17. sep. 2008

Sekulære fundamentalister


Ei heller Islamsk råd støtter Cappelen som vil endre begrepsbruken i den nye RLE-boken. Det kan virke som om en marginal gruppe sekulære fundamentalister får overkjøre det store flertall som ikke har noe i mot at kristendommen er en del av vår felles historie. På samme måte som at noen få aksjonister klarte å endre ekteskapsloven, har nå noen få humanetikere fått lov til å snu opp ned på begrepsbruken i lærebøkene.

- Jeg synes dette er uheldig. Man prøver å skjule betydningen av noe viktig fordi det har en religiøs bakgrunn. Det er jo ingen innføring av en ny tidsregning, den er fortsatt basert på Kristus og da skal man si det, sier Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd til Dagbladet.no.

Jeg synes Sultan sier det veldig godt. Hvor ekstremt skal samfunnet bli pga av en liten gruppe mennesker? Å ta ut historiske elementer som hvor tidsregningen har sitt opphav er misforstått toleranse. Det kan virke som om noen mener toleranse er å være enig med dem. For de som har litt problemer med å forstå begrepet toleranse, har jeg hentet følgende forklaring fra wikipedia: I en samfunnsmessig og politisk sammenheng kan toleranse defineres som evnen og viljen til å tåle, altså leve med, de av andres meninger, holdninger og handlinger som man selv ikke aksepterer. Det er nå på tide at humanetikerne tar innover seg nettopp dette.

De som i dag kjemper mot enhver lukt av religion, av politisk ukorrekthet og av anerledes tenkende, kan ofte betegnes som sekulære fundamentalister. Fundamentalisme trenger ikke ha en negativ betydning. Mange som idag eller tidliger har blitt oppfattet som fundamentalister kjemper en ganske edel (og av og til viktig) kamp for det de tror på. Samfunnsutviklingen de siste 200 årene har vært ganske enorm. Ting kan fort bli snudd opp ned. Men jeg mener det er viktig at man nå advarer mot, og i møtegår den sekulære fundamentalismen, som først og fremst er provokasjonsbasert og uten ideelle motiv.

Hvorfor betyr så mye for humanetisk forbund at det ikke står e.Kr. i lærebøkene? Hvorfor er det så ille for Human Rights Service at muslimer bærer sine tradisjonelle plagg? Hvorfor ønsker noen å nekte skoleelever å bære religiøse symboler som kors og davidstjerner? På den ene siden skal vi være så nøytrale at vi ikke støter noen, men samtidig skal vi også altså innta meningene til en liten gruppe sekulære fundamentalister.

KrF mener vår kulturarv bør tas vare på, ikke fjernes. Vi mener at alle selv må få bestemme hva slags religiøse symboler de vil ikle seg. KrF tar avstand fra den sekulære fundamentalismen, og inviterer gjerne til kurs i ytringsfrihet og toleranse. Bare ta kontakt.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Anonym sa...

Enig!

Sondre sa...

Det er så sant, Filip!

Anonym sa...

Det er en misforståelse at dette har noe som helst med å viske ut vår kulturarv å gjøre. Det er noe massemedia har funnet på. Det det derimot handler om er at e.Kr./f.Kr. eller AD/BC ikke har en god definisjon. Dette kan illustreres enkelt ved å stille spørsmålet "Når ble Jesus Kristus født?" Sekulære såvel som kristne historikere er i dag enig om at det ikke er ved nullpunktet, men hvordan skal man da si det? Hvis man bruker den tradisjonelle benevningen vil man da si:

"Kristus ble født 7-4 år før Kristi fødsel"

Det er åpenbart at dette blir feil.
Hvis man derimot sier

"Kristus ble født 7-4 år før vanlig tidsregning"

er det langt enklere å komme opp med en hensiktsmessig definisjon av "vanlig tidsregning".

Dette er ingen ny ting som er funnet opp her på berget. Dette har vært ibruk i århundrer, og det er slik mesteparten av menneskene på jorda gjør det.

Det overrasker meg at kirka klamrer seg så hardt til et slikt dysfunksjonelt begrep: Ettersom datoen man har valgt å feire Jesu fødsel ikke sammenfaller med nullpunktet i en tidsregning basert på Jesu fødsel, er det åpenbart at det gir vann på mølla til dem som på et nokså sviktende grunnlag angriper Jesu eksistens som historisk person. Jeg kjenner også mange gode kristne forskere, og jeg ser at de plages av at kristne fastholder slike ting.

Man kan selvfølgelig påstå at det omtalte læreverket burde vie bakgrunnen for "vanlig tidsregning" større plass, men gitt alle problemene med begrepene AD/BC, synes jeg det er helt riktig av forlaget å også bruke den mest hensiktsmessige definisjonen.

Jeg synes ikke det er spesielt sympatisk av massemedia og kristne å angripe forlaget for å prøve å angripe kulturarven, når dette åpenbart aldri har vært hensikten. Det har veldig lite med sekulær fundamentalisme å gjøre, tvert imot, det har med å gjøre at våre barn skal være litt klokere enn sine besteforeldre.

Filip Rygg sa...

kjetilk: dette har lite med å ikke vite den nøyaktige datoen for Jesu fødsel. Som forlaget selv sier:
– Det er en læreplandiskusjon som ligger til grunn. Vi ville ta det nye faget seriøst og alvorlig. Vi har tenkt oss om både to og tre ganger sammen med forfatterlaget, men vi har kommet til at dette er det riktige i forhold til læreplanen, sier forlagssjef Randi Farbrot til Fædrelandsvennen.

Statsråd Bård Vegar Solhjel(SV) sier selv til Dagbladet at dette er misforstått politisk korrekthet.

Anonym sa...

Til orientering, forkortelsen "e.v.t." har lenge vært vanlig i vitenskapelig litteratur. Til og med fundamentalister som Jehovas vitner foretrekker den foran "e. Kr."

Anonym sa...

@Filip: Du tar det sitatet fullstendig ut av sin sammenheng. Dette er sammenhengen ifølge forlaget, slik de la det fram for Dagbladet:

"Bakgrunnen for bruken av uttrykket «etter vanlig tidsregning» (e.v.t.), er at vi ser at dette uttrykket blir brukt i stadig mer faglitteratur i Norge. Og i den engelskspråklige verden er dette helt dominerende, der brukes «after common era»"

Grunnen til at CE er dominerende er mange, men fra et vitenskapelig synspunkt er argumentet jeg la fram det viktigste. Dette er hva det ligger i å ta lærerplanen seriøst.

Uavhengig av hva det måtte stå i lærebøkene, ser du ikke argumentets gyldighet?