3. apr. 2008

Dyrkjøpt valgkampstøtte


For 2-5 milliarder i året har den rød-grønne regjeringen nå sikret seg valgkampstøtte. De kan trolig vente seg en samlet støtte på opp til 25 millioner(antakelser basert på forrige års utbetalinger). Ingen tvil om at LO er den store vinneren når AFP ordningen var ferdigforhandlet. Det hadde vært langt bedre for Norge og de kommende generasjoner at den rød-grønne regjeringen heller brukte 25 millioner av statsbudsjettet til å annonsere for sin egen fortreffelighet.

LO er Norges mest korrupte organisasjon(håper noen i pressen leser dette). Det er ingen tvil om at man betaler regjeringen i from av valgkampstøtte dersom regjeringen gjør slik LO ber dem om. AFP ordningen som nå er fremforhandlet er et uansvarlig og svært lite gjennomtenkt brudd på pensjonsforliket. Men det bryr Ap seg fint lite om når valgkamppengene snart blir innbetalt.

LO-leder, Roar Flåthen sa det ganske tydelig:
– LOs medlemmer vil merke seg bidraget fra regjeringen. Det viser at den jobber med oss og ikke mot oss, og det vil gi en plusseffekt for de tre partiene.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Joar sa...

Hei Filip,
Du jeg lurte på hvilken politikk vår godeste selsvold egentlig fører for de videregående skolene her i Hordaland..

Selsvolden sitter jo i kollisjon også med FrP og Høyre, noe som har ført til markedsliberalistiske prinsipp som fritt skolevalg, evaluering, konkurranseutsetting, og friskolene.. Jeg har gått tre år på videregående, og må si jeg har sett litt av hvert... Har Selsvolden virkelig samvittighet til å fortsette denne politikken,

Er du personlig for eller i mot kommerse friskoler? Og synes ikke du den individualistiske tenkningen i skolen har gått for langt?

Sondre sa...

jeg har selv gått på friskole joar, og det er ingenting "kommers" over dem slik jeg ser det. I Norge tjener man ikke penger på friskolene. Tvert imot er mange av disse skolene drevet med stor iver og ofte en del dugnadsvilje, fordi staten ikke ønsker å hjelpe dem godt nok økonomisk. (Det er heller ikke lov å ta ut noe av eventuelt overskudd.)

Ser du på skolestatistikkene, gjør de såkalte "private" skolene det veldig bra. (Jeg for min del liker å kalle de "friskoler"...)

Filip Rygg sa...

I Norge har vi i følge norske lov ikke adgang til å ha kommersielle privatskoler. Det finnes en rekke friskoleaktører, men det er ikke lov å ta utbytte eller på andre måter tjene penger på skoledrift.

Jeg synes dagens politikk der man tilrettelegger for mangfold og valgfrihet, er svært fornuftig og synes Torill Selsvold Nyborg skal ha svært god samvittighet.

Viktig poeng det Sondre trekker frem i forhold til dugnadsvilje og dette med økonomi. Den offentlig skolen får langt mer å drive skole for enn friskolene. Det er urettferdig.

Joar sa...

Det siste du skrev Filip må jeg si at jeg reagerer sterkt på.. sitatet,
" Den offentlig skolen får langt mer å drive skole for enn friskolene. Det er urettferdig.
" Det betyr jo at man skal likestille privatskolene med offentlig skolene, og kjære deg Filip og Sondre, vet dere hvorfor disse skolene gjør det så bra??

Jo det er rett og slett fordi dem bare vil ha de beste elevene inn og det skaper jo selvsagt høy profil for privatskolene... Stykkprisfinansieringen og skjekkheftepolitikken er det som har skapt dårlig tilstander i den offentlige skolen, og det må Kristelig Folkeparti gå i mot...

Til Sondre, de beste elevene havner som oftest inn i privatskolene, tørr jeg spørre om du er for å sette elevene ut på anbud som Høyre og FrP ønsker ved å publisere karaktersnittet til hver enkel klasse og skole??

Det er sorteringssamfunnet det... At elever skal måles på den måten..

Sondre sa...

Jeg mener ikke man skal legge ut karakterene til hver elev, men gjerne til hver skole. Det kan skape debatt og gjøre slik at man ved neste budsjett prioriterer skoler som viser seg å slite mye. Kan hende man da klarer å se det i sammenheng med mangel på lærere og liknende.

Friskolene i Norge er ingen fare for de offentlige. De er et supplement til de offentlige skolene. I rogaland kan man også søke seg inn på friskolen Tryggheim ved å bruke det offentliges tjeneste (fellesopptak) Vigo.

Forresten så er det vel slik at karakterene teller ved inntaket til de offentlige skolene, så det er vel ikke spesielt for friskolene...

Det er heller ikke slik, som mange tror, at det er dyrt å gå på friskole. Selv reiste jeg på internatskole som 16-åring, og det lønte seg faktisk økonomisk for foreldrene mine sammenlignet med å ha meg boende hjemme...