11. sep. 2008

Stakkars oljeindustrien?


2009 vil investeringene i letevirksomheten til oljeindustrien nå et rekordhøyt nivå. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår investeringene til å havne på 31,4 milliarder kroner. Samtidig har vi friskt i minne klageropene fra Oljeindustriens Landsforbund og flere oljeselskaper som mener det blir stadig vanskeligere å drive i Norge. Et evt nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten mener de er uholdbart. Det som er uholdbart er å åpne stadig nye felt for petroluemsaktivitet, samtidig som vi skal kutte enorme mengder klimagassutslipp. Den sammenhengen er rett og slett umulig.

StatoilHydro har hittil i år boret 26 letebrønner. Hele 17 av disse har gitt funn. Selskapets femårsmål er å øke egenproduksjonen fra norsk sokkel fra dagens 1,4 milliarder oljeekvivalenter per dag (moepd) til 1,55 milliarder moepd i 2012! Er det krise på norsk sokkel? Neppe.

Å gå inn i sårbare områder som Lofoten er svært lite fremtidsrettet. Vi vet at vi må inn i et lavutslippssamfunn der ny fornybar energi er hovedkilden, ikke olje og gass. I et slikt perspektiv blir det derfor galskap å åpne såbare naturområder for petroleumssektoren. Vi vet også av erfaring at ingen virksomhet til nå har klart å unngå utslipp, se bare til Statfjord A. Og det er kjent for samtlige at hver eneste liter olje som blir tatt opp fører til klimagassutslipp. Derfor bør svaret til StatoilHydro være ganske enkelt: Hold dere unna Lofoten!

Det er to ting som bare må slås fast:
1. Norsk olje- og gassvirksomhet har fantastisk gode levekår i dagens Norge. Letingen har eskplodert, stadig ny områder blir åpnet og oljeprisen har aldri vært høyere. Det er ingen krise, tvert i mot!
2. Svaret på dagens energiutfordringer er ikke å åpne Lofoten for StatoilHydro. Svaret er å kreve satsing på ny fornbybar energi.

Jeg synes ikke synd i norsk oljeindustri. Tvert i mot går min medfølelse til de fattige land over hele verden som i disse dager opplever konsekvensene av våre enorme klimagassutslipp. Klimaflyktningene kommer. Det hjelper fint lite å stramme inn asylreglene når vi vet at vi har et direkteansvar for minst 320.000 klimaflyktninger i 2050. Det er de det er synd i.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

kalle sa...

StatoilHydro kunne jo brukt samme sum på havmøller. Da hadde det blitt fart!

Filip Rygg sa...

Det ville vært spennende ja! Men da må vi nok ha inn ganske tydelige signaler fra staten som største eier!

Joar sa...

Er ikke meningen å virke miljøfiendtlig, men jeg velger å si dette ganske folkelig og enkelt formulert hva jeg mener om dette.

Dersom fisken snart er borte på grunn av overfisket, så trenger vi ihvertfall ikke å la sjøbestanden komme som hovedargument for nei til oljedrilling utenfor Lofoten. Det har vel blitt fisket så mye i Nord nå, at fisken der oppe har vel snart gått tomt, og hvorfor hindre oljeboring når det er større verdier å hente ut på det, og flere penger i statskassen, jo mer kan det brukes av oljepenger på budsjettet vårt også da =)

Filip Rygg sa...

det er vel dumt hvis fisken forsvinner?

Anonym sa...

Jo, men Filip, er ikke du enig at det er direkte spekulering og ren desinformasjon når motstanderne av oljeleting utenfor Lofoten trekker frem at det vil skade fisket, og det levende i havet? De sier "vil", ikke "kan", selvsagt bør det unngås en hver oljelekasje i havet når det bores etter olje, men med dagens teknologi og kunnskap så er dette utrolig lett å forhindre. Skulle det virkelig skje en lekkasje så kan det rettes opp igjen, men det er direkte spekulering dette med lekkasje. Når staten har kontroll på dette, så kan vi være helt sikker på at det blir bygget på en sikkermessig måte.

Jeg er ingen tilhenger av lav bensinpris, sånn at det er sagt, men har ikke den stigende oljeprisen fått innvirkning på så mange områder nå Filip? Det blir dyrere råvarepriser, frakt også videre, siden transportmiddelet koster for mye.. Amerikanerne sier de vil bli mindre avhengig av andres olje, og derfor åpne for oljeleting utenfor Alaska, men tror ikke du dette er også for å redusere prisene på andre områder også?

Dersom Norge finner mye olje utenfor Lofoten, kan ikke det bidra å få ned prisene på andre ting enn bensin og diesel, mon tro?