21. jul. 2008

Radikale kristendemokrater?


Er det radikalt å være i mot den nye ekteskapsloven, dagens abortlov og gasskraftverk uten CO2 rensing? Viser man politisk mot når man sier at vi trenger folk som har større drømmer en billig bensin? Er det vågalt å være for kontantstøtte og friskoler?
Alle disse sakene er viktige saker for KrF. Spørsmålet er om det er radikalt nok. Da tenker jeg ikke om det er radikalt nok for media eller for opinionen. Men radikalt nok for at vi kan endre samfunnet til det vi mener er et best mulig samfunn.

Ta feks gasskraftsaken. Sentrumsregjeringen valgte å gå av på saken, og det har blitt en svært viktig symbolsak for KrF. Men er den viktig hvis man ikke vil ta tak i dagens olje- og gassutvinning? Hvor stor blir denne symbolsaken egentlig hvis du tenker på Norges totale utslipp som forårsakes av noe vi sjelden vil ta ordentlig tak i.

Kontantstøtten er i dag på 3303,- per måned. De samlede offentlige tilskuddene til en barnehageplass er på ca 13.000,- per måned. Er det da veldig radikalt å foreslå en økning på 2000,-? Ville ikke reell valgfrihet vært 13.000,- per måned i kontantstøtte? Eller er det for radikalt?

For få år siden kjempet KrF mot partnerskapsloven. Nå kjemper vi mot de nnye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Er vi bare litt etter i utvikling, eller har vi et radikalt annet syn? Hva er neste skritt? Hva er neste utvikling vi ikke vil ha?

Jeg mener at KrF på mange felt er radikale i dag. Vi våger å snakke om saker og løsninger, ingen andre vil nevne. Men vi har helt klart et forbedringspotensiale. I helgen var jeg så heldig å få snakke på KrFUs sommerleir. Temaet var ideologi. Da tok jeg opp disse problemstillingene. For det er den nye generasjonen som kan stille disse litt mer dyptgående spørsmålene. Det er så mange ting med dagens samfunn som krever radikale endringer. Spørsmålet er om vi har noen som vil fronte de radikale løsningene.

Kristendemokratiet skiller seg fra andre politiske ideologier. Vi bygger ikke vår politikk på et system, men på noen grunnverdier. Kort oppsumert, menneskeverdet, nestekjærlighet og forvalteransvaret. Det er nettopp dette som gir oss mulighet til å være radikale. Vi har ikke et system som binder oss, vi har noe verdier som har forkjørsrett.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Sondre Olsen sa...

kjekt å ha besøk av deg på leiren i helgen. ble inspirert, og det var jeg ikke alene om:) jeg synes det er flott at dere kommer med forslag om kommunal kontantstøtte. selv håper jeg stortinget øker kontantstøtten til 100 000,- i året. litt av poenget er vel valgfrihet, og ikke en symbolsk sum som kanskje dekker månedenes bleier...

Nå har jeg forresten laget quiz på siden min. hvis du vinner, får du et årsabonnement på morgenbladet:)

Filip Rygg sa...

Ja du skriver en god kommentar om nettopp det med kontantstøtte på bloggen din, veldig enig med deg prinsippielt, men jeg tenker vel at man må ta et skritt om gangen. Dessuten er det en viss forskjell på en alenemor som må jobbe og en to-person husholdning der den ene jobber og den andre kan ta seg råd til å være hjemme.

skal ellers prøve quiz'en!

Joar sa...

Jeg forbinder kristendemokratiet med konservatisme.. Jeg er av den oppfatning at det er noenlunde det samme..

KrF bør si nå, hvem de vil velge side med, fordi nå har det gått snart 3 år, og det skylder Kr.F både Frp og Ap, hvem KrF vil gå til..

Valget står mellom, skattelettelser, privatisering, miljøfiendtlighet, utenrikspolitisk JA til alt USA og Israel mener er rett, og kulturfiendtlighet,,,

eller valget kan stå mellom fortsatt satsing på miljø, skatteskjerpelser for de rike, bedre skole, mer til kultur og en balansert utenrikspolitikk...

Det er det valget Kr.F står mellom til neste år.. jeg håper Kr.F velger rett...

Sondre sa...

husker du nevnte dette i helgen også, filip. Men får ikke helt med meg hva du mener. Jeg er enig i at vi bør legge til rette for alenemødre. Alenemoren vil jo kunne velge, men kanskje lettere "tvinges" i jobb fordi det blir for lite med 100 000,- i året. Er det dette du mener er uheldig? Ser at det kanskje blir vanskelig å lage egen sats for alenemødre.

Filip Rygg sa...

Det er gjerne ikke det viktigste momentet, men slik du skriver så vil man når en er alene "tvinges" til å jobbe, sånn må det gjerne være. Men da spørs det om man kunne sett på en differensiering i forhold til barnehagepriser. Jeg må si jeg beundrer landets alenemødre, det de får til både økonomiske og tidsmessig er svært imponerende! Det er de som er den virkelige arbeiderklassen i 2008. Hvis man ikke gjør noe her, men legger inn 100.000,- er jeg redd de økonomiske skillene blir store. Og akkurat her er jeg litt sosialist :)

Ellers tror jeg også samfunnet vil trenge tid for å omstille seg til en kontantstøtte på 100.000,- per år, sånn sett er programforslaget til KrF om øke med 2000,- per måned riktig måte å gjøre det på. Det er grunn til å tro at andelen som velger å være hjemme vil øke betydelig for hver tusenlapp, kan være greit å ikke ta alle tusenlappene med en gang.

Joar du skriver om regjering og valg av verdier. Jeg er vel ikke enig i din opplistning. Dagens sosialistiske regjering har rasert landets kristne kulturarv, de har nesten ikke gjort noe som helst på miljøsiden, utenrikspolitikken i forhold til USA er den samme som før(heldigvis), på kulturfeltet har det kun blitt mer statlig detaljstyring og til skattelettelser så er nesten samtlige fra Bondevik 2 regjeringen beholdt av dagens regjering.

Jeg tror landet trenger ny regjering for å få en mer offensiv miljøpolitikk, en friere kulturpolitikk, bevaring av den kristne kulturarven, mer valgfrihet for foreldre, økt bistandssatsing og mye, mye mer!