16. mai 2008

Eier SV barna våre?


Obligatorisk barnehage for 5 åringer, eller som Bård Vegar Solhjell sier, gratis førskole for 5 åringene. Hyggelig at SV for en gangs skyld har tenkt å ta hele regningen selv, men det er svært lite hyggelig at SV vil gjøre dette obligatorisk. (les om saken på utdanningsnytt.no)

Det er en vond og kommunistisk lukt over dette forslaget. Staten eier barna. Jeg lurer på om ikke SV snart foreslår obligatorisk barnehage fra 1 års alderen. Eller hva med en ordning der foreldre kun har ansvar for å føde barna, da kan staten komme og hente ungene på KK. Stalin ville vært stolt.

Hvor blir det av foreldreretten? Hvor blir det av forståelsen for individuelle behov? I gårsdagens presentasjon av revidert nasjonalbudsjett sa Halvorsen at for å lavere rente så anbefalte hun folk å skifte bank. Flere har treffende sagt at man heller bør skifte regjering. Forslag om obligatorisk førskole for 5 åringer er et grelt eksempel på at Norge har kommunister i regjeringen. De må ut.

Til tross for at norske skoleelever ikke har blitt flinkere etter at vi fikk 6 åringsreformen i skolen, så tror altså noen at jo lenger man må delta på obligatorisk undervisning, jo mer læring kommer ut. Hva med alle drop-outs i den videregående skolen? Hva med alle de som sliter såpass med motivasjonen på ungdomsskolen at de ikke får vitnemål når de går ut av 10 klasse?


Utfordringene i den norske skolen løses ikke av flere år med obligatorisk undervisning. Ingenting er viktigere for læring en motivasjon. Kanskje SV det siste året i regjering skulle fokusert nettopp på dette med motivasjon. Hvordan vi kan skape en skole der elevene er sultne på å lære.


SV eier ikke barna våre, heldigvis. Men dette forslaget er nok en påminnelse om at vi trenger et regjeringsskifte.


Les også Sondre Olsens kommentar til forslaget fra SV!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

t!g sa...

Helt enig.

Da er du også mot heldagsskole og 10-årig grunnskole, regner jeg med? Altså skole som beviselig ikke gir mer læring.

filip rygg sa...

Ja det er jeg imot. Det er feil å bruke store offentlige ressurser på tiltak/systemer som ikke gir effekt. Tvert i mot er det grunn til å tro at både heldagsskole og 10-årig grunnskole svekker resultatene.