20. nov. 2008

24 voldtekter i dag


Er det offerets skyld? Selvsagt ikke, men med rapporter som viser at syv av ti voldtatte var ruset, legger opp til en merkelig meningsutveksling. Tallet er kanskje interessant for folk flest om at man må være litt ekstra på vakt, men et overgrep er et overgrep, uansett om offeret er ruset.

Det er bekymringsfullt å se hvor lite vi gjør i forhold til det store omfanget av voldtekter i Norge. I Norge har vi opp mot 9000 voldtekter hvert år. Eller 24 voldtekter per dag!! Det er noe grunnleggende galt med samfunnet, både når dette kan skje og når så lite blir gjort for å stoppe dagens nye 24 voldtekter.

I følge Redd Barna søker 16.207 nordmenn etter barneporno på internett hver dag. Hva sier det om holdningene i samfunnet? Og fører dette til nye overgrep og voldtekter?

Andre tall forteller at hvert 14 sekund blir et nytt menneske(på verdensbasis) tvunget inn i trafficking, dvs menneskehandel. Norge går nå heldigvis foran og forbyr kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Det er veldig bra. Men vi må også få plass en rekke sosiale tiltak som hjelper kvinnene inn i et bedre liv.

Dette handler om menneskeverd, om trygghet og om verdighet. Tiden for å handle er nå.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Rahim Nicolay Ali sa...

Ja, Filip! Dette er så horribelt. Husk å kjempe for tiltak mot voldtekt, trafficking og prostitusjon på Stortinget! Jeg tror det store antall voldtekter også må sees i sammenheng med verdier, livssyn og holdninger. Derfor må du kjempe imot de blåste menneskene som tror at alt her på jorden kan gjøres verdi- og livssynsnøytralt! Det er pisspreik av verste slag!