20. mai 2008

Kan du påvirke med 3.000.000,-?


Jan Davidsen og Fagforbundet har i følge egne beregninger og en oppstilling i dagens utgave av Dagens Næringsliv, gitt ca 3 millioner NOK i støtte til Arbeiderpartiet. Totalt har fagforbundet i løpet av 2007 brukt 9 millioner NOK til å støtte ulike organisasjoner og arrangement. Er disse summene ubetydelige? Kan det tenkes at 3 millioner i støtte også gir politisk påvirkning?

Man skal være forsiktig med komme med korrupsjonsanklager, og det er jo heller ikke slik at disse gavene til de sosialistiske partiene er helt hemmelige. Stort sett er det mulig å finne ut av hva som gis av støtte fra Fagforbundet, LO m.fl. Men er dette i tråd med gode demokratiske tradisjoner?

I Norge har vi et godt utviklet partistøttesystem. Så lenge du har mer en 4 % oppslutning er de offentlige støtteordningene såpass gode at det må kunne forventes at man driver partiarbeidet uten særlig ekstern støtte. En av grunnene til det gode offentlige støttesystemet er at man skal kunne unngå uheldige bindinger mellom eksterne givere og folkevalgte. Det er for så vidt ikke noe galt i at noen vil gi gaver til de partier som arbeider for det man tror på, men det må gå an å stille spørsmål ved koblingen som kan oppstå etter å ha gitt gaver på over 3 millioner NOK.

Hva ville skjedd med støtten fra Fagforbundet dersom Arbeiderpartiet feks foreslo en innskrenking av streikeretten? Ville støtten da forsvunnet? Hvis så er tilfelle. Vil man ikke kunne si at en så stor sum gir visse koblinger som Arbeiderpartiets tillitsvalgte garantert tenker igjennom?

Flere næringslivsfolk har varslet at de vil søke å få på plass like mye støtte til de ikke-sosialistiske partiene som det sosialistene får. Det blir på mange måter et våpenkappløp. Gir fagbevegelsen så må også rederne gi.

I USA er det helt umulig å vinne et presidentvalg uten å også være svært god på pengeinnsamling. Det er for så vidt bra med det private initiativ og at frivillige mobiliseres, men du trenger ikke å være professor for å forstå at støtten fra amerikanske oljeselskap har påvirket amerikansk politikk.

Men hva med Norge?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Joar sa...

Jeg har nesten gitt opp Filip med kritiseringen, nå har jeg holdt meg lenge, fordi jeg føler mine kommentarer bare er svartmaling..

Men jeg er fristet å måtte spørre ut fra det inntrykket jeg har fått av de artiklene du har skrevet av og til :

Tilhører du den konservative-høyresiden i Kristelig Folkeparti som har den samme agenda som avisen Norge Idag bruker??

Filip Rygg sa...

Hei Joar!

Jeg definerer meg som en sentrumspolitiker. At jeg er verdikonservativ er det heller ingen tvil om.

Norge IDAG er en motkulturavis jeg har stor respekt for. Jeg er ikke enig i alt, på samme måte som avisen helt sikkert ikke er enig i alt jeg gjør eller står for heller.

Min agenda er å fronte sentrumspolitikk med en tydelig verdiprofil.

t!g sa...

Union-busting er vel ikke sentrumspolitikk?

Men for all del, kjør på!

Filip Rygg sa...

jeg synes det er svært god sentrumspolitikk :)