12. jul. 2007

"Nye" Bergen!


Bergen KrF har store visjoner for utviklingen av Bergen. Får vi viljen vår vil man se en helt annen by om 10-15 år. Idag har vi store utfordringer knyttet til mangel på arealer, miljø, støy, trakk-kaos og oppvekstvilkår. Valgene må tas i dag. Her presenterer vi våre visjoner og konkrete forslag som vil skape "Nye" Bergen.

Lokk over motorveiene
Et visjonært, radikalt og nytenkende forslag som vil forandre svært mye. De utbyggere KrF har vært i kontakt med finner dette svært interessant. Her skapes nye arealer, stöy reduseres, sår i landskapet dekkes til, trafikksikkerheten ökes og man får muligheten til å rense luften. Av eksempler nevnes Åsaneveien, Danmarksplass, Jernbanestrekningen sentrum-Fløen med mer.

Nærmiljøsatsing
KrF vil ha en massiv nærmiljøsatsing i alle bydelene. Dette henger sammen med KrFs visjon om å gjøre Bergen til Norges beste by for barn og unge. De små og kanskje minst kostbare tiltakene er gjerne de som gir størst effekt. Øvingshaller for ungdom, friidrettsbinger, turstioppgraderinger og kveldsåpne skoler og grendahus er noen av de enkle tiltakene.

Et helhetlig bybanenett
KrF er bybanepartiet. Ingen andre tiltak vil trolig gi en så stor miljøeffekt som bybanen. For KrF er det helt avgjørende at bybanen ikke blir et prosjekt mellom sentrum og Nesttun. Bybanen skal til alle bydeler og nærliggende nabokommuner.

Bolig, bolig, bolig!
KrF vil sikre alle førstegangsetablere rimelige og gode boliger. Dette vil vi få til ved å gjennomføre egne selvbyggerprosjekter og opprette et rådgivningskontor. KrF vil også ha flere utleieboliger og boliger for utviklingshemmede slik at vi innen kort tid kan fjerne boligkøen. Innenfor sosial boligbygging vil KrF etablere flere boligere med tilsyn(ettervern etc) og ordningen med botrening utvides.

Miljøvennlig oppvarming i hele byen
Ved å bygge varmesentraler basert på biobrensel og ved å stille strenge miljøkrav til nye utbyggingsprosjekter ønsker KrF en by som får hele sitt energiforbruk dekket av miljøvennlige kilder. KrF vil også etablere et energifond til støtte for investeringer i miljøvennlige energiløsninger.

Gratis buss i sentrum
Gratis buss i hele sentrumskjernen danner grunnlaget for KrFs visjon om et bilfritt sentrum. For KrF er det en selvfølge at alle skal kunne puste i sentrum.

Regional utviklingsplan
KrF ønsker en større utredning for samlokalisering av havn, gods, jernbane og flyplass i Bergensregionen. Det er også svært viktig at man planlegger transport- og arealløsninger i et regionalt perspektiv. KrF vil ha en regional utviklingsplan som tar innover seg den gjensidige avhengigheten mellom Bergen og nabokommunene.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Joar sa...

Jeg synes dette høres ut som gode forslag, selv bor jeg ikke i Bergen, men hvordan vil Danmarksplass virkelig se ut med det lokket KrF vil sette over Motorveien, Filip?

Jeg reiser ofte til Bergen og kjenner noen på Danmarksplass og er godt kjent på området, vil ikke det nesten være helt umulig? Og hvor stort blir kostnadene med lokk over motorveien?

Ellers vil jeg si som KrFer og medlem av KrFU at jeg står bak ditt kandidatur til valget 07, men vil også si at Høyre også har en fantastisk god ordfører kandidat. Hvis Fremskrittspartiet vil inn i byrådet, for det vil dem nok kreve så bør ikke KrF etter min mening forlate byrådet. Det er jo ønskelig fra Liv Røssland sin side at KrF skal være med og jeg er glad hun sa hun ville ha med oss og da synes jeg KrF bør være med.
Er ikke så stor forskjell på Høyre og FrP i lokalpolitikken vil jeg tro.

Lina Tislevold sa...

Mye bra her Filip!

Filip Rygg sa...

Joar: Danmarksplass får neppe et lokk over seg. Det er mer naturlig å grave ned trafikken og la bybanen gå oppe sammen med flotte uterestauranter, skateramper, lekeplasser, benker +++. (det burde vært presisert i teksten)

Er helt enig i at Trude Drevland er en god ordførerkandidat. Men Bergen trenger KrF'ere i alle posisjoner slik at vi kan påvirke byen mest mulig i rett retning. Når det gjelder fremtidig samarbeid så vil poltikken avgjøre det :)

Lina: hyggelig at du stikker innom. Lykke til med en spennende valgkamp i vestfold!!