8. jan. 2015

Samfunnsøkonomisk svada


«Vår anbefaling, basert på den samfunnsøkonomiske analysen, er nullalternativet», skriver økonomene som har vurdert E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss. Det mener altså det mest lønnsomme er å gjøre ingenting...!

Jeg har selv krasjet i fjellveggen på veien mellom Bergen og Voss. Bilen ble et vrak og jeg har fortsatt glass i ansiktet. Det er kanskje dumt å bli personlig i slike saker, men så handler jo nettopp dette om personer. Prosjektet ny E16 og ny jernbane mellom Bergen og Voss handler om eldgammel, farlig og ineffektiv infrastruktur. Den demper utviklingen i indre Hordaland, gir næringslivet ekstra utgifter og den rammer mange enkeltmennesker.

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har utarbeidet en KS1(Kvalitetssikring av KVU'en). De kan nok ha gjort korrekte vurderinger ut i fra de føringer som ligger for slike analyser. Det er jo bare å minne om Bjørvikatunellen som kom ut som et svært ulønnsomt prosjekt. Hvem mener det i dag? 


Det er for lengst brakt på det rene at samfunnsøkonomiske analyser er svært mangelfulle. Mange har gjort det før meg. Men hvorfor endrer man ikke dette? Alle involverte er enige om at det haster å gjøre noe mellom Bergen og Voss. Vi trenger virkelig ikke å bruke samferdselspenger på å vurdere om dagens situasjon er fornuftig. Bare se på Nasjonal Transportplan, hvor 6 av 10 prosjekter regnes som "ulønnsomme". 


Dette minner om de som mener det eneste riktige er å kun ha ett sykehus for hele Norge, da kan man samle alle fagmiljø, spare masse på investeringene og færre vil søke hjelp pga avstanden. Virkelig lønnsomt altså. Men det er vel ikke helt slik vi vil ha det.


Les også BT-saken om konklusjonen til Terramar og Oslo Economics.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: