21. apr. 2008

Skal meningsmålinger bestemme politikken?


I følge en ny meningsmåling mener 1 av 2 svensker at salg av røyk må totalforbys i svenske dagligvarebutikker. I argumentasjonen fra flere om at man må lytte til folket og at vi må ha et reellt folkestyre så burde man kunne forvente at svenske politikere nå forbyr salg av sigaretter. Men er det så lett? Skal politikerne alltid mene det flertallet av folket mener?

De fleste politikere er folkevalgte. Hvert fjerde år må vi forsvare vår innsats og i september håpe på gjenvalg. Likevel mener noen at man må ta til følge de styringssignal som kommer via meningsmålinger titt og stadig. Og jeg kan forstå det synspunktet, selv om jeg ikke selv deler det.

I Bergen fikk BT nylig gjennomført en meningsmåling som viser at flertallet av velgerne til byrådspartiene er motstandere av en økning av bompengetakstene. Det er svært forståelig. Hvem vil vel betale mer? Men hva skal vi politikere gjøre? Skal Bergens utvikling stoppe opp fordi en meningsmåling viser at et flertall ikke vil betale mer i bompenger? Eller skal politikerne våge å fatte beslutninger som ikke alltid er like populære?

Hva er en politikers oppgave? Skal man alltid være på linje med velgerne? Eller er det slik at man ved å få fire år som folkevalgt også har en oppgave i å ta viktige, men av og til upopulære valg?

Politikere må opptre redelig. Alt for mange partier lover i valgkampen ting de ikke kan holde. Da tenker jeg ikke på at man ikke alltid får gjennomslag for sine synspunkter. KrF har lovet å kjempe for mange ting som ikke vi har fått flertall for, det er selvsagt noe annet enn hvis man lover å kjempe for noe, men så gjør det stikk motsatte. Ap i Bergen lovet sine velgere i september å gå i mot forslag om rushtidsavgift. Bare måneder etter valget snudde partiet i denne saken. Det er uredelig og er sånn sett et sidespor i debatten om politikere og meningsmålinger.

For når det gjelder meningsmålinger så varierer de voldsomt. Den ene dagen er det et flertall for noe, den andre dagen ikke. Politikere må være konsistente, prinsippielle og visjonære. Vedtak som fattes må være langsiktige og logiske. I alt for stor grad driver politikere politikk etter hvordan vinden blåser. Ingenting er verre for utviklingen av en by, et fylke og et land.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Anonym sa...

Følger man ikke meningsmålingene, vil man sannsynsligvis tape neste valg. Da mister man jobben. Og ingen vil vel det?

Joar sa...

Hei Filip :)
Fin artikkel du har skrevet. Etter min oppfatning så har Kr.F vært det eneste partiet som har gått i bresjen for å føre en strengere alkohol og tobakkspolitikk..

Jeg håper en dag tobakken totalforbys, for den sprer så mange elendigheter i samfunnet, og det mener jeg alkoholen også gjør.. Det ødelegger helsen..

Jeg føler jeg deler mange verdier med dere Filip, selv om jeg ikke er kristen, og kanskje en gang blir det, og jeg håper du tror meg. Ha en fin dag :), og nyt det fantastiske været =)

Filip Rygg sa...

anonym: du har helt klart et poeng der, man skal selvsagt lytte til folket. Men det er forskjell på å være lyttende og å være en som går der vinden til enhver tid blåser. Blir man arrogant og egenrådig så er veien ut av politikken kort og brutal.

joar: det er ikke noe livssyn som er påkrevd for å støtte KrF, til de som vil være aktive pleier jeg å si at det eneste vi krever er at man tror på de grunnverdier vi bygger politikken vår på.

Nyt finværet du også!

Sondre sa...

ville blitt fullstendig kaos hvis man skulle legge meningsmålingene til grunn for all politikk. Det er en grunn til at vi ikke har direkte demokrati her i Norge.