teorier.

Valgfrihet gjelder innenfor så mange områder, og jeg har ikke tenkt å ramse opp mer nå, men det interessante med dette er at vi får frem ideologiske skillelinjer. For det er en forskjell på om KrF er i eller utenfor regjering. Vi stoler på innbyggerne og vi tror på mangfoldet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Joar sa...

God kommentar, jeg er helt enig i alt du skriver Filip, bortsett fra en liten ting.. Det gjelder kommune og distriktspolitikken..

Norge er et stort land med altfor få innbyggere.. Jeg synes det hadde vært bra dersom det ble brukt kadaver-disiplin fra Oslo mot kommuner der det bor under 10 000 mennesker å få de til å flytte på seg til større byer, og tettbebygde områder over 10 000 mennesker.. Dette høres ut som tvang, men jeg mener det er viktig å få utnyttet innbyggertallet vårt så godt og effektivt så mulig, og da er det bedre hvis alle kan plassere seg nærmere hverandre..

Vi har mange ineffektive vestlands-kommuner, som Tysnes, Fedje, Fusa, Ulvik, og de i den grad hvor deres innbyggere er så få, at det ville vært mye bedre hvis de kunne flytte til knutepunktene på stripen mellom Bergen og Stavanger.
Da kunne det fortsatt å fylle opp de øde stedene som fantes på Stord, haugesund..

Se til Nederland, der bor det 16 millioner mennesker på et område som er mindre enn Oppland og Hedmark fylke til sammen.. Sier ikke vi bør være helt lik Nederland, men vi bør jammen begynne å nærme oss dem på mange områder..

t!g sa...

Litt morsot at du ønsker å subsidiere noe av det mest miljøfiendtlige man driver med, nemlig å bosette seg i gokk. Det er lang mer miljøvennlig å bo i byene, da det dramatisk reduserer behovet for transport.

Denne valgfriheten din er ikke særlig reell heller. Sannheten er at de aktiviteter som våre to super-interesse partier liker, dvs landbruk og spøkelser, er meget hardt subsidiert. Aktiviteter for folk flest får symbolske og små overføringer, mens mer sære aktiviteter får ingen ting.

Feks koster norsk landbruk oss omtrent tre ganger så mye som hele kulturbudsjettet! Dessuten gir landbrukspolitikken de fleste av oss, forbrukerne, mindre valgfrihet i form av vareutvalg.

Her er et forslag til økt valgfrihet. Gi alle et stipend* på kr 20 000 i året, som man selv kan bruke på det vi ønsker, sydenferie, oppussing eller kanskje en ny sofa eller to. Da blir det valgfrihet.

Men da kan ikke man tilgodese sine egne særinteresser. Derfor vil ikke politikere ha det.


* Også kalt skattelette.

Joar sa...

Jeg er sosialist, og jeg mener vi godt kan fjerne hele landbruksstøtten, og er enig med Fr.Ps landbrukspolitikk, overraskende.. Det norske landbruk trenger vi ikke, der kan vi få like god mat fra utland som innland.

Den beste distrikspolitikken som kan føres er å fjerne subsidiene på det som ikke virker i dag.. Legges det ned, så legges det ned..

Det er helt feil og bortkastet penger, å satse på veibygging og bredbåndsutbygging der det er så grisgrendt og øde...

Filip Rygg sa...

joar: jeg synes det er flott at de som selv vil det, kan bo på steder der "ingen kunne tru at nokon kunne bu". Vi er et stort og langstrakt land, det er ingen god grunn til at vi skal presse sammen mennesker som ikke selv ønsker det. Jeg er heller ikke så sikker på de kommunene du henviser til er så innefektive. Tvert i mot vil jeg tro at dette er meget effektive kommuner, det må man være for å overleve som liten.

Du viser til Nederland, et land jeg selv har bodd i. Det er særlig to ting som er interessant med det landet: Mens 50% av Norges innbyggere bor i byer, gjør kun 25% av innbyggerne i Nederland det. Men pga at det er så mange som bor der nå, opplever norske distriktskommuner vekst i innbyggertallet pga mennesker fra Nederland.

t!g: Du sier det er lite miljøvennlig med distrikt. Det stemmer ikke. Hvis man ser på bilbruken til de som feks bor i Akershus sammenlignet med mer typiske distriktsfylker, så vil du se at man bruker bilen svært mye mer i Akershus. I tillegg er det slik at landbruksvarer produsert lokalt, vil være mer miljøvennlig enn varer produsert langt vekke. Distriktspolitikk er ikke miljøfiendtlig, tvert i mot!

Skattelette som du foreslår er jeg helt for. Jeg tror at til en viss grense så vil vi kunne redusere skattenivået, uten å miste inntekter. Det så vi under Bondevik 2 regjeringen. Til tross for store skattekutt, så økte skatteinntektene.

t!g kaller landbruk og spøkelser for særinteresser. Jeg kan være enig i at det siste er særinteresse :) Men det var vel gjerne kirken du mente med å si det. Jeg tror vi skal være glad for at vi både kan få trygg og miljøvennlig mat, og for at vi kan ha et sted å feire viktige begivenheter og ikke minst et sted der man kan gravlegges. Jeg har vanskelig for å se at det kan kalles særinteresser.

Kristendemokrat sa...

Herlig innlegg. Helt enig. Og det betyr at du ikke kan gå i regjering med FrP som jo f.eks vil ha stykkpris på alt og dermed ramme distriktene. Ser vi en sentrumsregjering igjen?