17. nov. 2008

Kan bli vanskelig å samarbeide med Venstre


Venstres programutvalg foreslår at heroin bør gis tunge narkomane på resept. Dette sammen med flere andre programposter kan gjøre et samarbeid mellom Venstre, Høyre og KrF. Men det er også mange likheter. Uansett må KrF og Høyre ved et evt regjeringssamarbeid med Venstre, stille et ufravikelig krav om nei til legalisering av narkotika.

Venstre har en forunderlig tilnærming til de utfordringer vårt samfunn har med rusavhengighet og narkotikaflom. Sprøyterom, utdeling av heroin og ungdomspartiets tanke om fri hasj ligger milevidt unna KrFs syn. I disse dager har regjeringen en sprøyteromslov ute til høring. I stedet for å lage en lov om retten til et rusfritt liv ønsker man altså å lage rom der man kan vedlikeholde rusavhengigheten.

Tenk hvis vi i stedet for å gjøre det enklest mulig å misbruke narkotika, kunne gitt alle som trenger det, skikkelig behandlings- og ettervernstilbud? Tenk hvis vi kunne hatt inntakssentre i alle storbyene slik at man på timen, når motivasjonen er der, kunne fått hjelp!? Det er på tide å gi de rusavhengige verdighet, og det får man kun når man kan leve rusfritt.

PS! Landsmøtet til KrF skal til våren avgjøre hvordan KrF stiller seg til regjeringssamarbeid etter valget. Personlig vi jeg avvente landsmøtets behandling med å fronte mine synspunkt.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

13 kommentarer:

Roar sa...

Jeg tror ikke Venstre noengang vil gå inn for legalisering av narkotika, det siste forslaget gikk ut på å forsyne personer som helsevesenet gir opp og som er svært tunge brukere med det som trengs for at de skal få rusen sin.

Personlig er jeg ikke fremmed for en sånn tanke. Samtidig er jeg absolutt og totalt imot legalisering av narkotika, også såkalt "lettere" stoffer som hasj. Jeg ser ikke noe problem i å ha to tanker i hodet på samme tid her -- i det ene tilfellet er det en person som er "tapt" etter samfunnets definisjon, fordi man ikke ønsker å bruke mer ressurser på vedkommende, i det andre tilfellet er det snakk om å forhindre kommende skader.

En tung misbruker vil uansett skaffe seg stoffet han eller hun trenger, uansett hva som skal til. Disse pengene kommer aldri fra vanlig arbeid, og vedkommende vil med en slik resept slippe å nedverdige seg enten ved å begå kriminalitet eller ved å ty til prostitusjon.

For å klargjøre mitt standpunkt når det gjelder narkotika:
- jeg er positiv til å følge utviklinga i de landene som nå gjennomfører forsøk med "utdeling" av narkotika til de aller tyngste brukerene som likevel er gitt opp av det offentlige og andre -- det kan se ut om om en slik vei er det minste av to onder.
- personlig mener jeg man burde gå mye lenger i å faktisk hjelpe disse menneskene, selv om det er dyrt -- da ville man ikke trenge denne typen tiltak. Visst er det dyrt, men vi snakker om menneskeliv og verdighet.
- jeg er imot legalisering av alle narkotiske stoffer. Hasj er f.eks. langt mer skadelig enn de fleste er klar over.

Casper DiNapoli sa...

Hei Filip!

For å være helt ærlig, så er jeg ganske skuffet over din innstilling og ditt menneskesyn. Du skriver jo ingenting om hvordan du vil løse narkotikaproblemet, bortsett fra noe utopisk oppgulp om rusfrihet - som vi vet bare er et finere ord for nulltoleranse, som på sin side er et finere ord for menneskeplageri. Er du en som vil at andre skal lide, Filip? Hvis ikke, så bør du sette deg langt bedre inn i problematikken enn du hittil har gjort. Ta også gjerne kontakt med Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, som per dags dato er den mest oppegående politiske aktøren når det gjelder narkotikapolitikk.

Lina Tislevold sa...

Det er vanskelig for andre mennesker å finne ut hva som er best for andre, spesiellt når man ikke er leger eller professorere men simple politikere. Hva politikere kan mene noe om er hvorhvidt mennesket er noe som bør vernes og verdsettes uansett tidligere behandling.

Jeg støtter Fillip, og takk for kommentaren din fra tidligere i høst. Har så vidt tatt fatt i det nå. Gratulerer med plassen på lista, godt jobba. Klem fra lina

Filip Rygg sa...

Det blir etterspurt alternativer fra KrF; vi ønsker behandling og ettervernstilbud for alle, uten ventetid!

Selv har jeg vært i mange møter med rusavhengige(både i Bergen og Oslo) som sier at hovedproblemet er at man først får tilbud om behandling etter å ha ventet i minst 5 uker, og da er motivasjonen vekke.

Verdighet handler om rusfrihet. Å vedlikeholde rusavhengighet er et overgrep.

Veldig enig i det som Roar sier om at vi uavhengig store kostnader, må hjelpe de rusavhengige.

Takk til Lina for hyggelig gratulasjon, blir veldig spennende dette her!

Lars-Henrik Paarup Michelsen sa...

Hei Filip

Aller først: gratulerer med nominasjonen!

Venstre går ikkje inn for legalisering (og det veit du godt), men Venstre seiar ja til heroinassisert behandling som ein del av behandlingstilbodet som kan tilbys rusavhengige. Det er aboslutt inga prinsipiell skilnad på det å bruke metadon eller heroin i behandlingsøyemd.

Heroinassistert behandling er forsøkt med stor suksess i mange land før, og det er grunnen til at Danmark i desse dagar starta opp forsøk med heroinassistert behandling.

Kvifor er du redd for å prøve tiltak som har vist setg å redde liv, hindre nyrekruttering og betre livssituasjonen til dei rusavhengige, Filip?

Filip Rygg sa...

hyggelig at du stakk innom Henrik! Og takk for gratulasjon! Håper du også blir å se på en 2. plass!

Det er vel nettopp hva som er legalisering som vi er uenige om. Jeg mener at det helt klart er legalisering å dele ut heroin. Koblingen mot LAR er ikke helt god, men jeg kan være enig i at det har noen sider som er problematiske.

Vi vet at behandling og godt ettervern gir svært god effekt. Hvorfor ikke heller prioritere det? Om man skulle finne positive sider ved utdeling av illegale stoffer og ved etablering av sprøyterom så må dette veies opp mot de negative sidene også.

Anonym sa...

Det er alltid like interessant å se hva streitinger fra KrF og andre borgerlige tror om våre problemer. La folk som vet hva de snakker om få overbevise deg, her nytter det ikke å TRO. Vi snakker tross alt om mennesker. Og hva faen vet du om ettervern? Det er en vits.

Anonym sa...

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/150368

Det er en god debatt ang legalisering av rusmidler, da spesifikt cannabis.

Venstre er også ute etter å minske rusproblemene i Norge, men de har oppdaget at det hjelper ikke å fortelle folk nei. Tvert imot så er det eksempel, på eksempel, på eksempel som viser det motsatte. Regulering istedet for kriminalisering hjelper og som det nevnes i nrkdebatten der så er det teknisk umulig å regulere noe som er ulovlig. (selv om det er det Venstre gjør et tappert forsøk med her siden legalisering i seg selv er et alt for drastisk tiltak pga folk flests misoppfatninger.

amund sa...

Utrolig Filip å inta denne holdningen. Venstre er modige som tør å se realiteten i øynene og sørge for at heroinmisbrukere blir behandet som syke, og omsider får samme rettigheter som andre syke personer. Det å slippe ut av den kriminelle status og i tillegg slippe å være kriminell for å skaffe penger til dagens doser - gir disse syke mer tid til å ta de riktige personlige valg for å få en liten sjanse til å komme seg ut av helvete. Hvordan i alle dager skal de ellers få tid og overskudd til å komme seg videre? Bruk hodet Filip!

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Filip Rygg sa...

Flere lar seg provosere, og det er bra! Vi trenger en skikkelig debatt rundt disse tingene.

Det blir spurt om jeg har noe kjennskap til ettervernstilbud. Både gjennom den jobben jeg har nå og gjennom erfaringer jeg har fått gjennom familien så har jeg sett både behandlingstilbud og ettervernstilbud på nært hold. Jeg har sett at det kan fungere, men at vi har mye å gjøre. Og det er det vi må! Vi må nå få på plass et godt tilbud for samtlige rusavhengige. Ikke gi dem stoff, men gi dem frihet!

Torkjell sa...

Jeg er også veldig skeptisk til denne formen av behandling. Men hadde det värt en veldig liten dose på resept det var snakk om så kunne jeg nesten gått med på det. bare sånn for å holde folk i live.

Får man sitt nödvendige behov dekket på resept så blir veien frem til et rusfritt liv veldig mye lenger. behandlingshjem er det beste, der det er nulltolleranse og respekt.

Hakon sa...

I Sveits synker antall heroinister, på tross av at tryggere bruk fører til at færre dør:
http://www.swissinfo.org/eng/front/detail/Swiss_heroin_model_reporting_benefits.html?siteSect=105&sid=7032610&cKey=1157366472000
Dette kommer av at nyrekruteringen har falt fra 850 i 1990 til 150 i 2002.

I Norge, derimot, øker antallet misbrukere, selv om heroin fører til mange dødsfall i Norge:
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article379838.ece

Faktisk troner Oslo på toppen av europeiske byer når det gjelder hvor mange som dør av heroin
http://www2.hs.fi/english/archive/news.asp?id=20020812IE4

I tillegg fører programmet i Sveits til lavere kriminalitet og HIV-spredning:
http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102239620.html

Det ser også ut til at det er økonomisk billigere å behandle heroinmisbrukere på denne måten, enn å la dem finansiere bruken selv:
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14067761
Andre effekter, slik som den psykiske belastning det er for den enkelte lovlydige borger å oppleve å bli ranet, overfalt eller å møte en heroinist som har brutt seg inn i huset sitt, kommer selvfølgelig på toppen av dette.

Så vidt jeg kan se, så er den eneste "fordelen" med den norske politikken sammenliknet med den Sveitsiske at heroinmisbrukerne her "får sin straff" for den "umoralen" det er å misbruke heroin. De er sykere, lider mer, ydmykes mer og dør oftere både på grunn av utmattelse, sykdommer, frivillige overdoser og overdoser som skyldes at gateheroinn varierer i renhetsgrad.

Ja, og så får vi "normale" gleden av å se tiggere på gaten og andre som vi kan se ned på, og kanskje til og med muligeten til å føle oss ekstra "snille" når vi gir dem 20 kroner.

Håkon