20. okt. 2008

Fantastisk TV-aksjon!


Foreløpig viser opptellingen at det er kommet inn over 180 millioner i forbindelse med TV-aksjonen. Trolig vil tallet ende på ca 200 millioner NOK! I gjennomsnitt vil hver innbygger ha gitt over 40 kroner. Tallet er veldig bra, men enda bedre og viktigere er formålet med årets aksjon. Blå Kors driver et fantastisk arbeid for barn, unge og voksne i forbindelse med rusmisbruk.

Mer enn 1000 barn blir i år født med alkoholrelaterte skader. Et stort flertall av alle voldsepisoder skjer i alkohol-påvirket tilstand. Svært mange av sykeshussengene okkuperes av menensker med alkoholrelaterte sykdommer. Likevel er alkohol blitt tabu i den offenltige debatt. Forskningen gir oss veldig nøyaktig informasjon om hvilke tiltak som nytter. Men når alt kommer til alt står ofte KrF veldig alene med tiltakene.

I går, søndag 19. oktober var 100.000 bøssebærere i sving over hele landet. Engasjementet har vært utrolig stort og det er egentlig ganske imponerende. Av og til får man en følelse av at alkohol og skader knyttet til alkoholbruk verken engasjerer eller aksepteres som noe å mene noe om. Årets TV-aksjon motbeviser dette. Over hele landet har barn og voksne gjort en innsats for de som lider i forbindelse med rusmisbruk. La oss håpe at dette kan være begynnelsen på noe nytt og positivt for Norge.

Det er fantastisk å se hvordan årets TV-aksjon har klart å engasjere, samt skaffe til veie hele 200 millioner til det viktige arbeidet som Blå Kors gjør. Men det må for all del ikke stoppe der. Som enkeltmennesker har vi ansvar for oss selv og være nærmeste og som politikere må man evne å også vedta upopulære tiltak. Det handler om mennesker, rett og slett.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

kalle sa...

enig i at årets tv-aksjon var bra, men utrolig dårlig markedsført! Selv sidene til blå kors sier ingenting fornuftig om tv-aksjonen.