19. sep. 2008

Kaos i politiet?


Politiets Fellesforbund(PF) har de siste månende kjørt en omfattende pr-kampanje for å sette fokus på lønninger, rekrutteringstrøbbel og overtidspress i politiet. Kampanjen har så langt vært ganske vellykket, men et par nyheter har også fått motsatt effekt av det Arne Johannesen og PF kunne ønsket seg. Blant annet fikk vi på TV2 nyhetene vite at i Oslo har man for 500 millioner bare klart å ansatte 80 nye politifolk de siste 7 årene.

I dag er Amnesty ute og krever et eget sex-politi. De viser til at Norge er på bunn når det gjelder oppklaring av voldtekter. Svært få gjerningsmenn(ja, det er stort sett bra menn) blir dømt. Lave tall finner du stort sett alle steder, men i Norge er det ekstra ille. I Sverige og Danmark er det kun en av fem anmeldte voldtekter som ender med fellende dom, i Finland en av syv, mens hver åttende voldtektsanmeldelse ender med fellende dom i Norge. Dette er selvsagt helt uakseptabelt!

PF har vært særlig opptatt av lønnsvilkårene. I følge PF har politiet en alt for dårlig lønn. Jeg kan for så vidt være enig i at alle bør ha god lønn, men vi vet at det ikke fungerer. Og spørsmålet vi må stille oss er om politiet faktisk har så dårlig lønn. I likhet med brannmenn, har politifolk rett til å gå ut i pensjon når de er 57 år gamle, og da heve full pensjon samtidig som de har en fulltidsjobb i tillegg. Hvis du tenker deg at man har 10 år med dobbel betaling, så blir ikke helheten så gal som det PF hevder.

Justisminister Knut Storberget har en brokete historie når det gjelder uttalelser til pressen. Hans kommentar om Oslo-bispen er rett og slett bare smakløs. Men en ting er jeg enig med han i, og det er hans kommentarer i forhold til effektivisering. Selv om prisene har gått opp, så er ikke det en god nok forklaring på hvorfor Oslo politiet kun har klart å ansette 80 nye politifolk for 500 millioner. I dag er budsjettet for Oslo politiet på over 1.4 mrd!

Jeg har fulgt politiet i Bergen en natt til lørdag for å se situasjonen de har å hanskes med. Om ikke det er kaos i politiet, så er det i hvert fall ofte kaos i byen. Og da er 7-9 politifolk alt, alt for lite. Men spørsmålet en må stille seg er jo om vi bare skal akseptere et høyt behov for politi? Burde vi ikke gjøre noe med det som faktisk utløser behovet?

Det å hele tiden skyte på manglende politi er grov populisme og ikke minst en grov ansvarsfraskrivelse.

Hvis vi lar tilgangen på alkohol være høy, lar vær å styrke familien, lar være å prioritere forebyggende arbeid, lar være å satse på psykriatrien og lar kriminelle slippe ut av fengslene uten ettervern, ja da er det vår egen skyld. Behovet for politi øker for hvert år som går. Ja vi må har mer politi, men viktigere enn det er å gjøre noe med det som utløser behovet.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: