10. aug. 2008

Hjelp oss så skal vi hjelpe


I følge UDI venter man 15 000 asylsøkere til Norge i år. Mens noen kommuner sier blankt nei til å ta i mot flere, sier andre at de kun kan ta i mot en begrenset sum grunnet mangel på boliger og nødvendig oppfølging. Dette skaper naturlig nok problemer for UDI. Men egentlig så handler dette om at kommunen trenger noe hjelp for at de skal kunne hjelpe.

Å skaffe nok kommunale boliger er en stor utfordring for de fleste storbykommuner i Norge. Det er lang boligkø mange steder, enkelte må vente over et år før de får tilbud om kommunal utleie bolig. Flere asylsøkere øker presset. Her må staten hjelpe kommunene.

Jeg tror de fleste kommuner vil hjelpe. Men det er i dag mange som opplever at de ikke klarer å hjelpe. Når Norge skal ta i mot 15 000 asylsøkere bare i 2008 så sier det seg selv at vi trenger en ny storoffensiv fra statlig hold, der kommunene gjøres i stand til å hjelpe. Det kan handle om økte integreringstilskudd, nye ordninger for bygging av kommunale utleieboliger, høyere tilskudd til asylmottakene, økte ressurser til politiet for å sikre trygge mottak og en raskere behandling av hver enkelt asylsøknad.

I forrige uke ble det kjent at Lønningstrand i Bergen kommune blir nytt asylmottak, det er veldig bra. Men skal vi unngå de episodene som vi de siste månendene har sett på østlandet, så trenger vi også der mer statlig innsats. Det skal være trygt å bo på et asylmottak. Det er en skulle bare mangle.

Det er en selvfølge at rike Norge skal stille opp for de som trenger livskritisk hjelp. Men da må vi også gi dem skikkelig hjelp.


Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Joar sa...

Ikke meningen å virke kynisk Filip, men vil ikke dette eksplodere utgiftene?? Når vi ikke kan gi besta sykehjemsplass, når det nå kuttes på allergikernes medisiner for å bruke de billigere, når vi kutter på sykehusene, og behandling..
Ja, og ikke minst alle skolene som står her og forfaller, og dette med plassmangel for elever, og studenter som såvidt får seg tak over hodet..

Er det da riktig å eksplodere utgiftene på enda mer asyl og flyktningstiltak?? Vi har bidratt mer enn vi kan, og når vi ikke kan hjelpe våre egne, hvordan kan vi da hjelpe flyktninger til et bedre liv i Norge?? Det funker ikke Filip, fordi det er begrenset for hvor mye man kan bruke på et statsbudsjett...

Jeg synes det bør være en tankevekker... Hvis det brukes for mye penger enn det vi har, så blir det inflasjon, og da er det mange boligkjøpere som får svi.. og arbeidsplassene..

Filip Rygg sa...

jeg skjønner innvendingen, men jeg synes vel ikke det er helt riktig å sette slike viktige saker opp mot hverandre når vi har så mange andre ting som kan finansiere begge deler.

Kunstig lave alkoholavgifter, manglende CO2 avgift for gasskraftverk, unødvendige flysubsidier, kulturbyråkrati, landbruksbyråkrati, visse trygdeytelser, den statlige finansieringen av abortinngrep, kunstig små kommuner og mange andre ting bør sees på før man diskuterer om man har råd til en god eldreomsorg eller en verdig asylpolitikk.