16. jul. 2007

Kaoskameratene


Det er veldig in i den politiske retorikken å bruke ordet kaos om ulike konstellasjoner(politiske sammensetninger, feks de rød-grønne). Jeg tror folk flest gir blaffen i akkurat det, men en ting som jeg er sikker på at folk er opptatt av er det trafikk-kaoset Bergen er på vei inn i.

Det er stygt å snakke stygt om andre partier. Så jeg skal prøve å kun gjøre det en gang I dette innlegget: Kaoskameratene Ap, SV, RV, Sp og Frp kan føre Bergen inn i det villeste vannvidd når det gjelder transportpolitikk. Jeg håper Bergenserne rømmer fra disse partiene. La meg forklare.

De rød-grønne har funnet ut at det skal forsøke å samarbeide i Bergen. Det resulterte i en ganske søvning 14 punkts liste. En del punkt er allerede vedtatt, andre er vi enige om og noen få er ubetydelige uenigheter. Men det er en sak som går under tittelen på dette innlegget. Partiene på venstresiden vil nemlig ha kollektivfelt på alle innfartsårer. Det höres forlokkende og miljøvennlig, men det er ganske mye som skal på plass for å feks få dette til på strekningen Åsane-sentrum. KRF har mer tro på en snarlig bybaneutbygging.

På den andre siden i det politiske landskapet har vi FRP som ikke vil noe i det hele tatt. De vil ikke ha bybane, de sier nei til restriksjoner mot biltrafikken og de er motstandere av parkeringsrestriksjoner. I stedet for å komme med en løsning så vil man styre byen mot det komplette kaos.

Bergen trenger nye visjoner. Vi trenger ikke kaos på innfartsårene. Vi trenger effektive kollektivtraseer. Vi trenger ikke nye etasjer på motorveiene. Vi trenger lokk over motorveiene.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

8 kommentarer:

Joar sa...

Hei Filip,
Jeg er litt enig med Fremskrittspartiet jeg når det gjelder transportpolitikken bortsett fra bybanen da som jeg støtter fullt ut. Jeg synes ikke det skal være noen parkeringsplass restriksjoner eller begrensninger på biltrafikken, jeg synes derimot vi bør bruke pengene på å shine opp veinettet vårt som ligger på ulandsnivå. Jeg vet du også mener miljø kommer inn i dette, men jeg tror ikke det vil hjelpe miljøet noe særlig hvis man drukner næringslivet og borgerne i dette samfunnet med avgifter og reguleringer fra myndighetene sin side, men jeg tror derimot miljøproblemene lettere kan løses mellom forbrukerne og det frie marked. Fremskrittspartiet kom med et godt forslag om å selge oss ned i statlige bedrifter og sette de pengene vi får for det salget i et veifond og de vil ha et veifond på ca 300 mrd kroner, noe jeg synes er et meget godt forslag. Det er greit nok det vil øke biltrafikken litt, men hallo, Norge sitt utslipp av co2 utgjør bare 0,2 % i globalt perspektivt og derfor gjør det ingenting. Jeg synes vi både kan ta oss råd til bybane og bedre vei.

HJ sa...

Hva med nye etasjer på motorveienemed lokk over?

Joar sa...

Ja, det ville vært en utrolig god idé. Sånne interstates som dem har i USA. L.A har jo 5-6 etager, synes det er så kult, er på tide Norge åpner pengesekken og kan pynte opp veinettet med det, og Bergen vil se moderne med det. Flere filer, evt 4-6 felts vei.

Erlend K sa...

Jammen, hva gjør man forbi Bryggen og i sentrum da, folkens..? Skal man ha fleretasjes veier der også? Da blir det festlig å ta bilder av Bryggen fra den andre siden av Vågen, ja..

Nei, hovedløsningen for den trafikken som skal inn til sentrum må være kollektiv. Én buss tar litt mindre plass enn 40 biler, og det samme med et bybanevognsett. Så vil det alltid være noen som må bruke bilen av ulike årsaker, men så lenge alle de andre tar bussen/bybanen, blir det god plass til de med bil. Jeg har forstått, Joar, at du ikke tar dette med klima så nøye. Og Norge løser ikke dette alene, men skal vi gi blaffen da, og sitte og se på at alle de andre heller ikke gjør noe, og så får vi kjempeproblemer om noen år..? Nei, klimaproblematikken må tas tak i nå, og vi i Norge må gjøre vår skjerv. Per innbygger har vi blant de aller høyeste CO2-utslippene i verden..! (Men nå tror jo ikke alle at det blir noen krise heller da, selv om langt de fleste av de som har peiling er overbevist om dette..)

Forresten, jeg er en stor tilhenger av markedsløsninger, og nettopp derfor er jeg tilhenger av miljøavgifter..! En markedsløsning uten avgifter er en ineffektiv løsning, fordi det ikke tar hensyn til de samfunnsmessige kostnadene ved visse typer forbruk. Avgift, f.eks. på bensin er nødvendig for å veie opp for den markedssvikten det er at hver enkelt forbruker ikke er i stand til å vurdere de fremtidige samfunnskostnadene som kjøp av en ekstra liter bensin påfører samfunnet gjennom klimaskader. Avgifter er ikke til hinder for et fritt marked, det er til hjelp..!

Nå til Filip: Det du tenker på med koll.felt sentrum-Åsane er at du må bygge nye kollektivfelt ved siden av motorveien, sant..? Da vil SV kanskje kunne si: "Jammen, hva med å lage et av de to feltene som er der allerede til kollektivfelt, og så sette inn heavy med buss på strekningen for å tvinge folk til å bruke kollektiv..?" Hva svarer en da..? Det er da ikke mulig å få til på kort sikt, er det det..? Det vil vel føre til et komplett kaos, men hva ville du svart..?

En ting til jeg har tenkt på med dette med lokk på motorveier som er en genial idé (selv om Simen Willgohs gjør narr av den i BT. Han har jo ikke skjønt idéen tydeligvis, eller så later han som han ikke har skjønt den..) Miljøgevinsten ligger vel i at både CO2 og lokalskadelige utslipp kanskje kan fanges opp gjennom noen slags filtre og tas hånd om på forsvarlig måte. Er det riktig forstått..? For det blir jo utslipp fra bilene selv om det er lokk over veien også.. :-)

Filip Rygg sa...

Joar: Kjekt at du er innom så mye Joar! Miljø vil alltid være viktigere for meg enn hensynet til den enkeltes "bil-frihet" i Bergen. Når vi vet at mange dør hvert år i Bergen pga luftforurensing så gir det meg som politiker en moralsk forpliktelse til å ta tak i det. Når det gjelder det globale så må vi tenke utslipp per hode. Der ligger vi høyt.

hj/Joar: Jeg tar dette med etasjer som et skrekkforslag. Bergen ville blitt ødelagt og vi ville fått enda mer forurensing. Løsningen er ikke å bygge seg ut av problemet, men å endre atferd og utviklingen.

Erlend: Takk for mange gode kommentarer. Det er en idealistisk tanke å ta et av feltene på kort sikt. På lengre sikt så kan jeg være enig i at det er en passelig god ide. Men det beste er en egen kollektivtrase. SV har mange gode og idealistiske tanker. Men dessverre er veldig mye langt i fra mulig og langt i fra hensiktsmessig hvis man skal tenke helhetlig. Men de skaper gode debatter.

Miljøgevinsten med lokk ligger først og fremst i å rense for lokal luftforurensing. Men det gir også muligheten til å fortette med boligbygging. Noe som da fører til mindre feltutbygging som ofte gir økt transportbehov. Fortetting er god miljøpolitikk.

Anonym sa...

Vel jeg mener bryggen bør stå sånn som den står nå, jeg kjenner ikke så mye til veistrekningen fra Sentrum og ut mot Åsane, for jeg pleier ikke å vanke rundt de områdene, men bryggeområdet bør bestå sånn det er nå, det kan vi være enig om Erlend :)

Jeg ønsker ikke å legge noen begrensning på trafikken gjennom sentrum med rushtidsavgift eller piggdeggavgift. Jeg er også for kollektiv trafikk inn til byen, men å legge begrensninger på biltrafikken er ikke ønskelig. Privatbilen er så viktig for folk, det var det samme som hesten for folk i MidtVesten før i tiden.

Som KrFer Erlend, så er jeg klart for miljøet, men jeg ønsker å benytte andre løsninger enn tvang fra myndighetene sin side med avgifter og reguleringer. Men kjære deg, klimaproblemene er ikke så dramatiske som det er spådd. Klimahysteriet kaller jeg det for når de politiske partiene kapper om å forby mest mulig som oljefyr, begrenset bruk av strøm, høyere bensinpris, forby bensinbilproduksjon og gud all verdens ting, listen er lang, men det er denne miljøpopulismen jeg har sett meg lei av, for det kommer jo med så useriøse mål som 50 % reduksjon innen 2020, det vil være helt umulig det? Næringslivet vil ikke tåle det og den vil blø for det. Målfesting av tall er ikke den riktige veien å gå, men å sette seg ned og finne fornuftige tiltak som hverken begrenser enkeltmenneskets frihet eller fri næringsvirksomhet.
Jeg mener vi kan f.eks starte i gang gasskraftverkene uten co2 rensing fra dag en. Jeg er jo imot co2 rensing, for prislappen er for høy og er det økonomiske gevinster å hente fra co2 rensing bortsett fra miljøgevinster? Hvis det er økonomiske gevinster ved å tillate co2 rensingen så må gevinsten bli høyere i pengeverdi enn de pengene som ble investert inn i co2 rensing. Det mener jeg.

Joar sa...

Sorry Erlend,
Der som står anonymous er det jeg som har skrevet men jeg merket jeg hadde glemt å skrive navnet mitt inn..

Joar sa...

Hei Filip :)
Jeg hadde akkurat skrevet en kommentar til det Erlend hadde skrevet akkurat da De publiserte deres innlegg så da får jeg skrive et nytt inlegg til Dem :)

Jeg er helt enig med deg Filip at forurensing som tar liv virkelig er et kjempeproblem som vi må gjøre noe med. Nå bor ikke jeg i Bergen fast, men et distrikt ikke så langt unna, har vært i Bergen mange ganger, men har ikke kjent så dårlig luft, men hvordan er egentlig luftkvaliteten i Bergen? Er den så dårlig som det hevdes?
Jeg synes det er veldig viktig å gjøre tiltak for å bedre miljøet i byene, men er det riktig å gå så langt som å innføre piggdekk avgift og rushtidsavgift for å redusere trafikken? Og har forresten det virket. Jeg har full tillitt til at De finner et godt alternativ for å bedre klima i Bergen og har stor tiltro til ditt kandidatur som Ordfører. Trude Drevland tror jeg blir ordfører i Bergen hvis Høyre får 30 %, men hvis ikke ordførerplassen kommer til deg så håper jeg du får varaordføreren :)

Og helt til slutt Filip så vil jeg gjerne vite hvem vi bør samarbeide med i 2009. Jeg vet at KrF vil være et sentrumsparti, og ingenting er i veien med sentrumspolitikk på en god del områder så er det bra, men på de fleste områder så er markedsløsninger vel så bedre mener jeg. Jeg lurte på hvor langt du og kanskje andre i KrF er villig til å strekke seg i å føre høyrepolitikk? Jeg har jo vært med i Unge Høyre fra Oktober 2005-Januar 2007 så det er klart at jeg under den tiden ble veldig påvirket av deres politikk og derfor jeg tilhører høyresiden i partiet.
På de fleste områder så mener jeg Høyrepolitikk funker, og sosialismen i Norge blir stadig utvannet, det er ikke lenge til sosialisme er et fenomen i Norge fordi EU kommer med markedsliberalistiske direktiv. Systemet vårt fører oss mer mot markedet og det er egentlig bare å godta. Jeg håper ihvertfall KrF bestemmer seg snart hvem vi skal ta side med i 2009 :) Og jeg håper selvsagt Høyre og FrP da, men jeg kommer til å bryte ut i gråt hvis dere ønsker denne kommunistregjeringa videre.
Takk