5. apr. 2009

Kjøp og slett klimakvoter!?
Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI er en mann jeg lenge har beundret. Han er visjonær, vågal og til tider politisk ukorrekt. Da tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide nedsatte det mye omtalte lavutslippsutvalget, fikk Randers jobben med å lede arbeidet. Det ga mange spennende resultater. Nå er professoren ute og foreslår at du og jeg skal kjøpe klimakvoter for å deretter slette dem. En god ide?

Randers er ikke mannen som bare snakker. Han handler også. Selv sier han at han kjøper 27 tonn europeiske kvoter i året, og brenner dem på julaften, som sitt bidrag i klimakampen.
- Hvis privatpersoner som meg, eller ideelle organisasjoner kjøper kvoter og sletter dem, så bidrar vi til å senke taket, og til å heve prisen - og vi gir industrien et økonomisk intensiv til å gjøre noe med utslippene, sier Randers til TV 2 Nyhetene.
Umiddelbart tenkte jeg at Randers var inne på noe, men etter å ha tenkt litt så synes jeg egentlig at forslaget bare illustrerer hvor meningsløst dagens kvotesystem er. Utslipp er i kvotesystemet helt greit så lenge man betaler for det. Og i Norge er det nok kvoter til å fortsette dagens utslipp. Dagens utslipp er som kjent for masse. Alt, alt for masse. Skulle kvotesystemet hatt noe for seg så måtte man redusert antall kvoter med feks 30% og dette måtte være felles for alle land i hele verden. Først da ville vi oppnådd noe virkning med klimakvotesystemet. Og det er ikke tvil om at vi må gjøre noe.

Til slutt vil jeg anbefale bloggen til Audun Rødningsby, http://www.nullutslipp.no/.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Anonym sa...

veldig enig!!

Kristin Fauskanger Ekberg sa...

Kjøp av klimakvoter er som å tissa i buksa for å bli varm..! Det har ikkje noko for seg i lengda, og er kun kortvarig nytte.
Det me må gjera er å satsa på fornybar energi og redusera utsleppa våre på CO2, dvs at me ikkje begynner å bore etter olje i Lofoten.

Filip Rygg sa...

Det er vel et riktig bilde Kristin! Veldig kortsiktig tenkt. Også enig med deg når det gjelder Lofoten. Satser på at vi får landsmøtet med oss i den saken!

Guest sa...

Tror ikke du er alene om å ha en oppfatning av at dette er kortsiktig og ikke har noen reell verdi.  Jeg synes det er en forenklet fremstilling og dessverre en lite konstruktiv en.  Hvis det er en ting vi ikke har "råd" til, er det å ikke handle. Jeg tror de fleste av oss vil ha reduksjoner av utslipp og økt satsning på fornybar energi.  Akkurat nå er nok handel med CERkvoter, den beste måten å stimulere til økt satsning på fornybar energi og utslippsreduksjoner der hvor det virkelig monner.  (lav kost = store reduksjoner i utslipp) 
Helst skulle vi avgiftssatt utslippssynderne tilsvarende de sosiale kostnadene de medfører.  Dette hadde økt prisene på kraft og gjort det lønnsomt å satse på nye energiformer. Dette ligner pussig nok mye på ideen bak kvotehandel.  Noe av problemet er at det ikke foreligger ideelle internasjonale avtaler enda (og her må som kjent USA komme på banen)  Inntil videre hilser jeg velkommen alle som gjør en personlig innsats, som Jørgen Randers, for å ta ut kvoter av systemet ved å slette dem.  Det må som en konsekvens av hans handlinger bli produsert nye kvoter. Kvoter som står for konkrete reduksjoner av klimagasser til atmosfæren som vi deler med de fleste land og mennesker på jorden.

Filip Rygg sa...

for så vidt enig i at at vi må handle, selv om ikke det nødvendigvis er helt optimale løsninger. Og når vi har kvotesystemet så må vi bruke det, men samtidig er det bra med en debatt rundt effektiv og gjennomførbar klimapolitikk.